2019 Emeklilik Aylığı Hesaplama! Sigorta Türlerine Göre Maaş Hesaplama

Emekli vatandaşlar veya emeklilikle ne kadar maaş alacaklarını merak edenler kolaylıkla emekli aylıklarını hesaplayabilirler. Emekli maaşları emeklik türüne göre farklılık gösterebilmektedir. 2019 Yılı Emeklilik aylığı hesaplamasına dair detaylar haberimizde...

2019 Emeklilik Aylığı Hesaplama! Sigorta Türlerine Göre Maaş Hesaplama

Emeklilerin emekli maaşlarını hesaplamaları oldukça kolay. Ülkemizde emekli olmak için üç adet sigorta yürü bulunmaktadır. Bunlar: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığıdır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yapılan düzenlemelerle Sosyal Sigortalar Kurumu adı altında birleştirildi. Ayrıca bu sigorta türleri SGK kapsamına alındıktan sonra 4A, 4B ve 4C olarak yeniden isimlendirildi.

Sigortalara Göre Emeklilik Türleri

1 Ekim 2008 tarihi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu adı altında birleştirildi. Bunlar:

-4A, bir iş yerinde sigorta yaptırarak çalışan eski adıyla SSK’lı işçiler,

-4B, kendisinin çalıştırdığı bir işletmesi olan veya çiftçilik mesleğini yapıp kendi sigortasını ödeyen Bağ-Kur’lu sigortalılar,

-4C, kamuya ait kurum veya kuruluşlarda çalışan ve sigortası kamu kurumları tarafından karşılanan Emekli Sandığı’na bağlı kişiler.

Bu sigorta türleri kamudaki 4a, 4b ve 4c kadrolarıyla sıklıkla karıştırılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus ise 4a kadrolu, 4b sözleşmeli, 4c ise kamu işçisi kadro tiplerini ifade etmesidir. Sigorta türleriyle kadro türü olan 4c karıştırılmamalıdır. Kamu kapsamında çalışan herkes 4C sigorta türüne bağlıdır, kamuda çalışanların sigorta türü 4C’dir.

4A Emekli Maaşı Hesaplaması

Eski ismiyle SSK, yeni ismiyle 4A sigorta türüne bağlı olarak çalışan kişiler için emekli aylığı hesaplamasındaki en önemli kriter ise işe giriş tarihidir. Çünkü, sosyal sigortalarda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile işe başlayanların sosyal haklarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 4A’lı sigortalıların işe başlama tarihlerine göre emeklilik yaşı ve emekli aylığı maaşları şu tarihlerde değişkenlik göstermektedir:

-2000 yılı öncesinde ilk kez sigorta girişi yapılanlar.

-2000 yılı ile 2008 yılı Ekim ayı arasında ilk defa sigorta girişi yapılanlar,

-1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigorta girişi yapılan vatandaşların sosyal hakları bazı farklılıklar göstermektedir.

2000 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılan vatandaşların emekli aylıkları, gösterge rakamı ve aylık bağlanma oranı çarpılarak çıkan sonucun hesaplanmasıyla bulunur. 2000 yılı öncesi için aylık bağlama oranı %60’dır. 2000’den önce sigorta başlangıcı yapılanların emekli maaşları diğer dönemlere nazaran daha avantajlıdır.

2000 yılı Ocak ayı ile 2008 yılı Ekim ayı arasındaki tarihlerde sigorta başlangıcı yapılan kişilerin emeli aylıklarının hesaplanmasında gösterge rakamı kaldırıldı ve bunun yerine güncelleme katsayısı getirildi. Güncelleme katsayısı, büyüme hızı ve TÜFE rakamları esas alınarak belirlenir. Güncelleme katsayısı ve aylık bağlanma oranın çarpılması sayesinde emekli aylığı hesaplanır. Bu dönemdeki aylık bağlanma oranı ise minimum %35 olarak belirlenmiştir.

2008 yılının Ekim ayı ve sonrasındaki tarihlerde ilk kez sigorta bağlananlar, diğer dönemler kıyaslandığında en az emekli aylığı alacak olan kişilerdir. Bu dönemdeki emekli aylıkları hesaplanırken güncelleme katsayısı TÜFE ile büyüme hızının %30’u olarak alınır. Yani bir önceki döneme göre daha az olan güncelleme katsayısı düştüğü gibi aylık bağlanma oranları da yıllık olarak %2’ye düşürülmüştür. Bu dönem için aylık bağlanma oranı yaşlılık ve ölüm için en fazla %40’tır.

4B Emekli Aylığı Hesaplama

Eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4B olarak bilinen sigorta türü genel olarak iki başlık altında incelenir. Esnaf veya çiftçi olarak çalışanların sigorta türü 4B’dir. 4B sigorta türü diğer dönemlerde olduğu gibi üç dönemden oluşmaktadır.

2000 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılan kişilerin emekli aylığı hesaplamalarında gösterge rakamı ile aylık bağlanma oranının çarpılması ortaya çıkan sonuç esas alınarak hesaplama yapılır. Bu dönemde aylık bağlanma oranı en az %70 olarak işlem görürken, 25 yılın üzerindeki her yıl için bu oran %1 olarak artar.

2000 ile Ekim 2008 tarihleri arasında sigortaları yapılan kişilerin emekli aylığı hesaplanırken gösterge rakamı yerine büyüme hızı ve TÜFE rakamlarıyla elde edilen güncelleme katsayısının, aylık bağlanma oranıyla çarpılmasıyla elde edilir. Bu dönemde aylık bağlanma oranı ilk 10 yıl için %35 olarak belirlendi. Sonradan ödenen her sene için %2 oranında artış yapılmaktadır.

2008 Ekim ayından sonra ilk kez sigortalı olan 4B’lilerin emekli aylıkları hesaplanırken diğer dönemlerde olduğu gibi güncelleme katsayısı ve aylık bağlanma oranı düşük seviyededir. Güncelleme katsayısı TÜFE ile büyüme hızının %30’u olacak şekilde alınırken, aylık bağlanma oranı ise %50 olarak, sonradan ödenen her sene için %2 oranında hesap yapılmaktadır.

4C Emekli Aylığı Hesaplaması

Eski ismiyle Emekli Sandığı olan, yapılan değişikliklerle 4C olarak değiştirilen sigorta türünün diğer sigorta türlerinden en büyük farkı kamu çalışanlarının yararlanabilecek olmasıdır. Memurlar için emekli maaşları hesaplanırken diğer türlere göre farklı hesaplamalar yapılır. 4C’ye bağlı sigortalılar emekli maaşlarını ve ne zaman emekli olabilecekleri gibi pek çok sorunun yanıtını ilgili kanunda gösterilen tablolardan öğrenebilirler. Fakat bu tür soruların yanıtlarını emekliliği hak etmeden önce hesaplamak pek doğru sonuçlar vermez. Çünkü, emeklilik dönemine dek pek çok parametrede değişiklikler yapılmasıdır.

Sigortalılar Emekli Aylıklarını Nasıl Görebilir?

4A, 4B ve 4C olarak sigortaya bağlanan kişilerin emekli aylıklarını kendilerinin hesaplaması çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Ancak yapılan hesaplamalarda emeklilikte alınacak maaşa yakın sonuçlar elde edilebilir. Emekli aylığı hesaplaması yapmak için SGK veya E-devlet yoluyla istenilen bilgilerin girilmesiyle bir hesaplama yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:44

YORUM EKLE

Popüler Haberler