2019 Yılı Jandarma Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Yapılacak? Jandarma Uzman Erbaş Alımına Yoğun İlgi

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı yapacağını açıkladı. 2019 Yılı Jandarma Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Yapılacak? Konu hakkındaki tüm ayrıntılar yazımızda bulunuyor.

2019 Yılı Jandarma Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Yapılacak? Jandarma Uzman Erbaş Alımına Yoğun İlgi

Jandarma Uzman Erbaş Alımları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamına alınacak olan Uzman Erbaş başvurularının kabul edileceği ilan edildi. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı web sayfası aracılığı ile duyurulan yazıda minimum ilköğretim kurumları mezunu uzman onbaşı ve en az lise kurumları mezunu uzman çavuş alınacağı bildirildi.

Anlaşmalı erbaş alımları için yapılacak olan başvurular intenet üzerinden yapılacaktır. ‘‘www.msb.gov.tr’’ adresi üzerinden yapılacak başvuru sürecinde vatandaşlara aday numaraları verilecektir bu numaralar başvuruda bulunacak kişilerce saklanmalıdır. Başvurusu olumlu sonuçlanan adayların süreci ilgili kurumun web adresi üzerinden takip etmeleri gerekecektir.

Yeni dönem içinde jandarma uzman erbaş alımı yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askerlik koşulu olmadan ve lise kurumlarından mezun olan vatandaşların da başvuruda bulunabileceği süreç yakında başlayacak.

Çıkarılan Kanun Hükmünde Karaname ile uzman erbaşlık alımı konusunda yapılan ayarlamaların ardından komando kategorisine alınacak uzman erbaşların başvurularında beklenenden fazla talep olması ile 1’den fazla kez mülakat yapılacağı belirtildi.

Jandarma Uzman Erbaş Alımına Yoğun İlgi

Geçmiş senelerde askerlik ve lise kurumunda mezun olunması koşulu olan uzman erbaşlık kategorisinde duyurulan KHK ile bu seneden sonra lise kurumlarından mezun olunması ve askerlik yapılmış olması koşulunun kaldırılması sonrasında, yapılan başvuruların 100.000 ‘in üzerinde olduğu söylenmekte.

Jandarma Uzman Erbaş Sınav Yerleri

Ankara Sınav Merkezinde Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bilecik, Bolu, Niğde, Mersin ve Malatya

Adana Sınav Merkezinde Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye

İzmir Sınav Merkezinde İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Afyon, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Burdur, Isparta, Antalya

İstanbul Sınav Merkezinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Tekirdağ, Edine, Kırklareli

Giresun Sınav Merkezinde Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Tokat, Bayburt, Amasya, Sinop, Samsun, Sivas

Erzurum Sınav Merkezinde Erzurum, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş, Bingöl, Tunceli, Artvin

Van Sınav Merkezinde Van, Hakkâri, Siirt, Şınak, Bitlis, Ağrı

Diyarbakır Sınav Merkezinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Elazığ

Uzman Erbaşların Alımı Ne Zaman?

Başvuruların intenet ortamı üstünde kabul edilmeye başlanması 20 Mart 2018 tarihinde başlamış olan başvurusu olumlu sonuçlanan ve seçme sınavlarına katılmaya hak kazanmış vatandaşların sıralandığı liste www.jandarma.tsk web sitesinde Mayıs 2018 tarihine kadar açıklanacaktır. Uzman erbaş seçme sınavları 8 Mayıs 2018 tarihinden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde gerçekleşecekti. Fakat yeni bir bildiri yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın intenet sitesi üzerinden açıklanan yazıda 2017/10 uzman erbaş alımı sınav takviminde bir takım değişiklikler yapıldığı ifade edildi. Sınav tarihindeki değişim sadece Adana Sınav Merkezi’nde gerçekleşecek olan sınavları kapsamaktadır.

Adana Jandarma Bölük Komutanlığı Uzman Erbaş Temin Merkezinde  yapılacak olan 2017/10 uzman erbaş sınav zaman çizelgesinde değişiklik tablo halinde verilmiştir. Verilen tabloda önceki sınav zamanı, yeni sınav zamanı, sınava alınacak vatandaşların listesi ve gerekli tüm açıklamalar bulunmakta.

Açıklanan yazı kapsamında daha evvel 7 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan tüm sınavların tarihlerinde değişiklik yapıldı. 7 Mayıs tarihindeki sınavlar 2 Nisan tarihine, 8 Mayıs tarihindeki sınavlar 3 Nisan tarihine devredildi. Bu tarzda sıralı bir şekilde devam edecek olan düzenlemelere göre Adana ‘da yapılacak olan son sınav 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

Sınav zamanlarının ön bir tarihe alınması ile beraber, Nisan ayında sınava girecek vatandaş sayısında da artış gözlendi. Nisan ayında sınava girecek olan uzman erbaş adayı rakamı 2 kattan daha fazla bir rakama dönüştü. Vatandaşlar kendilerine daha evvel söylenen tarihe göre yeni tarihlerini de öğrenebilecekler.

Zaman Çizelgesi

Seçme sınavlarında başarı kaydeden vatandaşlar yetkili hastanelere gönderileceklerdir. Bu hastanelerden sağlık raporu istenmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı istediği takdirde sınav tarihlerinde ya da diğer koşullarda değişiklikler yapabilmektedir. Bir değişiklik olması durumunda Jandarma Genel Komutanlığı resmi intenet adresinden öğrenebilmektesiniz.

Jandarma uzman erbaş adaylarının görev yerlerine gönderimleri yapılarak daha sonra belirlenecek olan eğitim ve kurs takvimi kapsamında bir takım eğitimlerden geçerler. Uzman Erbaş Alımı mülakat ve bedeni yetenek sınavlarında 50 puan en yüksek puan sınırıdır. Mülakat sınavı 15 puan üstünden, bedeni yetenek sınavı 35 puan üstünden yapılmaktadır.2 sınavın sonucunda 29 puandan daha düşük puan elde eden adaylar ile yalnızca mülakattan 10 puan almış olanlar ile yollar ayrılır.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak.

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 16:57

YORUM EKLE