İlkokula Kayıt yaşı yeniden düzenlendi! Karar 10 Temmuz 2019 Tarihli ve 30827 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sağlık raporu alarak kayıt erteleme imkanı kaldırıldı. Böylelikle ilkokula kayıt yaşı tekrar düzenlenmiş oldu.

İlkokula Kayıt yaşı yeniden düzenlendi! Karar 10 Temmuz 2019 Tarihli ve 30827 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni düzenlemeye göre okul yönetimi, ilkokul yaşına gelen ancak nüfus kaydı bulunmayan öğrencileri 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, kimlik kartı düzenlemesi için nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti kimliği alan öğrenciler de yine okul yönetimi tarafından E-Okul sistemine kayıt edilir.

Türk vatandaşı olmayan ancak İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine verilen belge sayesinde kimlik numarası alabilen öğrencilerin kayıtları, bu belgeye göre yapılmaktadır. Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyrukluların, Türkiye Cumhuriyeti kimliği alma süreci bittikten sonra, E-Okul sistemindeki kimlik numarası güncellenmektedir.

Eylül ayı sonuna kadar kayıtların yapıldığı anaokulu, ana sınıfı ya da uygulamalı sınıflara, 57-68 aylık çocuklar kayıt edilir. Fiziki imkanları yeterli olan 36-56 aylık çocukları anaokulu ve uygulama sınıflara, 45-56 aylık çocukları ise ana sınıflarına kayıt edilebilir.

Eğer sınıf oluşturulamayacak kadar az öğrenci varsa, bu durumda 36-68 aylık çocuklar kayıt yaptırılabilir. Ayrıca bazı nedenlerden dolayı kaydı 1 sene ertelenen 69-71 aylık çocuklara kayıtlarda öncelik tanınır.

Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir. 

Eğer eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme olarak sürdüremeyen, ağır öğrenim düzeyine sahip olan çocuklar, özel eğitim öğretmeni tahsis edilmek üzere ayrı bir sınıfta öğrenime sokulur.

İlkokul birinci sınıfa, eylül sonuna kadar 69 ayını doldurmuş olan çocuklar kaydedilir. Ayrıca velisinin yazılı isteği bulunan 66, 67 ve 68 aylık çocuklara da kayıt hakkı tanınır.

Yine velisinin yazılı özel isteği bulunan ve kayıt hakkı elde eden 69, 70 ve 71 aylık çocuklar, okul müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitime yönlendirilir. Kayıtları 1 yıl ertelenebilir.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 12:30

YORUM EKLE

Popüler Haberler