Mübarek Üç Aylarda Okunacak Dualar Hangileri - Üç Aylar Tesbihi Nasıl Çekilir Diyanet

Tüm İslam alemini yakından ilgilendiren mübarek 3 aylara girmiş bulunmaktayız. Müslümanlar bilindiği gibi mübarek 3 aylarda çeşitli ibadetleri yerine getirmektedirler. Müslüman vatandaşlar Mübarek 3 Aylarda Yapılması Gereken İbadetlerin neler olduğunu öğrenmek istiyorlar. Kullarına rahmet ve marifet ile gönül kapılarını sonuna kadar açan Yaradana dua etmek tüm Müslümanlar için ibadet sayılmaktadır. Bu yazımızda mübarek 3 aylarda okunması gereken duaları siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız…

Mübarek Üç Aylarda Okunacak Dualar Hangileri - Üç Aylar Tesbihi Nasıl Çekilir Diyanet

Mübarek 3 Aylarda Yapılması Gereken İbadetler

Müslümanlar açısından ayrı bir önemi olan mübarek 3 aylara girmiş bulunuyoruz. 3 aylar bilindiği gibi Recep ayı ile başlangıç göstermektedir. Recep ayını Şaban ayı ve son olarak Ramazan ayı takip etmektedir. 3 aylar Hicri Takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak görülmektedir. Recep ayına girilen bugünlerde tüm Müslümanlar tarafından okunması gereken dualar bu yazımızda yer almaktadır.

Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ:

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)

Receb-i Şerîf Duâları:

İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm”

İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed”

Son on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ğafûri’r- rahîm”

Şa‘bân-ı Şerîf’te Okunacak Duâ:

Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)

Şa‘ban-ı Şerîf Duâları:

İlk on (10) gün: “Yâ latîfü celle şânüh”

İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”

Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânüh”

Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak Duâlar:

İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”

İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”

Son on (10) gün: “Yâ ‘atîga’r- rigâb”

1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır.

2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden biizni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.

3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.

4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 00:54

YORUM EKLE

Popüler Haberler