ATA AÖF sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı! Karar resmi gazetede!

Ülkemizde açıköğretim hizmeti veren iki üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi. İşte detaylar…

ATA AÖF sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı! Karar resmi gazetede!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  sınav yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme şu şekilde bildirildi:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerine kayıt yaptırmış, ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu aldıkları derslere sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavına girme hakkı tanınır. Mezuniyet üç ders sınavı ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜM

Bu hüküm değiştirilmeden önce şu şekildeydi:

"Her ders için en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır."

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 21:27

YORUM EKLE

Popüler Haberler