60 Ay Borç Yapılandırma Kredisi Resmi Gazete’de Yayınlandı! 2019 60 Ay Vade İle Borç Yapılandırma Detayları

Bankaların 2019 senesinde kullandıracağı kredilerin vadelerinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler kapsamında müşterilere 60 ay vade ile borç yapılandırma kredisi sunuluyor! Tüketici kredileri 60 ay, taşıt kredileri 60 ve 48 ay, bilgisayar kredisi 12 ay, tablet kredisi 6 ay 3.000 TL’ye kadar telefonların kredisi 12 ay ve 3.000 TL’den daha pahalı olan telefonlar için 6 ay vadeli krediler verilecek. Aynı zamanda daha evvelden kullanılmış kredilere 60 aya kadar varan vadelendirmeler yapılabilecek.

60 Ay Borç Yapılandırma Kredisi Resmi Gazete’de Yayınlandı! 2019 60 Ay Vade İle Borç Yapılandırma Detayları

60 Ay Vade İle Borç Yapılandırma Kredisi!

26 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de basılan bankalarca kullandırılan kredilerin vadelerinde değişiklikler yapıldı. Bunun yanında bankalara daha evvelden kullandırılan kredilerin 60 aya kadar yapılandırılmasına da imkan verildi.

Madde 1- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değişikliğe uğratılmıştır.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere;

  • Müşteri kredilerinin vadesi 60 ayı,
  • Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt alımı maksadıyla verilen kredilerin vadesi 60 ayı,
  • Nihai fatura değeri 120.000 TL üzerinde olan taşıt alımı maksadıyla verilen krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı,
  • Bilgisayar alımı amacıyla verilen kredilerin vadesi 12 ayı,
  • Tablet alımı amacıyla verilen kredilerin vadesi 60,
  • Fiyatı 3500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı maksadıyla verilen kredilerin vadesi 12 ayı,
  • Fiyatı 3500 TL’nin üstünde olan cep telefonu alımı maksadıyla verilen kredilerin vadesi 6 ayı geçemez.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda bulunan geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Firmalarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“(2) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL'nin üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3500 TL'ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 21:08

YORUM EKLE

Popüler Haberler