Riskli Bina Tespiti Nasıl Yapılır? 6306 sayılı Kanun ve Riski Yapı Tespiti

6306 sayılı Kanun ile ilgili riskli bina tespiti ve kanunun uygulanmasıyla ilgili merak edilen sorular, kanun uygulanması ile ilgili sorular ve cevapları sizler için araştırdık.

Riskli Bina Tespiti Nasıl Yapılır? 6306 sayılı Kanun ve Riski Yapı Tespiti

Yoğun deprem kuşakları üzerinde yer alan Türkiye için pek çok bina risk içeriyor. Yıpranma ömrünü tamamlayan yıkılma ihtimali olan binalar riskli bina olarak görülüyor. Kat malikleri yapılarını Bakanlığa, belediyeler  veya ilgili kurum ve kuruluşlara  başvurarak Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun çerçevesinde riskli yapı tespiti mümkündür. Bu konu hakkında pek çok soru işareti ise maliklerin aklında yer almaktadır.

1)Ruhsatsız binalar kanun kapsamında değerlendirmeye tabii midir?

6306 sayılı kanun çerçevesinde binanın tespit yapılması için ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk yoktur.

2)Terkedilmiş ve tamamlanmamış binalar kanun kapsamında değerlendiriliyor mu?

İlgili kanunun 7. Maddesinde :’’Riskli Yapı Tespiti, kendi başına kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olan binalar bu kanun kapsamında kabul edilmez.

3)Kamu binaları için tespit mümkün müdür?

Kamu binaları da 6306 sayılı kanuna tabiidir. İlgili kurum ve lojmanlarda risk tespiti yapılabilmektedir.

4)Bir parselde birden fazla yapıdan biri için risk tespiti yapılmış ise diğer binalarda etkilenir mi?

İlgili tapu müdürlüğünce riskli bina için tapuya şerh düşülür. Eğer diğer yapılar sağlam ise onların yıkılması veya risk altına alınması söz konusu değildir.

5)Riskli yapı tespiti sonrası güçlendirme yaptırmak mümkün müdür?

Riskli ilan edilen yapı için maliklerin yapı teknik olarak tamir edilebilir raporu almaları ve risk şerhini tapudan kaldırmaları gerekmektedir.

6)Deprem sonrası orta hasarlı binanın 6306 kapsamında değerlendirilir mi?

6306 sayılı kanun dışındaki yapıların bu kanundan faydalanmaları mümkün değildir.

7)Afet Kanunundan yararlanan bir yurttaş, bu kanundan faydalanabilir mi?

Binaların riskli tespit edilip yıkılması için herhangi bir kanundan yaralanması ile ilişki yönünden bir sakınca yoktur.

8)Kanun kapsamında ‘riskli yapı’ olarak tespit edilen ‘tescilli yapılar’ hakkında nasıl bir uygulama yapılmaktadır?

2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması halinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı2nın görüşü alınır. Riskli olarak tespit edilen alanlar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşüne başvurulur.

9)Bina mülkiyeti ve arsa mülkiyeti farklı kişilerde ise bu kanunda müracaat hakkı kime aittir?

Riskli bina tespiti içinde lehine şerh bulunan kişi tarafından yaptırılması gerekmektedir.

10)Riskli yapıların yerine yapılacak yeni yapılar için başka bir parsele bina yapılırsa kanun kapsamında imkanlardan faydalanmak mümkün müdür?

Afet riski olmasından dolayı farklı parsele yapılan yeni yapıların kanundan yararlanması mümkündür.

11)Riskli yapı tespit işlemi için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılabilir mi?

Riskli teşkil edilen yapılar ile ilgili herhangi bir dava açılmış olması idarece yapılan işlemlerin yürütülmesine engel değildir.

12)Kanun kapsamında yürütülen süreç ne zaman başlamaktadır?

Tebliğ tarihi olarak tebliğin tebellüğ edildiği tarih esas  olup, itiraz için 15 gün itiraz süreci vardır.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 22:07

YORUM EKLE

Popüler Haberler