İlköğretim'de iftihar belgeleri kaldırıldı, artık olmayacak

İlköğretim'de iftihar belgelerinin kaldırılmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Artık iftihar belgeleri olmayacak.

İlköğretim'de iftihar belgeleri kaldırıldı, artık olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte iftihar belgesi adına yer verilmediği görüldü. Aynı yönetmelikte 53. maddenin ikinci fıkrasının b bendine göre aynı fıkrada yer alan c ve ç bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre sosyal etkinliklerde üstün başarı göstermekte olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecek. Teşekkür ve takdir belgesiyle ödüllendirilen belgeler, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından kaneyle birlikte öğrencilere verilmektedir.

Yönetmeliğin Tam Metni

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.”

 

“(3) Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından kane ile birlikte öğrencilere verilir.”

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 12:28

YORUM EKLE

Popüler Haberler