İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
08 Şubat 2019 Cuma 22:35
3600 Ek Göstergenin Maliyeti Açıklandı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile 3600 ek gösterge konularının muhalefet partilerince kullanıldığı belirtildi. Bununla birlikte yapılan duyuru kapsamında 3600 ek gösterge ayarlamasının ne kadara mal olduğu da açıklandı.

Yeni Şafak Yazarı Ahmet Ünlü geçtiğimiz gün yayımlamış olduğu yazıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile 3600 ek göstergesi konularının muhalefet partilerince acımasız bir şekilde kullanıldığını ifade etti. En çok dikkat çeken 2 konu olarak ifade ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile 3600 ek gösterge  kapsamında çok büyük bir çalışma yapılmasının gerekliliğine de işaret etti.

Ahmet Ünlü yazısında, İktidar tarafından polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile idarecilerinin ek göstergelerinin 3600 olacağı yönünde sözler verildiğini söyledi. Gelinen şu anki noktada bu durumun çok kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden bahsetti. Çalışmanın en önemli özelliğinin ise ortaya konacak maliyet ve yeni isteklere ortam hazırlamaktı. Ünlü, sonuç olarak öyle de olduğunu ve öteki meslek statülerinin ek göstergelerinde de artış isteği göz önünde bulundurulduğunda ek gösterge artışının nasıl bir katlayıcı etkisi olduğu tahmin edilemez seviyede olduğunu ifade etti. Özellikle ek gösterge skalasının kendi içinde bir dengesi olduğu göz önünde bulundurularak yapılması beklenen bu değişiklik ile birlikte dengenin alt üst olacağının açık bir şekilde anlaşılmakta olduğunu belirtti.

Ahmet Ünlü yazısına şu sözleriyle devam etti; özellikle muhalefet partilerinin hesaplama yapmadan taahhütleri iktidarı sıkıştırma argümanı haline gelmeye başlamıştır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ise muhalefeti iyice sinirlendirmiştir. Oluşan maliyeti ve bütçeye getirdiği yükü görmeyen muhalefet hani verilemiyordu, demek ki verilebiliyormuş, hatta en az asgari ücret kadar verilmeliydi gibi birçok ipe sapa gelmez ifadeleri kullanarak resmen ülkeyi ateşe sürükleyerek 12 milyonluk emekli kesimini etki altına almaya çalışmaktadır. Bugünkü yazımızda 2019 katsayılarına göre polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasında niçin gecikildiğini açıklamaya çalışacağız.

Ek Göstergenin Önemi

3600 ek gösterge eşik değeridir diyen Ünlü, bu sözünü 3599 ek gösterge olması durumunda bile istenen sonucun alınmaya yetmediğini söyleyerek açıkladı. İlle de 3600 olursa bir anlamı olduğunu, 3600 ek gösterge isteğinin senelerdir olduğunu fakat tüm baskı ve ısrarların olmasına rağmen bir sonuca varılamadığını söyledi. Ahmet Ünlü, sonucun alınamamasındaki en büyük etkenin bütçeye yüklenecek olan yükün, büyük bir bölümü alakadar etmesinden dolayı  bu tarzdaki bir düzenlemenin domino taşı efekti yapacağını ifade etti. Bunun yanında pek çok meslek statüsü de aynı talepte bulunmaya başladığını ve hazır bir şekilde bekleyen sendikaların da bu taleplere sessiz kalmadığını anlattı. Yeni Şafak Yazarı, ek göstergesi bulunmayan meslek gruplarının bile ek gösterge istemeye başladığını da söyledi. Yapılacak olan bu ayarlamanın hem çalışan vatandaşı hem emekli olacak olan vatandaşı hem de halihazırdaki emekli vatandaşları direkt olarak etkileyeceğini belirtti.

3600 ek göstergesinin 5434 sayılı kanun kapsamına giren personel açısından da anlamı olduğunu söyleyen Ünlü, 15.10 2008 tarihinden evvel memur olan kişilerin tarafından önemli olduğunu da söyledi. Bu durumu 3000 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasında emeklilik bakımından çok fark olduğuna bağladı. Bunun sebebinin ise emekli maaşında bulunan ve en çok önem arz eden parametrelerden birisi olan En Yüksek Devlet Memuru Maaşı’nın belirlenmiş bir oranı ek göstergeye göre belirlendiğinin olduğunu ifade etti.

Yeni Şafak Yazarı Ahmet Ünlü sözlerine şu şekilde devam etti; konuyu daha anlaşılır hale getirmek lazım gelirse, 5434 sayılı Kanun’un ek 70’inci maddesine göre; Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; – Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240’ına, – Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200’üne, – Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180’ine, – Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150’sine, – Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130’una, – Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70’ine, – Diğerlerinde % 40’ına, tekabül eden miktarı emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulmaktadır. Buradaki rakamlar toplu sözleşmeyle 15’er puan arttırılmıştır.

Bu madde kapsamında, 3.000 ek göstergeli bir çalışanın emekli keseneğine esas tutarına yani 9500*0,130597*% 85 = 1.055 TL ilave edilerek % 14 kesinti yapılırken emekli olan aynı çalışanın emekli aylığına esas unsurlarına bu tutar kadar ilave edilmektedir.

Bu çalışanın ek göstergesi 3.600 olduğunda ise 9500*0,130597*% 145 = 1.799 TL ilave edilerek % 14 kesinti yapılırken emekli olan aynı çalışanın emekli aylığına esas unsurlarına bu tutar kadar ilave edilmektedir. Doğal olarak çalışırken emekli kesintisi nedeniyle aylığı azalan çalışan emekli olduğunda aylığına yapılan eklemeden kaynaklı olarak bayram yapmaktadır. Bunun yanında bu tutar emekli ikramiyesi hesabına da yansımaktadır.

3600 Ek Göstergenin Emekli Maaşına Olan Etkisi ile İlgili Önekler

Ek göstergesi 3.000 iken 3.600 ek göstergeye yükseltilen 25 senedir çalışan bir öğretmenin emekli maaşı 2.926 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu maaş rakamı 3.568 TL’ye çıkacaktır. Aradaki emekli aylığı farkı ise 642 TL olacaktır. Bu öğretmenin emekli ikramiyesi 93.794 TL iken ek göstergesi 3.600 olduğunda bu rakam 114.363 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki ikramiye farkı ise 20.569 TL olacaktır.

Aynı öğretmenin 30 sene çalışmış olması durumundaysa; Emekli maaşı 3.121 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu rakamı 3.806 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki emekli aylığı farkı ise 685 TL olacaktır. Bu öğretmenin emekli ikramiyesi ise 112.552 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu rakam 137.235 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki ikramiye farkı ise 24.683 TL olacaktır. Dolayısıyla hizmet süresi çoğaldıkça hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesi arasındaki fark artarak devam etmektedir.

Sonuçta, ek göstergesi 3.000’den 3.600’e yükselen bütün çalışanlar benzer şekilde emekli aylığı ve ikramiye artışı alacaktır. İkramiye artışından ise sadece emekli olanlar yararlanacaklardır.

‘‘Ek Gösterge Artışından Sonra Ayarlama Yapılmazsa Çalışanların Aylıkları Azalacaktır’’

Ahmet Ünlü yazısında, yapılması planlanan ayarlamanın tabi ki emeklilik bakımından çok fazla önem arz etmekte olduğunu, fakat yukarı kısımda anlatıldığı gibi emeklilik kesintisine maruz kalan matrah çoğaldığından dolayı bir şekilde maaşların da düşeceğini belirtti. Doğal olarak bu kadar güzel bir ayarlamayı düşünen kişilerin maaşlarındaki azalmayı da engelleyecek ayarlama yapacağını ifade etti.

5510 sayılı Kanun’a Maruz Kalanların Emekli Maaşı ve İkramiye Artışı Nasıl Olacak?

Ahmet Ünlü, 5510 sayılı Kanun’la 15.10.2008 sonrası memuriyete başlayanların emekli maaş hesabı prime esas kazanç üzerinden yapılacağından dolayı ek göstergenin 3000 seviyesinden 3600 seviyesine çıkarılmasının katkısının brüt 600*0,130597 = 78 TL kadar olacağını ifade etti. Fakat bunun yanında emekli ikramiyesi de 5434 sayılı kanuna maruz kalanların gibi olduğu için bunların da emekli ikramiyesi artışından faydalanacaklarını söyledi. Doğal olarak ek gösterge artışındaki en büyük piyangonun 5434 sayılı kanuna maruz kalanlara vurduğunu söyleyebileceğini belirtti.

Bu Düzenlemenin Senelik Maliyeti

Bu ayarlama bünyesinde olan emekli sayısının net bir şekilde bilinmediğini, fakat ayarlamanın yapılması durumunda en az 1 milyon kişinin etkileneceğini belirten Ahmet Ünlü, maliyetin minimum 642* 1.000.000 * 12 = 7.704.000.000 TL olacağını ifade etti. 5434 numaralı kanunun kapsamında olan emekli vatandaşların her birinin bu maliyeti yükselteceğini söylerken, yeni emekli olacak vatandaşlara yapılacak olan aylık ödemeleri ile ikramiye ödemelerindeki farkı göz önünde bile bulundurulmadığından da bahsetti. Sonrasında sordu Ünlü, ‘‘sizce bu aşamada ve bu ekonomik şartlar altında bu kadar ilave maliyete katlanılabilir mi?’’ Yatırımlardan kısıp böyle harcamaların yapılmasının kimseye bir yararı olmayacağını ve herkesin enflasyon yükselişinden şikayetçi olduğunu fakat tek seferde emekliye verilecek 24 milyar TL olduğunu ve bunun enflasyona dokunacak etkisinin kimse tarafından konuşulmadığının altını çizdi. Bu ülkenin Demirelizm’den çok acılar çektiğini ve hala  çekmeye devam ettiğini, aklın başına alınmaması durumunda bu gidişata bakıldığında Demirelizm’in izlerinin görülmeye başlandığını belirten Ahmet Ünlü tekrar, ek gösterge de kim ne verirse bir fazlasını veren var mı ? diye sorarak sözlerini sonlandırdı.

Son Güncelleme: 08.02.2019 22:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.