2019 Yılı Memur Maaşları Ne Kadar? 2019 Senesinde Hangi Memurlar Ne Kadar Maaş Alacaklar?

2019 senesinde memur maaşlarının ne kadar arttığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Memur maaşlarına ne kadar zam yapıldığı hususunda belirlenmiş oranlar her sene devletin ilgili kurumlarınca prosedürler eşliğinde yayınlanmaktadır. 2019 senesi memur maaşları kurumlar arasında değişiklik göstermektedir. Ancak temel olarak memur maaşları çoğu kurumda eşitlik göstermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personele memur denmektedir.

2019 Yılı Memur Maaşları Ne Kadar? 2019 Senesinde Hangi Memurlar Ne Kadar Maaş Alacaklar?

2019 Senesi Memur Maaşları

Vatandaşların memur maaşları konusunda sordukları sorular sonucunda bu konu hakkında bir bilgilendirme ihtiyacı duyulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personellere memur denmektedir. Memurların maaşların kurumlar arasında farklılık gösterebilirken, çoğu kurumda aynı seviyededir.

Memur Maaş Zammı  Ne Kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan tüm memurların maaşları devlet tarafından belirlenir ve ödenir. Devlet memurlara senede 2 kere zam yapmaktadır. Memur maaşlarına zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Bu maaş zamları belirlenirken enflasyon artışı da göz önünde bulundurulmaktadır. Memurların maaşlarına yapılan zam oranı 2019 senesinin ilk bölümünde %4 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda geçen senenin ilk bölümünde de %4 oranında zam yapılmıştır. Önceki sene ve bu sene hesaplanan enflasyon değerleri sonrasında 2019 senesinde zam oranları %10,69 oranında gerçekleşmiştir.

2019 Senesinde Hangi Memurlar Ne Kadar Maaş Alacaklar?

Daha önce de belirttiğimiz gibi devlet çatısı altındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personele memur denmektedir ve memurların çalışmakta olduğu belirli hizmet grupları bulunmaktadır. Bu hizmet grupları aşağıda sıralanmıştır.

 • Genel İdari Hizmetler Grubu,
 • Yardımcı Hizmetler Grubu,
 • Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Grubu,
 • Teknik Hizmetler Grubu,
 • Eğitim Öğretim Hizmetleri Grubu,
 • Emniyet Hizmetleri Grubu,
 • Avukatlık Hizmetleri Grubu,
 • Din Hizmetleri Grubu,
 • Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Grubu,
 • Jandarma Hizmetleri Grubu,
 • Sahil Güvenlik Hizmetleri Grubu,
 • Milli İstihbarat Hizmetleri Grubu.

Memur maaşlarının hesap edilmesinde bağlı olunan hizmet grupları etkili olmaktadır. Bunun sebebi ise her hizmet grubunun kendi katsayısının olmasıdır. Memur maaşlarının hesap edilmesini 2019 senesinde etkileyen ve en çok önem arz eden konulardan bir diğeri ise kamu çalışanlarının kademeleridir. Her kamu personeli birtakım parametrelere göre kademelere sahiplerdir. Bu parametreler mezun olunmasının ardından memurluğa başlangıç yapılırken belirlenmektedir. Sonrasında ise kademe puanları çalışılan her senenin ardından artmaktadır. Kamu hizmetleri sırasında eğitimlerine devam eden memurlara ekstra kademe puanı yansıtılmaktadır. Hangi hizmet sınıfında veya ünvanda olunursa olsun bütün kamu personellerinin ulaşabileceği son seviye kademe puanı ¼ olarak artabilmektedir. Aşağıdaki kısımda ¼ oranında artış göstermiş memur maaşlarını sıraladık.

 • Hakim ve Savcı                869 TL
 • Bakanlık Müsteşarı 964 TL
 • Profesör                        637 TL
 • Doçent                            676 TL
 • Uzman Tabi                     765 TL
 • Gelir uzmanı                   388 TL
 • Avukat                          402 TL
 • Mühendis                       732 TL
 • Hemşire                          355 TL
 • Polis memuru                   886 TL
 • Zabıta memuru                 561 TL
 • Öğretmen                       944 TL
 • Memur                            468 TL
 • Hizmetli                           947 TL
 • Hakim-Savcı adayı (9/1) 828 TL
 • Araştırma görevlisi (7/1) 243 TL
 • Öğretim üyesi (7/1) 084 TL
 • Tekniker (9/2) 451 TL

2019 Senesi Asgari Geçim İndirimi Miktarı

Kamu personellerinin olduğu kadar özel sektör personellerinin de yakından takip ettiği diğer bir konu ise Asgari Geçim İndirimi AGİ farklarıdır. AGİ devletin kamu ya da özel sektör fark etmeden her personeli kendisi ve bakmak durumunda olduğu vatandaşlar için uygulamakta olduğu bir gelir vergisi indirimidir. Bu gelir vergisi indirimi bazı koşullar üstünden hesap edilerek her ay personellerin maaşlarına eklenmektedir. AGİ miktarının belirlendiği etmenlerin başında kişilerin bakmak durumunda olduğu kişilerin sayısı etkili olmaktadır. Bu yüzden vatandaşların evli olduğu ya da bekar olduğu, eşlerinin bir işte çalıştığı ya da çalışmadığı ve çocuk durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. AGİ miktarları aşağıda yer almaktadır.

 • Bekar                                       191,88 TL
 • Evli eşi çalışmayan                    230,26 TL
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL
 • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL
 • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20 TL
 • Evli eşi çalışan 191,88 TL
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu          220,66 TL
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu          249,44 TL
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu          287,92 TL
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu          307,01 TL
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu          326,20 TL

Memur Kadrosunda Çalışanların Maaşları

Kamuda Genel İdari Hizmetler Sınıfında olanlardan bazıları memur olarak nitelendirilmektedirler. Memur olarak nitelendirilen kadroda yer alan personeller genellikle masa başı işlerde çalışmaktadırlar. Bu kişiler minimum olarak lise kurumlarından mezun olmaları durumunda atamaları gerçekleştirilebilmektedir. Ancak ekstra özellikler de talep edilebilmektedir. Bilgisayar sertifikası, daktilo sertifikası ve benzeri özelliklerin de ekstra olarak sağlanması talep edilebilmektedir. Mezun olunma derecesine göre farklılık gösteren memur maaşları hususundaki hesaplamalar aşağıda sıralanmıştır.

 • Lise ve Lise Dengi Eğitim Mezunu Memur Maaşı (13/1) 704 TL
 • Lisans Mezunu Memur Maaşı (9/1) 749 TL, olarak hesaplanmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 23:56

YORUM EKLE

Popüler Haberler