Üniversitede kavga etmenin cezası nedir?

Günümüzde üniversitelerde eski dönemlere nazaran siyasi olaylar azalmış olsa da küçük çaplı olaylar yaşanmaktadır. Peki herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda kavga etmenin bedeli nedir? Hocalarla veya öğrencilerle üniversite içerisinde kavga etme suçunun cezası nedir? Üniversitede kavga ederseniz ne olur? Tüm sorulara yanıt ve konu başlığı hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

Üniversitede kavga etmenin cezası nedir?

Üniversitede Olaylarda Bulunmanın Bedeli Nedir?

Üniversiteler, farklı bölümlerde eğitim veren ve araştırmalara öncülük eden eğitim kurumlarıdır. Türkiye’de özel veya devlete bağlı yüzlerce eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu okullarda  çeşitli siyasi görüşlerden dolayı kavgalar veya farklı sebeplerden olaylar yaşanmaktadır. Bir öğrenci herhangi bir sebepten okulunda olaylar yaşarsa ne gibi cezalar alır, okuldan uzaklaştırma alır mı?

Üniversitemde Kavga Edersem Okuldan Atılır Mıyım?

Herhangi bir yükseköğrenim kurumunda kavgalara veya farklı sebeplerden eylemlere katılırsanız, ilk olarak okulun disiplin kuruluna sevkiniz gerçekleşir. Bu kurulun cezaları ilkokul ve lise disiplin kurulunda verilen cezalardan daha ağırdır. Disiplin kurulu olaylar hakkında karara varır ve fiili işleyen kişiye cezasını verir. Bu cezalar, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, kınama, uyarma, üniversiteden uzun süreli uzaklaştırma veya okuldan ömür boyu uzaklaştırma olarak sayılabilir. Bu cezaları karara bağlanırken daha önce bu ve benzeri olaylarda yer alıp almamanız önemli bir kriterdir. Bu cezalar öğrencinin öğrenim hayatını ve okuldan sonraki meslek hayatını da etkilemektedir. Bu sebeple olaylardan uzak durmak gerekmektedir. Üniversitelerden uzaklaştırma cezası alınmasının yolunu açan sebepler sıralanmıştır.

-Üniversite kurumu personeline ve öğrencilerine çeşitli yollarla rahatsızlık vermek,

-Okulda işgal veya benzeri eylemlerde bulunmak ve okulun çalışma düzenini olumsuz yönde etkilemek,

-Okul çalışanları ve öğrencilere fiili sataşmalar gerçekleştirmek,

-Üniversite içerisinde hırsızlık eyleminde bulunmak,

-Okula ait olan eşya veya benzeri bilişim malzemelerine zarar vermek. Okulun yapısını tahrip etmek,

-Üniversitenin yaptığı imtihanlarda kopya çekmek veya kopya vermek,

-Tez kurallarını ihlal etmek ve tez uygulamasında başka öğrencilerden alıntı yapmak,

-Disiplin kurulunca verilmiş cezalara uymamak, yaptırımları uygulamamak.

Üniversite eğitimi sırasında disiplin cezası almanız durumunda, hem okul hayatınız hem okuldan sonraki meslek hayatınız olumsuz yönde etkilenir. Bu sebeple üniversitelerde olaylara ve kavgalara karışmamak en doğrusu olacaktır. 

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 17:15

YORUM EKLE

Popüler Haberler