20 Kasım 2019 Çarşamba 18:51
2020 BİLSEM Öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzunu yayınladı.

Genel Esaslar

MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında hali hazırda kadrolu öğretmen olarak çalışanlar görev yaptığı ilde Bilim ve Sanat Merkezleri’ne atanmak istiyorsa başvuru, seçim ve atamalara ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçimine ilişkin iş ve işlemler Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nde yer alan hükümlere göre oluşturulmuş il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecek.

Başvuru tarihinden itibaren herhangi bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde kadrolu öğretmen olanlar Bilim ve Sanat Merkezleri’ne öğretmen seçim sürecinde başvuru yapamayacak.

Başvuru şartları

Başvuru tarihinden itibaren Bakanlık kadrosunda adaylık dahil olmak üzere en az 3 yıl öğretmenlik yapmak,

Öğretmen olarak görev yapılan ilin Bilim ve Sanat Merkezinde atama alanında boş kontenjan olması,

Zorunlu çalışma gerektiren yerlerin dışında eğitim kurumlarına atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre atama takviminde belirtilmiş atama tarihi baz alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmak.

Başvuru işlemleri

Başvuru yapacak öğretmenler elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıp ‘’Başvuru İşlemleri’’ seçeneğine tıklayarak ulaşılabilecek.

Okul ve kurum müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru yapan adayların başvuruları yine resmi web sayfasından yapılacak ve ekranda ‘’Başvuru gerçekleştirilmiştir.’’ şeklinde onay verilecek.

Değerlendirme

Onay birimleri onay işlemini tamamladıktan sonra takvim doğrultusunda başvurular İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu tarafından alınır. Değerlendirmelerde eksik veya geçersiz belge tespit edilirse ilgili kriterlerden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacak. Sözlü sınava girecek adaylar için takvim, saat ve yer bilgisi MEB tarafından ilan edilecek.

Atama takvimi

ATAMA TAKVİMİ

SIRA

NO

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TAKVİM

1

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

02-09 Aralık 2019

2

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının

kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

16-20 Aralık 2019

3

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan

değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25 Aralık 2019

4

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan

değerlendirme sonuçlarına itiraz

25-31 Aralık 2019

5

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi

02-09 Ocak 2020

6

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen

itirazlara ait sonuçların açıklanması

10 Ocak 2020

7

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

17 Ocak 2020

8

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

28 Ocak 2020

9

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması

03-Şubat-10 Nisan 2020

10

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

13 Nisan 2020

11

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

13-17 Nisan 2020

12

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi

20-24 Nisan 2020

13

Atamalar için tercihlerin yapılması

27 Nisan - 08 Mayıs 2020

14

Atama sonuçlarının açıklanması

15 Mayıs 2020

15

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

01-10 Temmuz 2020

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MEB Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler/ANKARA

Tel : (0312) 413 3110 - 2535

E-posta : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr

Faks: (0312) 213 13 56

EK-1: ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

SIRA

NO

ALAN

KODU

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLUNAN

YÜKSEKÖĞRETİM

PROGRAMLARI VE KODLARI

1

1119

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

2

1123

BİYOLOJİ

 

3

1207

COĞRAFYA

 

4

1371

FELSEFE

 

5

7136

FEN BİLİMLERİ

 

6

1390

FİZİK

 

7

1715

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

8

1524

İNGİLİZCE

 

9

1627

KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİLERİ

 

10

2353

MATEMATİK

 

11

1822

MÜZİK

7107 - Bando Şefliği

7136 - Çalgı Yapım

7108 - Folklor ve Etnomüzikoloji

7115 - Müzikoloji

7116 - Nefesli Çalgılar

7117 - Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 7118 - Opera

7120 - Piyano

7122 - Piyano Arp

7123 - Şan

7124 - Şan ve Opera

7131 - Türk Sanat Müziği

7134 - Yaylı Çalgılar

7143 - Müzik Öğretmenliği

7148 - Müzik

7171 - Müzik Bilimleri

7221 - Kompozisyon

7223 - Ses Eğitimi

7224 - Temel Bilimler

7128 - Türk Halk Oyunları

 

12

7103

REHBERLİK

 

13

7102

GÖRSEL SANATLAR

8137 - Resim Öğretmenliği

7144 - Resim İş Öğretmenliği

7144 - Resim İş Öğretmenliği

7188 - Resim Bölümü

7196 - Grafik Öğretmenliği

8140 - Uygulamalı Resim Öğretmenliği 7160 - Grafik Bölümü / Anasanat Dalı

7197 - Mesleki Resim Öğretmenliği

14

2403

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

 

15

2510

SOSYAL BİLGİLER

 

16

2036

TARİH

 

17

1283

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

18

2143

TÜRKÇE

 

19

4900

TEKNOLOJİ VE TASARIM

 

EK-2: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU

MEB

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İÇİN YAPILACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN

Üniversitelerin lisans düzeyinde özel yeteneklilerle ilgili

bölümünden mezun olmak (Üniversitelerin üstün zekalılar

öğretmenliği bölümü mezunları)

4

EĞİTİM DURUMU ( En Son Mezun Olduğu Okul )

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

6

Diğer alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak

4

Tezsiz yüksek lisans yapmış olmak

3

Alanında doktora yapmış olmak

11

Diğer alanlarda doktora yapmış olmak

8

Aday bu puanlardan sadece birini alabilecektir.

ÖDÜLLER (Kılavuzun yayımlanma tarihi itibari ile verilen

ödüller puanlamaya dahil edilmeyecektir.)

Başarı belgesi, teşekkür belgesi (En fazla 1)

2

Üstün başarı belgesi, takdir belgesi (En fazla 1)

3

Aylıkla ödüllendirme (En fazla 1 )

4

PROJELER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen ve Tamamlanmış Durumda Olanlar)

ULUSAL PROJELER (TÜB İTAK, KALKINMA AJANSI, EDES,

SODES vb. PROJELER) ( En fazla 3 projeye kadar)

Yürütücü

3

Görev Alan Öğretmen

2

ULUSLARARASI PROJELER

TÜBİTAK DESTEKLİ ULUSLARARASI PROJELER,

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

(ERASMUS+, HORİZON 2020, COSME,

IPA KAPSAMINDAKİ PROJELER vb.)

( En fazla 3 projeye kadar)

Yürütücü

4

Görev Alan Öğretmen

2

DANIŞMANLIKLAR ( En Fazla 1 Yarışmaya Kad

ar) ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )

Danışmanlık yaptığı ekip ile ulusal yarışmalarda birincilik,

ikincilik ve üçüncülük derecesi almak

2

Danışmanlık yaptığı ekip ile "Bu Benim Eserim" yarışmasında ve TÜBİTAK

ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışmaları bölge sergisine katılmış olmak

2

Danışmanlık yaptığı ekip ile TÜBİTAK tarafından akredite edilen

uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak

3

YAYINLAR

Bildiri (En fazla 1)

2

Popüler bilim, teknik, sanat, tarih dergilerinde

tez konusu dışında yayımlanmış makale (En fazla 1)

3

Hakemli dergilerde yayımlanmış makale (En fazla 1)

3

Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN'li kitap

(Tek başına yazarı olduğu kitap için) (En fazla 1)

4

 

Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN'li kitap

(Ortak yazarı olduğu kitap için) (En fazla 1)

2

SANATSAL FAALİYETLER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )

Edebiyat ve araştırma, resim, fotoğraf, grafik, karikatür,

hat, ebru, tezhip gibi sanatsal alanlarda yer aldığı etkinlikler

Yer aldığı karma sergiler (En fazla 1)

2


Katıldığı yarışmalardan aldığı dereceler (1, 2, 3.)

(En fazla 1)

3

Tek başına açtığı sergiler (En fazla 1)

3

Sahne ve sinema sanatları alanında yer aldığı etkinlikler

Çektiği film/belgesel (En fazla 1)

3

Yazdığı ve oynanan oyunu

(Yıl sonu gösterisi vb. çalışmalar hariç.)

(En fazla 1)

2

Kadrosunda yer aldığı bir tiyatro oyunu

(Teknik ya da oyuncu) (En fazla 1)

2

Tek başına veya ekiple düzenlenen

konser vb sahne gösterileri (En fazla 1)

2

Müzik alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)

Konservatuar ya da müzik öğretmenliği

müzik bölümünden mezunu olmak

2

Müzik alanında yer aldığı çalışmalar (En fazla 1)

Resmi beste yarışmalarında 1,

2 ya da 3. olmak

2

Görsel sanatlar veya resim iş alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)

Konservatuar ya da görsel sanatlar öğretmenliği,

resim/resim-iş öğretmenliği ve resim bölümünden mezun olmak

2

Görsel Sanatlar alanında yer aldığı çalışmalar (En fazla 1)

Resmi görsel sanatlar yarışmalarında

1, 2 ya da 3. olmak

2

ÜNİVERSİTELER, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI (Ek-4 )

Ekte belirtilen programlara ait sertifikalar (En fazla 2) Her biri için 1 puan

SPOR LİSANSI

Var/ Yok (En Fazla 1) 1 puan

ÇALIŞTAY/KONGRE/HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Son 5 yıl içinde özel yetenekliler veya kendi alanında katılmış olduğu çalıştay,

hizmet içi eğitim ve kongreler (En fazla 2)

2

YABANCI DİL

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den A düzeyinde puan almak

5

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den B düzeyinde puan almak

4

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den C düzeyinde puan almak

3

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den D düzeyinde puan almak

2

ÖSYM tarafından İngilizce için eş değerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL IBT,

PTE Akademik) YDS karşılıkları esas alınacaktır.

EK-3: BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU

1. İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Türkçeyi dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanırlar.

0-5

   

2

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır.

0-5

   

3

Konuşurken el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hakim olabilmektedir.

0-5

   

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

   

2. BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Konu ile ilgili anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri

arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar.

0-5

   

2

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak

ikna edici söylemde bulunabilir.

0-5

   

3

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-5

   

4

Konu hakkında açıklama yaparken kendinden emin,

anlaşılır bir şekilde ve içtenlikle düşüncelerini ifade eder.

0-5

   

3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eder,

teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-5

   

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği

öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-5

   

3

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin

konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, önekler verir.

0-5

   

4

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili

proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb.) yeterince haberdardır.

0-5

   

4. LİYAKAT VE TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler.

0-5

   

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,

heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-5

   

3

Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

0-5

   

4

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanabilmektedir.

0-5

   

5. GÜNCEL BİLGİ, YARATICILIK VE İSTEKLİLİK

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip eder.

0-5

   

2

Özel yetenekliler ile ilgili temel bilgilere sahiptir.

0-5

   

3

Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası

uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.

0-5

   

4

Özel yetenekliler alanında çalışmaya isteklidir.

0-5

   

TOPLAM PUAN:

KOMİSYON ÜYESİ ADI SOYADI İMZA

AÇIKLAMA

Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu 5 bölümden oluşur. Her bölüm 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Toplam puan, her 5 bölümden elde edilen bölüm puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

EK-4: ÜNIVERSITELER, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI

KURS ALANI

KURS PROGRAMI

SANATSAL FAALİYETLER VE HOBİLER

Ahşap Süslemecisi

Model Gemi Yapımı

Ayakkabı Modelisti

Bahçecilik alanında bulunan programlar

El Sanatları alanında bulunan programlar

Cam, Seramik ürünleri alanındaki programlar

SPOR

Çeşitli spor dallarında bulunan kurs programları

MÜZİK

Müzik alanında bulunan programlar

AİLE VE EĞİTİM

Sosyal Uyum Sorunları

Aile Eğitimi

Çocuklarda Uyum Problemleri

Çocuklarda Duygu ve Davranış

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Aile Destek

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım

BİLİŞİM VE YAZILIM

Bilişim ve Yazılım alanı ile ilgili programlar

GRAFİK VE FOTOĞRAF

Grafik ve Fotoğraf alanı ile ilgili programlar

YÖNETİM ALANI

Bilgi ve Belge Yönetimi

Hata Türleri ve Etkileri Analizi

Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Değişim ve Sürekli İyileştirme (KAİZEN)

Yönetim alanı ile ilgili diğer programlar

GELENEKSEL OYUNLAR VE STRATEJİ / ZEKA OYUNLARI

Geleneksel Türk Okçuluğu

Go, Mangala Oyunu

Zeka Oyunları

Zeka Oyunları Öğreticiliği

10X10 Çapraz Dama

Satranç

 

HAVACILIK

Model Uçak Yapımı

İnsansız Hava Araçları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

İnsansız Hava Araçları ve Uçuş Eğitimi

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Sosyal Hayatta İletişim

Örgütsel İletişim

Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Meslek Etiği

Liderlik Eğitimi

İş Organizasyonu

İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum

Eğitimi

İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Etkili ve Hızlı Okuma

Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk

Araştırma Teknikleri

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet)

Geliştirme ve Uyum Eğitimi

DİĞER ALANLAR

Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi

Kurs Programı

Rüzgar ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kompozit Ürün Üretimi

Senaryo Yazarlığı

Kısa Film Yapımı

3 Boyutlu Nesne Modelleme

Grafik Animasyon

 


Son Güncelleme: 20.11.2019 18:51
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.