Bakanlıktan sığır etinin ithalatına dair açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sığır etinin ithalatına dair tebliğin özel sektöre et ithalatının önünün açılmasıyla ilgili bir düzenleme olmadığını belirtti.

Bakanlıktan  sığır etinin ithalatına dair açıklama

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 7 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" inde sığır eti ithalatının Et ve Süt Kurumu ile Bakanlığın izin verdiği özel sektör kuruluşları tarafından yapılacağı yer alırken, Bakanlık yetkilileri özel sektöre kontrol belgesi düzenlemeyeceğini açıkladı.

Sığır eti ithalatındaki sağlık ve teknik şartları düzenleyen tebliğin, 2012 yılında yayımlanan tebliğde yer alan denetim ile ilgili hususların detaylandırılması amacıyla hazırlandığı belirtilerek, kemiksiz et ithalatı hususunun da bu amaçla düzenlemeye dahil edildiği vurgulandı.

BAKANLIK BUGÜN YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan "Sığır Eti̇ İthalatında Sağlık ve Tekni̇k Şartların Beli̇rlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ği" ile ilgili olarak bazı basın yayın organları ile haber sitelerinde yanlış değerlendirmelerin yapıldığı görüşmüştür.Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

“Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan sığır eti ithalatındaki sağlık ve teknik şartları düzenleyen Tebliğ, 2012 yılında yayımlanan tebliğde yer alan denetim ile ilgili hususların detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kemiksiz et ithalatı hususu da bu amaçla Tebliğe dâhil edilmiştir.

Bu Tebliğle ilk kez özel sektöre sığır eti ithalat izni verileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Zira Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının “b” bendindeki ifadeler, bu konuda daha önceden uygulanan 2010 ve 2012 yıllarındaki tebliğlerde de aynen yer almıştır. Dolayısıyla özel sektörün ithalat yapabilmesiyle ilgili kurallar yeni değildir.

Bunun yanı sıra 5. maddede, ithalatın gerçekleştirilebilmesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınacak Kontrol Belgesi ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. Özel sektöre 2012 yılından bu yana Kontrol Belgesi düzenlenmemiştir. İthalat, sadece Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu Tebliğ, özel sektöre et ithalatının önünün açılmasıyla ilgili bir düzenleme değildir." 

ET VE SÜT KURUMU  ÜÇ ÜLKEDEN İTHALAT YAPIYOR

Et ve Süt Kurumu sığır eti ithalatını sürdürüyor. Polonya,Fransa ve Bosna Hersek'ten karkas sığır eti ithal eden Et ve Süt Kurumu, Bakanlar Kurulu kararı ile Bosna Hersek'ten kemiksiz et ithalatı da yapıyor. 

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2017, 23:55

YORUM EKLE