Kredi kartı yeni asgari ödeme tutarı kaç oldu? Kredi Kartı asgari ödeme oranları düşürüldü!

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Sizi ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kredi Kartı asgari ödeme oranları düşürüldü! Kredi kartı yeni asgari ödeme tutarı kaç oldu diye soranlar için işte, detaylar…

Kredi kartı yeni asgari ödeme tutarı kaç oldu? Kredi Kartı asgari ödeme oranları düşürüldü!

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Verilen karar ile kredi kartı asgari ödeme oranları düşürüldü. Kredi kartı borcunda asgari ödeme tutarı yüzde 30 seviyesinden yüzde 20 seviyesine indirildi. Bu karar ile  o ay toplam ödemesi bin TL olan bir vatandaş, 200 TL ödeme yaparak kalan borcunu diğer aya faizsiz şekilde devredebilecek. 

Yetki artık BDDK’da

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre asgari ödeme tutarının belirlenmesi bankalardan alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'na verildi. Yetkinin BDDK 'ya verilmesi sonrası karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca BDDK’nın yapacağı değişikliklere de kısıtlama getirildi. Asgari ödeme tutarında yapılacak değişiklikler, yüzde 20 ile 40 arasında olacak. Bununla birlikte BDDK, asgari ödeme tutarında oranı daha aşağılara çekebilecek. 

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan karar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı.”

“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

ESKİ HÜKÜM NASILDI?

(3) Kart teslimi sırasında kredi kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda yazılı bilgi verilmesi zorunludur:

e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı. ilişkin hükümler yer alır.

(5) Kredi kartı sözleşmelerinde;

h) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine, ilişkin hükümler yer alır.

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

 

Hiçbir haberi kaçırma! Tüm gelişmeler anında telefonunda! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün önemli gelişmelerini anında okumak için, hadi, sen de Haberport Facebook Grubumuza dahil ol! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 14:57

YORUM EKLE

Popüler Haberler