İOKBS 2 Haziran 2019 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS 2 Haziran 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin girdiği bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

İOKBS 2 Haziran 2019 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 Haziran 2019 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanması öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

MEB tarafından sınav tarihi 2 Haziran 2019 olarak belirlendikten sonra ortaokul 5, 6, 7, 8’in sınıf öğrencileri ile birlikte lise 9, 10, 11’inci sınıflarında okuyan öğrencilerin bu sınava girmeye hakkı vardı. Sınav tarihi geldiğinde öğrenciler sorun yaşamadan bu sınavı atlattılar.  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün soru ve cevap anahtarlarını yayınlayacağı belirtildi.

Sınav girişi belgelerinin 17 Mayıs’ta ilan edilen İOKBS sınavının sonuçlarının ise 22 Temmuz 2019 tarihinde resmen açıklanacağı duyuruldu. 2 Haziran 2019’ta yapılan sınavın sonuçlarına 22 Temmuz 2019 tarihinde MEB’in intenet sitesinden ulaşılabilecek.

Sınavın Değerlendirilmesi

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı kılavuza göre Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

 Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

puan

puan

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 15:57

YORUM EKLE

Popüler Haberler