TÜİK Verilerine Göre Kamu İstihdamı Ne Kadar? Kamudaki Sürekli ve Geçici İşçi Sayısı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, kamudaki sürekli ve geçici işçi sayısı belli oldu. TÜİK verilerine göre kamu istihdamı ne kadar? TÜİK’in açıkladığı verilere göre kamu istihdamında !,6 oranında artış oldu.

TÜİK Verilerine Göre Kamu İstihdamı Ne Kadar? Kamudaki Sürekli ve Geçici İşçi Sayısı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayına dair iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK’ten gelen açıklamada, kamu istihdamına yönelik oranlara da yer verildi. Açıklanan rakamlara göre kamu istihdamı %21,6 oranında arttı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hesapladığı verilere göre, 2019 yılı 1. döneminde toplam kamu istihdamı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 4 milyon 517 bin kişiye ulaştı. Bu artışın en büyük nedeni olarak, daha önce kamuda olmayan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi gösterildi.

TÜİK verileri ışığında kamudaki sürekli işçi sayısı 1 milyon 94 bin 766 kişi oldu. TÜİK’in 3 ay önceki verilerinde sürekli işçi sayısı 984 bin 226 kişiydi. Ayrıca TÜİK’in açıkladığı oranlara göre belediye işçi sayısı 454 bin 94 kişi oldu.

TÜİK’in Açıkladığı Rakamlar:      

  Bütçe türü Toplam
Total
Kadrolu personel Sözleşmeli personel İşçi Diğer
Sürekli işçi Geçici işçi
  Genel toplam 4 517 082 2 891 952 369 801 1 094 766 57 044 103 519
Bölüm 1 Toplam 3 649 683 2 766 215 276 631 461 017 42 301 103 519
  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – 2 965 030 2 424 504 242 063 162 288 32 656 103 519
  YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – 279 163 225 430 13 650 39 482 601
  Özel bütçeli diğer idareler – 102 700 39 420 9 765 51 024 2 491
  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – 5 850 2 944 2 047 859
  Sosyal güvenlik kurumları – 42 132 33 618 1 328 7 186
  Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – 247 385 38 401 5 489 196 962 6 533
  Diğer kamu idareleri – 7 423 1 898 2 289 3 216 20
Bölüm 2 Toplam – 182 229 9 161 73 780 95 941 3 347
  233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil) 95 558 3 804 43 008 46 903 1 843
  Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) 6 309 197 978 3 630 1 504
  Kamu bankaları (5) 46 975 2 840 44 135
  Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6)) 33 387 5 160 26 954 1 273
Bölüm 3 Toplam – 685 170 116 576 19 390 537 808 11 396
  İl özel idareleri – 13 784 5 343 527 7 557 357
  Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – 217 292 111 233 18 863 76 157 11 039
  BİT’ler (Belediye iktisadi teşekkülleri) – 454 094 454 094
               
Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 08:08

YORUM EKLE