2019 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak? 30 Mart 2019 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Sonuçları

Türk Eğitim Derneği'nin sağlamış olduğu eğitim bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler için bursluluk süreci ve şartlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik.

2019 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak? 30 Mart 2019  TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Sonuçları

2019 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Soru Cevapları Ne Zaman  Yayınlanacak ?

TED - Türk Eğitim Deneği’nin (TED) başarılı fakat maddi imkanları yetersiz öğrencilere verdiği ‘Tam Eğitim Bursu’ için düzenlenen sınavda binlerce öğrenci ter döktü. Öğrencilerin beklediği sınav yapıldı.  Bizler de bu eğim bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru ve sınavla ilgili tüm detaylardan haberimizde bahsettik.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Başvuru Koşulları

TEB Sınavına başvuracak adayların;

T.C. vatandaşı olması,

2018-2019 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

5. ve 8. sınıf öğrencilerinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu kanesinde” yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması (2017-2018 öğretim yılına ait, Haziran ayında alınmış olan kane),

Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması, gerekmektedir. Ailenin aylık toplam geliri 4500 TL’den düşük olmalıdır.

Türk Eğitim Deneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamazlar.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Tarihi

30 Mart 2019 Saat 10:00’dır.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavının yapılmasından yaklaşık iki hafta sonrasında sınav sonuçları başvurunun yapıldığı www.ted.org.tr adresi üzerinden ilan edilir.

Adaylar sistem üzerinden Sınav Sonuç Belgesine ulaşabilirler.

Ev Ziyareti ve Mülakat

30 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olan yazılı sınavda aldıkları puana istinaden Asıl listede yer alan öğrencilerle evlerinde mülakat yapmak üzere iletişime geçilecektir.

Mülakat aşamasında da yeterli bulunan öğrenciler Türk Eğitim Deneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla burs almaya hak kazanacaktır.

Öğrenci değerlendirmeleri Tablo-1’de belirtilen kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü/yatılı eğitim almak üzere yapılacaktır.

Bursluluk Süreci

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacaktır.

Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam etmektedir.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi imzalanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde 4’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir.

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar

Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, denek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,

Öğrencinin sınıf tekrarı yapması

Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması,

Öğrencinin her dönem için kanesinde temel derslerden birinden 60 ve 60’ın altında not bulunması,

Öğrencinin disiplin cezası alması,

Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okulu terk etmesi,

Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,

Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması

Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar

Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,

Öğrencinin devam ettiği sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,

Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,

Öğrenci ve/veya Veli/Vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.

Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.

Önemli Uyarılar:

Ev ziyareti ve mülakat sürecinde Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs hakkının iptali Türk Eğitim Deneği’nin inisiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınacaktır. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan yazılı sınavda birbirine yakın puan alan öğrencilerden gerekli kriterlere uygunluğunun yanı sıra, ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

Öğrenciler başvuru formunda belirttikleri her bilgiyi istenildiğinde resmi belgeyle ibraz etmek zorundadır.

Tablo-1’de belirtilen kontenjanların, uygun aday bulunmaması halinde boş bırakılması Türk Eğitim Deneği’nin inisiyatifindedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 17:09

YORUM EKLE

Popüler Haberler