Öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili yönetmelik değişikliği yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi ve İlköğretim öğretmenlerini yakından ilgilendiren bir gelişmeye imza attı. Öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bakanlık Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yayımladı…

Öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili yönetmelik değişikliği yayınlandı

Öğretmenlerin Nöbet Görevleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı son duyuruya göre, Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında öğretmenleri yakından ilgilendiren bir değişikliğe imza atıldı.

Bu yönetmelik bünyesinde normal eğitim vermekte olan okullarda öğretmenlerin öğle aralarında tuttukları nöbetler bundan sonra dönüşümlü şekilde tutulacak.

Nöbetlerde Yeni Uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 44 .maddesinin 2, 3, 4, 6, 7 ve 11. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir."

"(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri halinde nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez."

"(11) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri halinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir."

"(12) Özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.

(13) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır."

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 12:28

YORUM EKLE

Popüler Haberler