ÖTV'de ‘İthal Ve Lüks’ ürünler güncellemesi! 11. Kalkınma Planı maddeleri!

11. Kalkınma Planı’na bakıldığında ÖTV alınmamış olan lüks ve ithal ürünlerin belirlenip listeye eklenmesi söz konusu. Son olarak ÖTV için ithal ve lüks güncellemesi yapıldı. Diğer yandan ise kamu çalışanların mal varlıkları incelenecek…

ÖTV'de ‘İthal Ve Lüks’ ürünler güncellemesi! 11. Kalkınma Planı maddeleri!

ÖTV İçin İthal ve Lüks Güncellemesi Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı’nca düzenlenen 11. Kalkınma Planı kapsamında Türkiye’nin 4 senelik hedefleri belirleniyor. ÖTV’ler kapsamında da bazı uygulamaların hayata geçirilmesi söz konusu olmuş durumda.

Ayrıca planda lüks ve ithal yoğunluğu çok olan malzemelerden ÖTV kapsamına girmeyenlerin tekrardan değerlendirilerek vergi düzenlemesinin ortaya konacağı da açıklandı.

Şeffaf Yönetim

Planda yolsuzluklarla mücadele etmek adına etkinliğin artırılacağı ifade edildi. Otomatik takip sistemi ile kamu kuruluşlarında görevli olan kişilerin görevini özel çıkar sağlamak adına kullanılmasının önüne geçileceği ifade edildi.

Toplu Taşımaya Tek Kart

Trafikte yaşanana yoğunluğun ve israfın önüne geçilmesi için toplu taşıma araçlarının tümü için tek kart sistemine geçiş yapılacağı anlatıldı. Aynı zamanda özel araçtan çok toplu taşıma araçlarının kullanılmasına yönelik teşvikler yapılacak.

Beyin Göçünün Önüne Geçme

Türkiye’den yurt dışına beyin göçü yapan kişilerin neden göç ettiğinin analizlerinin yapılması sonrasında bundan sonraki süreçte değerli bilim insanlarının yurt dışına gitmemeleri için çaba sarfedilecek. Aynı zamanda Türkiye’ye beyin göçü yapabilecek kişilerle ilgili nitelikli işgücü ağı oluşturulacak.

Bisiklete Teşvik

Çevrenin ve havanın temizliğinin korunması için bisiklet kullanımı özendirilecek ve tarihi bölgelerde motorlu taşıtların girişine izin verilmeyecek.

Düzenli olarak bisikletle gidilebilmesi adına bisiklet yolları yapılacak.

BES’ten Çıkmadan Para Çekmek

Kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların anlaşmalarıyla yapılacak ve BES katılımcılarının kısa vadedeki nakit para ihtiyaçları yüzünden sistemden çıkmaları yerine sağlık, evlilik, eğitim ve mülk satın alma gibi ihtiyaçlar için birikimlerinin bir kısmını çekmelerine olanak sağlanacak.

Gıda Enflasyonuna Önlem

Gıda fiyatlarının artışının önüne geçilmesi için ekonomik politikalar izlenecek. Tarım da lojistikte çeşitli teşvikler yapılacak.

Halk Oyu Etkili

Kent konseylerine belirli oranda halk katılımı yapılacak ve önemli kararlarda halkın oyuna başvurulabilecek.

Ödeme Gücüne Göre Vergi

Vatandaşların ödeme güçlerine göre vergi mekanizması kurulacak. Lüks ve ithal yoğunluğu çok olan ürünlerden ÖTV’ye maruz kalmayanlar belirlenecek ve vergi düzenlemesi yapılacak. Gayrimenkul sahipliği aracılığı ile alınan vergiler öteki tasarruf vergilendirilmesi göz önünde bulundurulacak şekilde tekrar değerlendirilecek.

Belediye Gelirlerine Düzenleme

Yerel yönetimlerin gelirleri artacak ve ilgili kanun yeniden düzenlenecek.

Afete Hazırlık

İstanbul’da deprem yaşanması halinde oluşacak can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi için çalışmalar artırılacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 13:30

YORUM EKLE

Popüler Haberler