BDDK Yeni Düzenleme Yaptı! Bankaya Borcu Olanlar Dikkat!

Bankaya borcu olanları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, kredi riski tutarının derecelendirilmesi ve hesaplamaya dair tebliğde değişiklik yapıldı.

BDDK Yeni Düzenleme Yaptı! Bankaya Borcu Olanlar Dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, kredi riskine esas tutarın derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar ve hesaplamaya dair tebliğde değişikliğe gidildi. Ancak bu yapılan bu değişikliği uygulayan herhangi bir banka bulunmuyor. Bu yeni tebliğ bankalara borcu olan herkesi yakından ilgilendiriyor.

Tebliğde borçlunun temerrüdüne dair hususların belirlendiği kısımda yapılan değişiklikler ile perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine “işlem” bazında uygulanacak. Bu kapsamda, borç sahibinin herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan bütün borçların temerrüde düşmesi anlamına gelmeyecek.

Banka Borcu Olan Kişiler Dikkat!

BDDK’nın “Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde” yaptığı yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı ve hayata geçti.

Eski tebliğde perakende alçaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine “işlem türü” olarak uygulanabiliyordu.

Tebliğde Değiştirilen Maddeler

Ayrıca risklerin sayısallaştırılması kapsamında içsel tahminlere dair genel esasların belirlendiği maddelerde de değişiklik yapıldı. Bu sayede maddelerde bulunan “beklenen” tanımı “öngörülemeyen” olarak yeniden düzenlendi. Bu değişikliklerin ardından yeni maddenin tanımı şu şekilde oldu:” Tahminlere, öngörülemeyen hata payını yansıtan bir ihtiyatlılık marjı eklenir. Yöntemlerin ve verilerin yetersiz olması nedeniyle öngörülemeyen hata payının daha büyük olduğu durumlarda söz konusu ihtiyatlılık marjı daha büyük olur.”

Temerrüt Durumunda Kayıplar Düzenlendi

Tebliğde, içsel temerrüt durumunda kayıp tahminlerine dair özel şartlarda da değişiklik yapıldı. Temerrüt durumunda kayıplar, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarında gerçekleşen temerrütler, kayıpların basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilecek.

Ayrıca dönüştürme oranı tahminlerindeki koşulların belirlendiği madde de yeniden düzenlendi ve yeni tebliğ dönüştürme oranları, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her işlem derecesi veya havuz için veri kaynaklarında oluşan dönüştürme oranlarının basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahminler yapılacak.

Bundan önceki tebliğde temerrüt durumunda kayıplar ve dönüştürme oranları, temerrüde düşmüş bütün alacak miktarları ile ağırlaştırılmış ortalama esas alınarak yapılmaktaydı. Bu sayede düzenleme kapsamında temerrüt durumundaki kayıp tahminlerinin ve dönüştürme oranlarının hesaplanmasında, temerrüde düşmüş bütün borç miktarları ile ağırlaştırılmış ortalama yerine basit aritmetik ortalama kullanılacak.

Bankalar Tebliğ Esaslarını Uygulamıyor

Bu değişiklikler, bankaların kredi için kullandıkları düzenlemeleri kapsamıyor. Tebliğ, bankaların kredi riski hesaplamalarını içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarla yapılması halinde esas alınmaktadır. Fakat, şu anda kredi riskine esas miktarı içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarla hesaplama yapan herhangi bir banka yok. Bundan dolayı bu tebliği uygulayan herhangi bir banka bulunmuyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 15:20

YORUM EKLE