2019 Hız Limitleri ve Cezaları Ne Kadar Oldu? Hız Limitini Aşanların Ödeyeceği Cezalar

2019 yılı hız limiti aşımları ve bu hız limiti aşımları sonucu sürücülerin ödemeleri gereken cezalar ve hız limiti aşmanın istisnai durumları ile ilgili sürücüleri ilgilendiren tüm detaylar haberimizde yer almakta.

2019 Hız Limitleri ve Cezaları Ne Kadar Oldu? Hız Limitini Aşanların Ödeyeceği Cezalar

Hız Limitini Aşanların Ödeyeceği Cezalar

Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri ve Karayolları Trafik Kanunu tarafınca belirlenmiş olan hız limitini aşanların ödeyeceği cezalar ve bu cezaların miktarları ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer almakta.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri ve Karayolları Trafik Kanunu tarafınca belirlenmiş olan bu cezalar,hız limitini aştığı ölçülerek tespit edilmiş sürücülere,gittiği hıza bağlı kalarak çeşitli miktarlarda kesilir ve kanunda belirtilen tutarın ışığında uygulanır.

Bu hız aşımı ölçümleri,şehirler arasına konuşlandırılmış radarlar yardımı ile tespit edilmektedir.Yerleşim yerlerinde hız limitini aşan sürücülerin tespiti için de belediyeler tarafından kurulan kameralı sistemler kullanılabilir.Sürücülerin araçlarında radar tespiti yapan cihazları bulundurmaları da kanunlarca yasaklanmıştır.

Hız Limitleri

Hız limitleri ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır ve bu yasal hız sınırları aracın cinsine ve yerleşim yerlerine yakınlık uzaklık gibi nedenlere göre değişiklik göstermektedir.

Hız limiti otoyollarda ya da yerleşim yerleri içerisindeki ve çevresindeki yollarda,aracın motor kapasitesine göre sınıflandırılmış şekilde,uyarı tabelaları ile sürücülere belirtilir.Otoyol hız limitleri ve yerleşim yerlerindeki hız limitleri birbirlerinden farklıdır.Hız limitlerine uymanın yanında trafiğin işleyişine ve akışına uygunluğunu sağlama zorunluluğu da bulunur.Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 101.maddesince sürücüler aksi bir karar yok ise hız sınırlarına uymak zorundadır.Aksi kararlar da ilgili bölge ve durumlar için ayrıca belirlenir.Hız ölçümleri,radar gibi teknik cihazlar haricinde kronometre ya da benzeri yöntemlerle de tespit edilebilir.Lastik,hız limitleri ise lastiklerin yanağında yazan indekse göredir.Taşınacak yük ve hız limitleri indekslere göre değişiklik gösterir.

Hız Limiti Aşımındaki İstisnai Haller

Hız sınırlarının içerisinde bulunulan şartlara göre şekillenmesi konusunda kurallar belirlenmiş olup,kimi durumlarda ise istisna gözetilir.İki yönlü karayollarında geçme önceliği kuralı dolayısıyla aynı cins taşıtlar için tayin edilen hız sınırlarını aşan sürücüye cezai işlem uygulanmaz.Geçme önceliğine sahip olan taşıt,diğer aracı geçmek için hızını yükseltirse de işleme tabi tutulmaz.Burada önemli olan husus hız limitinin aşılma oranıdır.Ayrıca Trafik Kanunu’na göre makas atma spin yapma gibi olağan dışı sürücü hareketlerine de cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Aracın cinsine göre belirlenmiş olan ve yönetmeliğin belirlediği hız sınırlarına göre azami hız sınırını %10 oranında geçen sürücülere cezai yaptırım uygulanmaz.Ancak araçların hız göstergelerinde oluşabilecek ufak ölçeklendirme farkları sürücünün hız limitinin istisna kabul edilen sınırını farkında olmadan aşmasına sebebiyet verebilir.Bu sebeple sürücülerin uzun bir süre müddetince belirlenen üst limitin %10 u kadar üstünde seyretmesi cezaya sebebiyet verebilmektedir.

Yollardaki  bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde , konu ile ilgili sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış bir değişiklik var ise tayin edilmiş yeni hız sınırında seyreden sürücülere de cezai yaptırım uygulanmaz. Bu tip bölgelerde genellikle hız sınırı  Yol bakım ve onarım çalışmalarının olduğu yerlerde, konu ile ilgili sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış bir değişiklik var ise tayin edilmiş yeni hız sınırında seyreden sürücülere de ceza uygulanmaz. Bu tip bölgelerde genellikle hız sınırlarının altında seyretmek, can ve mal güvenliğini sağlama almak anlamına gelmektedir.

Hız limitlerini gösteren herhangi  bir işaretin olmadığı yerleşim birimleri içinden ya da yakınlarından geçmekte olan sürücüler, can ve mal güvenliklerini  düşünerek yönetmeliğin de belirlemiş olduğu i genel hız sınırları içinde hareket etmek mecburiyetindedirler.. Eğer bu yollarda karşıdan karşıya geçişler fiziki bir engelle yasaklanmış, alt ve üst geçitlerle yaya geçişleri sağlanmış ise bu bölgelerden yol ve trafik durumu dikkate alınarak yönetmeliğin belirlediği üst hız limitinde geçiş yapılabilir. Ancak özellikle küçük yerleşim birimlerinde yaşayan halk, üst ve alt geçitleri kullanmak yerine yolları tercih edebilir. Dolayısıyla bu tip yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerekmektedir.

Şartlara Göre Hız Değişimi

Sürücüler araçlarını kullanırlarken bazı yerlerde duruma göre hız artırmak veya hızlarını azaltmak zorunda kalabilirler.Bu kuralları ihlal eden sürücülere cezai yaptırım uygulanır.Bununla ilgili yönetmelikle belirlenmiş ve hızın düşürülmesi gerekilen yerler  aşağıdaki gibidir ;

  1. Kavşağa doğru gelirken
  2. Dönemeçlere girmeden önce
  3. Tepelerin üst kısımlarına yaklaşırken
  4. Dönemeçli yollarda seyrederken
  5. Yaya ve kara yoluyla aynı düzeyde bulunan demir yolu geçitlerine,tünellere,dar köprü ve menfezlere doğru ilerlerken
  6. Yol yapım ve onarım çalışması bulunan bölgelere girerken

 Sürücüler  hız ayarlamalarını  kullanmış oldukları  aracın teknik özelliklerine, yolun görüş açısına, hava ve trafik durumunun şartlarına uygun olarak ayarlamak mecburiyetindedirler.

Sürücüler  önlerindeki aracı izlerken güvenli mesafe bırakmak zorundadırlar. Bu güvenli mesafenin yol, hava ve trafik şartlarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Grup halinde takip yapılıyorsa, öndeki aracın azami hızının yarısı kadar metreden az olmayacak şekilde takip gerçekleştirilmelidir.

Hız Cezaları

Belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere uygulanan araç hız cezaları, hız sınırının ne kadar aşıldığına bağlı olarak yükselir. Güncel limit aşımı cezai tutarlarında yapılan erken ödeme indirimleri devam etmektedir. 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 51. maddesinin değiştirilen ekleri de dahil olmak üzere belirlenmiş hız limitini %10’dan %30’a kadar (30 dahil) aşanlar, 290 TL para cezası ödemekle yükümlü tutulur. Sürücü, para cezasını erken öderse, erken ödeme indirimiyle birlikte ödeyeceği miktar 217,5 TL’ye düşer ve 15 ceza puanı alır.

Hız sınırı aşımı %30’dan fazla ve %50’ye kadar ise (50 dahil) sürücü hakkında 603 TL para cezası düzenlenir. Erken ödeme ile bu tutar 452.25 TL’ye düşer ve sürücü 15 ceza puanı alır. Hız sınırı aşımı %50’den fazla ise konu ile ilgili düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-c maddesine göre trafik hız cezası tutarı 1.002 TL olmaktadır. Ceza puanı 15 puandır.

Son bir yıl içinde %30 hız sınırını 5 kez aştığı belirlenen sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulur. Önceki yıllarda 1 senelik müddet tamamlandıktan sonra ehliyet geri verilirken artık kişi hakkında psikolojik testler yapılmakta ve testlerin sonucuna göre ehliyetin geri verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. Ehliyetin geri verilmesinden önce sürücü, trafik idari para cezalarının tamamını ödemiş olmak zorundadır. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde aynı ihlalden ceza uygulanmışsa, kişinin sürücü belgesi ikinci kez alınır. İkinci kez geri alınan kişilerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen sürücüler, tekrar sürücü kursuna kayıt yaptırıp kursa devam etmek zorundadır. Kişinin tekrar ehliyet alması için motorlu taşıt sertifika sınavına girmesi ve başarılı olması da gerekir.

Bu kişiler, kursa başlamak için psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabidirler. Testler sonucunda sürücülüğe engel hali olmadığını gösterir rapor aldıkları takdirde kursa kayıt yaptırabilirler.

Radarla tespit edilen hız limiti aşımında da ilgili kanunun maddelerine göre cezai yaptırımlar uygulanır. Cezalar, sürücünün tarafına 10 ile 30 gün içerisinde tebliğ edilir. Radar hız cezaları tebliğ beklenmeden, 3 iş günü içinde intenet üzerinden öğrenilebilir. Adrese tebliğ edilen cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 12:46

YORUM EKLE

Popüler Haberler