Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay 2019 MYO Başvuru Şartları Belli Oldu! Adaylarda Aranacak Olan Özellikler

2019 Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay MYO başvuru şartları, öğrenci alım aşamaları ve öğrenci seçim şartları belli oldu. Adayların başvuru şartlarını yerine getirmeleri zorunludur.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay 2019 MYO Başvuru Şartları Belli Oldu! Adaylarda Aranacak Olan Özellikler

Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirilmek için muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylarda bazı özellikler aranacak. Adayların bu şartları yerine getirmesi zorunlu kılındı.

Adaylarda Aranacak Olan Özellikler

Başvuru da bulunmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca temini yapılacak olan 1. maddedeki tabloda yer alan öğrenim programlarından mezun olmak ve kayıt tarihi olan 26.08.2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak gerekiyor. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini almaları gerekir.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen KPSS sınavında; lisans mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar için Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden minimum 60 puan almaları, ön lisans mezunları için ise Genel Kültür ve Genel Yetenek puan türünden en az 60 puan almaları istenecek. Ayrıca şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini almış olmak gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylardan yaş ile ilgili olarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 27 yaşını tamamlamamış olmaları istenecek. Lisansüstü eğitimini bitirmiş olan adayların 32 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. Adayların Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirmeye engel teşkil edecek bir durumunun bulunmaması gerekmekte.

Adayların kendisinin ve varsa eşinin hiçbir ahlak dışı etkinlikte bulunmamaları gerekiyor. Ayrıca bu ahlaki suçlardan daha önceden hiçbir hüküm yememiş olmak gerekiyor.

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlardan hiçbir şekilde yükümlü olmamak ve daha önceden hiçbir cezai işleme tabi tutulmamak. Alkol veya uyuşturucu maddelerle ilgili daha önceden hiçbir şekilde tedavi görmemek.

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan ne sebeple olursa olsun uzaklaştırılmamış olmak gerekir.

Adaylardan daha önceden veya halen herhangi bir terör örgütüyle ilişki kurmamaları istenir. Başvuru tarihleri içerisinde siyasi parti üyesi veya siyasi partilerde adının geçmemesi adaylardan istenen şartlardandır.

Ayrıca adaylara yapılan güvenlik soruşturması sonucunda olumlu sonuç almaları istenir. Başvuru yapmak isteyen adayların yukarıdaki koşullardan herhangi birini gerçekleştirmemesi halinde sınav sonucuna bakılmadan başvuru işlemi iptal edilir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet yoluyla yapılacak.

Adayların başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde incelemeleri istenecek.

Başvurular 13 Mart 2019 saat 13:59’da sona erecek.

Sınav Aşamaları

Adaylar, sınav aşamasında ilk olarak fiziki kontrole girmeleri ve ardından fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına girmeleri istenecek. Sınav aşamasında geçilmeden önce adaylardan bütün belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri istenecek. Eksik ve hatalı belge getirenlerin adaylıkları son bulacak.

Fiziki kontrol:

Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce, Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrol edilecek. Fiziki kontroller TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Sağlık Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. Her aday yönetmelikte yer alan fiziki özellikleri taşımak zorundadır.

Komisyon yönetmelikteki standartları sağlayan adaylar için “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur” kararı verir. Fiziki standartları sağlamayan adaylara “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı adayı olamaz” kararı verilir. Ancak bu karara itiraz edilebilir.

Fiziki Yeterlilik Sınavı:

Komisyon tarafından olumlu sonuç verilen adaylar, fiziki yeterlilik sınavına girebilirler. Fiziki yeterlilik sınavında adayların; bedeni durumları ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere parkur kurulur. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı standartlarda yapılır. Bu sınavı geçebilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir.

Mülakat Sınavı:

Fiziki yeterlilik sınavını başarı ile geçen adaylar mülakat sınavına girebilirler. Mülakat sınavında adayların; bilgi düzeyi, kavrama yeteneği, özgüveni, kendini ifade etme yeteneği gibi kriterler test edilir.

Bu aşamada her kriter 20 puandır ve adayların mülakat sınavından başarı ile ayrılmaları için en az 60 puan almaları gerekir.

Sınav Sonuç Listesi

Adayların başarı sıralamasındaki puanını; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ı belirleyici olur. Her bir branş için kadın-erkek ve lisans-ön lisans ayrı ayrı olacak şekilde: asıl, yedek ve başarısız olmak üzere üç şekilde sınav sonucu listelenir. Şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler bitirildikten sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris intenet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi sonuç bilgileri bölümündeki sonuçlarım kısmında yayımlanacak. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 01:52

YORUM EKLE