YKS ( TYT-AYT ) 2019 Sınavın Geçersiz Sayılma Durumları – Sınav İptali Hangi Durumlarda Olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-AYT) de sınavın geçersiz sayılma durumları mevcuttur. 2019 yılı YKS'de sınav esnasında birtakım davranışlarda bulunan bireylerin sınav iptali işlemi gerçekleşecektir.

YKS ( TYT-AYT ) 2019 Sınavın Geçersiz Sayılma Durumları – Sınav İptali Hangi Durumlarda Olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren adayların sınav süresince yapmaması gereken birtakım davranışlar vardır. Bu davranışlarda bulunan bireylerin sınavları geçersiz sayılmaktadır. Adayların sınav esnasında;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya vermeleri, salon görevlilerine soru sormaları, cevap kağıdının arkasına yazılması, herhangi bir alışverişte bulunması, sınav başlamadan kitapçığın açılıp soruların incelenmesi, sınav süresi tamamlandığı halde soruların cevaplanmaya devam etmesi, sınav düzenini bozacak mahiyette davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu davranışlarda bulunduğu ortaya çıkan bireylerin sınavları geçersiz kabul edilecektir.

Sınav Görevlileri Sınav Tutanağına Yazmakla Yükümlüdür

Sınav kurallarına uymak bir aday için temel görevdir. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan bireylerin sınava devam etmesi söz konusu olmayacaktır. Sınav görevlilerinin ise sınava giren adayların dikkatini dağıtmamak, adayların süre kaybetmesine engel olmamakla yükümlü olmak gibi sorumlulukları vardır. Sınav görevlileri, adayda kural dışı davranış tespit etse dahi uyarıda bulunmayacak, doğrudan sınav tutanağına işlenecektir.

Soru kitapçığındaki sayfaların boş yerleri müsvedde olarak kullanılabilmektedir. Adayların cevapları farklı bir kağıda yazması ve bunu yanına alması kesinlikle yasaklanmıştır. Sınav sonunda soru kitapçıkları da optik formla birlikte toplanmaktadır. Sınav kitapçıkları ÖSYM tarafından birer birer incelenmektedir. Bir sayfa bile eksik çıkarsa, sınav iptal edilecek ve gerekli durumlarda kamera kayıtları incelenecektir. ÖSYM temsilcileri ise sınav esnasında sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli durumlarda kimlik kontrolü yapabilir.

Sınav Kağıdı Hangi Durumlarda Geçerli Sayılır?

Kişinin kendi sınav yerinde sınava girmesi, sınava giriş belgesini görevlilere teslim etmesi, kopya girişiminde bulunmaması, cevaplarını yalnızca optik forma işaretlemesi, cevap kağıdına bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak yazılması, sınav tamamlandıktan sonra kalemi ve silgiyi anında bırakması, sınav kurallarına uyması halinde sınav geçerli olacaktır.

Sınav için kamera görüntüleri birer birer incelenmekte ve aykırı bir davranış tespit edilmesi halinde sınav geçersiz sayılır. Sınav esnasında ihmali bulunan sınav görevlileri için ise işlem uygulanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 04:26

YORUM EKLE

Popüler Haberler