Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne Göre Kesilen Vergiye İade İmkanı

Gelir vergisi genel tebliği'ne göre ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine imkan tanındı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne Göre Kesilen Vergiye İade İmkanı

7162 sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklenen geçici madde kapsamında, ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine imkanı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir vergisi tebliğinin 5. bölümüne göre daha önce torba yasayla yolu açılan karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesiyle ilgili konu detayları belli oldu.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren yasada tebliğe eklenen geçici 89. maddede şu ifadelere yer verildi:

27 Mart 2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla ret ve iade edilecek.

Bununla birlikte, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde yer verilen veya bu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin dahil edildiği ilgili ayın ücret bordrosunda yer alan ve ek tazminat niteliğinde olmayan ücretlerden kesilen gelir vergileri ise iade edilmeyecek.

Bu kapsamda, ilgili ayın bordrosundaki ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisi kapsam dışı bırakıldı.

Ayrıca, 27 Mart 2018 sonrası düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27 Mart 2018 tarihinden sonra yapıldığı durumlarda, uygulamadan faydalanılması mümkün olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 13:17

YORUM EKLE