Resmi Gazete Yayımlandı - 8 Mart 2019 Bugün Resmi Gazete 'de Neler Var? İşte Yeni Kararlar!

8 Mart 2019 Resmi Gazete yayımlandı. Yürütme ve İdare Bölümü Cumhurbaşkanı Kararı, Atama ve yargı kararını merak eden bireyler bugün Resmi Gazete'de neler var sorusunu sormakta. İşte güncel Resmi Gazete kararları!

Resmi Gazete Yayımlandı - 8 Mart 2019 Bugün Resmi Gazete 'de Neler Var? İşte Yeni Kararlar!

8 Mart 2019 günü Resmi Gazete’de Yürütme ve İdare Bölümü’nde Cumhurbaşkanı Kararları yer almakta. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Kamu İhale Kanunu’nun üçüncü madde z bendi hükümlerinde değişiklik yapıldı. Bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkması kararı ve Antalya Muratpaşa İlçe sınırındaki bazı taşınmazların kamulaştırılmasına hükmedildi. AİHM başvurularında tazminat ödenerek çözüme kavuşturulması kanunun kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete’de RTÜK üyelerinin atanması hakkında karar yayınlandı. Yönetmelikler bölümündeyse Kamu haznedarlığı yönetmeliğinde ve demiryolu seyahatinde yolcu haklarında değişiklik yapıldı.

Yargıda ise Anayasa mahkemesinde bazı kararların değişikliği ile ilgili bilgiler Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

8 Mart 2019 Resmi Gazete Kararları ( Resmi Gazete )

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Düzenlenecek İSEDAK Çok Taraflı Uluslararası Organizasyonların ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 806)

–– Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 807)

–– Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 808)

–– 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek

Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun

Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 809)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/65)

YÖNETMELİKLER

- Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 810)–– Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/62, K: 2018/117 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2019 Tarihli ve 2015/19664 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 02:03

YORUM EKLE

Popüler Haberler