24. Dönem POMEM Başvuru Şartları ve Alımları! POMEM Eğitim Süreci

24. Dönem POMEM Başvuru Koşulları ve Alımları hakkında araştırmalar, konu ile ilgilenenler tarafından hız kesmeden yapılmaya devam ediyor. Adaylar alımların yapılacağı tarihi merakla beklerken bir yandan da başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarını araştırıyorlar.

24. Dönem POMEM Başvuru Şartları ve Alımları! POMEM Eğitim Süreci

POMEM Başvuru Koşulları ve Alımları

Polis Meslek Eğitim Merkezi, polis olabilmek için gidilen yolun ilk ilk adımını oluşturmaktadır. POMEM genel olarak öğrencilerini lisans mezunları arasından seçmektedir. Benzer şekilde ön lisans yapan adaylar da bu okula girebilmek için başvuruda bulunabilirler. Ancak ön lisans mezunu adayların alım sayıları bir hayli düşüktür. Alımı yapılan adayların büyük bir kısmı lisans bölümlerinden mezun olan kişilerden yapılmaktadır. KPSS ile girebilmekte olduğunuz POMEM’de yapmış olduğun tercihler kapsamında 4 ay ile 2 sene arasında sürecek olan bir takım eğitimlere maruz kalırsınız. Eğitim sonlanmasında ise başkomiser yardımcılığı gibi mevkilerde çalışmaya başlayabilir ve polislik kapsamında büyük adımlar atabilirsiniz.

Kadınların POMEM Başvuruları

POMEM, kadın adayların da başvurularını kabul eden bir kurumdur. Kadın adaylar içinden de polis olmak isteyen ya da rütbesinde yükseltime gitmek isteyenler olacaktır elbette. Aksi olsaydı haksızlık olurdu. Ancak POMEM’den sonra alınacak olan görevlerin tehlikeli ve zorlu olmasından kaynaklı olarak kadın adaylara ayrılan kontenjan erkek adaylara göre daha az olmaktadır. Sonuç olarak KPSS sonucunda yeteri kadar puanı alan ve adayların önüne geçebilmek adına derece yapan kadın adaylar POMEM’ e girebilme hakkını elde edebilmektedirler. Ancak dikkat çekmek istediğimiz bir nokta daha bulunuyor. Erkek adaylardan 167 cm minimum boy talep edilirken, kadın adaylardan ise 162 cm minimum boy talep edilmektedir.

POMEM Alımları

2018 senesinde Ekim ayında gerçekleştirilen alımların mülakat sonuçlarına bakılarak yerleştirmeler yapılmıştı. 23. Dönem POMEM adayları şu günlerde eğitim altında olsalar gerek. 24. Dönem POMEM alımları konusundaysa halen kesin ifadeler kullanılmış değil. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce alımı gerçekleşecek sayı belirlenecek ve bu bir resmi duyuru ile kamuoyuna bildirilecek. Bu bildiriler pa.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

POMEM Eğitim Süreci

POMEM kapsamında başvuruda bulunacağınız branşa göre alacağınız eğitim süreleri de değişiklik göstermektedir. Mesela başkomiser yardımcılığı eğitimi alacak olan adaylar 6 ay boyunca eğitim alacaklardır. Lisans mezunu olup yeni polis olmaya karar veren adaylarsa sivil olarak bu okula katılım göstereceklerdir. Onların eğitimleri ise ortalama 2 sene kadar sürmektedir. Sonuçta Polisliğe, PÖH veya değişik Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinde başlayacaklardır. Atanabilmek için eğitimlerden başarı ile geçilmiş olması gerekmektedir.

POMEM Başvuru Koşulları

POMEM başvuru koşulları her sene değişmektedir. Bu değişikliklerse KPSS puanı kapsamında yapılmaktadır. Bu husus dışında değişiklik yapılan pek bir nokta yoktur. Aşağıda sıralanan maddeleri inceleyerek KPSS  puanı dışında sizlerden talep edilen koşulları genel hatlarıyla görebilirsiniz. Bu noktada yine sizlere önemli bir husus hakkında bilgilendirme yapmak isteriz. Aşağıda sıralanan maddelerin 1’inde bile uyum sağlamamanız halinde, her türlü olumsuz sonuca hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Çünkü tüm maddeleri sağlayan adayların katılımları gerçekleştirilebilmektedir. Diğerleri reddedilecektir…

 • TC. vatandaşı olmak,
 • Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 23:24

YORUM EKLE