Kuran kursu öğreticilerinin ek ders kararlarında değişiklik yapıldı

07 Nisan 2020 Tarihli ve 31092 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Diyanet işleri başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara geçici madde eklendi.

Kuran kursu öğreticilerinin ek ders kararlarında değişiklik yapıldı

07 Nisan 2020 Tarihli ve 31092 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Diyanet işleri başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara geçici madde eklendi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir.

”MADDE 2- Bu Karar, 23/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 00:29

YORUM EKLE

Popüler Haberler