Sosyal Denge Tazminatı Ne Kadardır? 2019 Sosyal Denge Tazminat Miktarı

2019 sosyal denge tazminatı miktarı belirlendi. Sosyal denge tazminatı ne kadardır? Devlet memurlarının hemen hepsinin yararlandığı sosyal denge tazminatı, memurlarının aylık gelirini fazlasıyla etkilemektedir.

Sosyal Denge Tazminatı Ne Kadardır? 2019 Sosyal Denge Tazminat Miktarı

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında binlerce kişi görev yapmaktadır. Devlet memuru olan kişiler çalışmalarının karşılığında maaş ödenmektedir. Fakat maaş ödemesinin yanı sıra devlet memurlarında bazıları en yüksek maaşını geçmeyecek şekilde sosyal denge tazminatı alabilmektedir. Sosyal denge tazminatı devlet memurlarının en yüksek maaşını geçmeyecek şekilde ödenmektedir.

Sosyal Denge Tazminatı Nedir?

Kamuda görevli milyonlarca memurun aldığı maaşlar arasında farklar oluşabilmektedir. Tam bu noktada sosyal denge tazminatı devreye girer ve bu gelir fakrını önlemek için düşük maaş alan memurlara ödenir. Hey ödenebilen sosyal denge tazminatı devlet memurlarının gelirlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Sosyal denge Tazminatı Kimlere Ödenir?

Sosyal denge tazminatı belediyelerde, il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında çalışan kamu personellerine ödenmektedir. Ayrıca 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu personeli olarak tanımlanan herkes bu tazminattan yararlanabilmektedir. Tazminatı almak isteyen memurların sendikalı olup olmaması şartı aranmaz. Memur, 4/B, 4/C gibi kamu görevlisi olarak isimlendirilen personeller de bu tazminattan yararlanabilir. Bunun yanı sıra aynı kadro ve pozisyondaki memurlara ödenecek tazminat tutarının aynı olması gerekmektedir.

Sosyal Denge Tazminatı Ne Kadar?

Tazminatın ödeneceği dönemdeki toplu sözleşmede yer alan ücret tavanını geçmemek koşulu ile belediyelerdeki veya il özel idarelerindeki en çok üyesi olan kamu görevlisi sendikaları arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşme aylık sosyal denge tazminatı tutarını belirlemektedir. Son olarak imzalan toplu iş sözleşmesinde tazminatın aylık tutarının en yüksek memur maaşını aşamayacağı kararlaştırıldı.

Sosyal denge tazminatının hangi tutarda ödeneceğini belirleyen pek çok etken bulunmaktadır. Görev yapılan birim, çalışma süresi ve görevin önemi çok etkilidir. Bu kapsamda 2019 sosyal denge tazminatı bin 240 TL 67 kuruş olarak belirlenmiştir. Tazminat ödemelerindeki gelir ve damga vergisi kesintileri sonrasında tazminatın net miktarı belirlenir.

  Gelir vergisi ilk diliminde %15 olan memurlar için sosyal denge tazminatı 2019 yılında en çok 1045 TL olarak ödenir.

Gelir vergisi ikinci diliminde %20 olan memurlar için sosyal denge tazminatı en çok 983 TL olarak ödenir.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 10:23

YORUM EKLE

Popüler Haberler