Okul aile birliği nedir? ne iş yapar, görevleri nelerdir, amacı nedir?

Aile birlikleri ne işe yarar, ne yaparlar, nasıl seçilirler, kimler aile birliği üyesi olur, nasıl başkan olunur gibi bilgiler içeriğimizin devamında yer alıyor.

Okul aile birliği nedir? ne iş yapar, görevleri nelerdir, amacı nedir?

Çocuklar anaokulu eğitimi yaşına gelene kadar ebeveynleri tarafından eğitilmektedir. Evden çıkışla birlikte ilk kez hiç tanımadığı çok sayıda yaşıtıyla bir araya gelerek birtakım faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır. Çocuk bir yetişkin olana kadar eğitimlerini okulda alır ancak bu süreçte aile ile iletişim kopukluğu olabilir. Aile ile okul arasındaki iletişim kopukluğunun giderilebilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı okul aile birliğinin kurulmasına karar vermiştir. Peki okul aile birliğinin ne gibi ödevleri vardır?

Okul Aile Birliğinin Ödevleri

Okul aile birliği; ebeveyn, öğretmen ve öğrenci üçgenindeki iletişimi sağlamakla yükümlüdür. Üyeler, toplantılar yaparak öğrencilerin genel durumları hakkında fikir alışverişlerinde bulunurlar. Maddi problemler yaşayan ailelerin çocuklarına her türlü destek sağlanır. Aynı zamanda öğrencilerin eşit ve adaletli bir eğitim görmesine olanak kılınır. Eğer varsa okuldaki sıkıntılar ve eksikliklerin giderilebilmesi için kararlar alınır. Farklı sınıftaki öğrenciler arasında da etkileşim olabilmesi ve bir farklılık yaratmak adına etkinlik düzenlenmesi kararları alınır. Böylelikle çocuklar derste aldıkları eğitimlerin yanı sıra sosyal ortamlarda da kendini keşfedebilir.

Serbest Giyim Kararını Aile Birliği Verdi

Aile birliğinin son yıllarda en çok gündeme aldığı konular arasında serbest giyim yer almaktaydı. Uygulamaya geçilip geçilmemesinin artı ve eksi yönleri tartışıldı ve karar serbest kıyafetten yana çıktı. Standart uygulamaların devam etmesi gerektiğini öne süren bir diğer fikir ise eşitlik kavramı üzerinden yola çıkmaktaydı. Çünkü gelir düzeyi iyi olan ailelerin çocukları daha iyi ve kaliteli ürünlerle okula gelecek, olanakları yeterli olmayanlar ise eksiklik yaşayacaktı. Bu eksiklik de çocukta, özgüvensizlik, utanma ve kendini olduğundan farklı göstermeye çalışma gibi problemlere yol açabilecekti.

Aile birliğinin yerine getirmesi gereken birtakım sorumluluklar aşağıdaki gibidir;

Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet; vatan, bayrak ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babaları aydınlatmak.

Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.

Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine; dürüst, nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile iş birliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkanlar hazırlamak.

Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak.

Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

Öğrencilerin disipline ve toplum düzenine uyum sağlamaları için okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapmak.

Öğrencilerin yapmaları uygun olmayan işleri, gitmeleri uygun olmayan yerleri okul müdürlüğü ile birlikte tespit etmek ve ana-babalarla iş birliği yapmak.

Öğrencide bulunması istenilmeyen israf, gösteriş ve devlet malını hor kullanma gibi kötü davranışları önleyici tedbirleri almak.

Özel yetiştirmeye ve teşvike muhtaç çocuklar hakkında gerekli çarelere başvurmak.

Resim-iş, müzik, yabancı dil ve beden eğitimi derslerine özel ilgi duyan çocuklara okulda ve çevrede uygun imkanlar hazırlamak.

Öğrencilerin sağlıklı olmaları ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaları, temizlik alışkanlıkları kazanmaları, düzenli beslenmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri konularında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

Çocukların trafik kazaları ile diğer kazalardan korunmaları ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili olarak veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

Okul çağındaki çocukların bakımı, gelişimi ve eğitimi konularında konferanslar düzenlenmesini sağlamak.

Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını takip etmek için, ana ve babaların okulu ziyaret etme alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olmak.

Sınıf öğretmenlerini öğrencilerin ana ve babalarını ziyaret etmeye teşvik etmek.

Bakıma, yedirilmeye ve giydirilmeye muhtaç hasta ve fakir öğrencilere yardım sağlanması için okul koruma deneği ile iş birliği yapmak.

İşitme, görme, konuşma, beden ve zihin yönünden özürlü veya herhangi bir alanda yetenekli öğrencilerle, eğitimi zor öğrenciler gibi özel eğitime muhtaç çocuklar için tedbirler almak.

Tatillerde veya derslerden sonra okulun kitaplık, bahçe, oyun ve spor tesislerinden öğrencilerin, velilerin, ana ve babaların faydalanmalarını sağlayacak tedbirleri almak.

 Çevrede okuma-yazma bilmeyen veya belli alanlarda yetişmek isteyen vatandaşları yetiştirmek üzere okulların yaptıkları faaliyetlere yardımcı olmak.

Ders yılı içinde ve ders yılı sonunda okulun yapacağı faaliyetlere gerekli katkıda bulunmak.

Aile Birlikleri Toplantısı Ne Sıklıkla Toplanır?

Aile birliği toplantıları ayda bir düzenlenmektedir. Ancak denetleme kurulu toplantıları ise 6 ayda bir olmaktadır. Okul aile birliğine üyelikler tamamen gönüllülük esası zemininde gerçekleşir. Okulda yönetici olarak görev alanlar, öğretmenler ve ebeveynler üye olabilirler. Başkan, gönüllülük esasına göre seçildiğinden ek bir ödenek almamaktadır. Amaç çocukların gelişiminde yaşanabilecek eksikliklerin giderilebilmesi olduğu için tamamen gönüllülük amacıyla hareket edilir.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 16:54

YORUM EKLE

Popüler Haberler