YKS ( TYT-AYT ) 2019 Özel Yetenek Sınavı ile Nasıl Öğrenci Alınacak? Puan Nasıl Hesaplanacak?

YKS (TYT-AYT) 2019 Özel Yetenek Sınavı ile nasıl öğrenci alınacak? Özel Yetenek Sınavına göre öğrenci alan bölümlerin sınavları üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Özel Yetenek Sınavlarında üniversitelerin belirlediği kriterler geçerlidir. Puan hesaplaması nasıl yapılacak? Özel Yetenek Puanları hesaplanırken adayların YKS puanları ve yetenek sınavlarındaki puanları esas alınacaktır.

YKS ( TYT-AYT ) 2019 Özel Yetenek Sınavı ile Nasıl Öğrenci Alınacak? Puan Nasıl Hesaplanacak?

Özel yetenek gerektiren bölümlerin sınavları ve seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır. Özel yetenek ile öğrenci alımı yapılacak bölümlere başvurular direk okullara yapılmalıdır. Sınav ve değerlendirme işlemleri yükseköğretim kurumu tarafından yapılır.

Özel yetenek sınavı ile ilgili bölümler Tablo 5’te bulunmaktadır. Tablo 5’teki bölümlere başvuru yapabilmek için öğrencinin TYT puanının 150 ve üzerinde olması gereklidir. Bu bölümlere en az kaç puanla girilebileceği yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir ve adaylara duyurulur. Bu tablodaki özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Başvuru koşulları ise ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak olan duyurularda belirtilecektir.

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerden Tablo 4’te yer alan eş değer lisans bölümlerine yatay geçiş yapabilmek için ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmak zorunlu kılınmıştır.

Merkezi yerleştirme sistemi ile bir bölüme kesin kayıt yapmış adaylarda özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere başvuru yapabilecek.

Devlet Konservatuarlarına girmek isteyenler özel yetenek sınavı sonucu ile Yükseköğretim kurumunun belirlediği şartlar kapsamında yerleştirileceklerdir. Bu bölümlere girmek isteyen adayların alımlarında yapılan işlemler yükseköğretim kurumu tarafından yapılır.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Resim ve Heykel bölümüne girmek isteyen adayların, yeteneklerinin belirlenmesi için yükseköğretim kurumuna doğrudan başvuru yapmaları gerekir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri üniversite rektörlüğünün oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılır.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, işitme engelli, MR ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” , Asperger sendromu, REET sendromu, dezingratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri suretiyle, özel yetenek sınavlarına çağrılırlar. Bu adayların puanları 2 sene kadar geçerlidir. Belirtilen engelleri olan adayların durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekir. Bu adayların özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuru yapmaları durumunda TYT puanları değerlendirmeye alınmadan, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır. Bu işlemlerin ardından sınavı kazanan adayların kayıtları yapılacaktır.

Tablo 5’te bulunan üniversite bölümlerinin özelliğine göre yapılacak olan yetenek sınavları üniversiteler tarafından hazırlanır ve uygulanacak sınavın sonuçları toplanarak bir puan haline getirilir. Bu puanlara Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilmektedir. Üniversiteler, özel yetenek sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), YKS sonuçları açıklandıktan sonra açıklanacaktır.

Yerleştirmelerde aşağıdaki üç puan türü çarpılarak hesaplama yapılmaktadır.

-ÖYSP Standart Puanı

-Ortaöğretim Başarı Puanı

-2019 TYT Puanı

Özel Yetenek Sınavı puanının hesaplamaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilebilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Ardından her aday için aşağıdaki formül kullanılır.

özel yetenek sınavında puan hesaplaması

2020 YKS ile birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvurabilmek için adayların TYT puanının en az 300 bininci başarı sıralamasında yer alması gerekir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 09:37

YORUM EKLE