2019 Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

Bilindiği gibi 4A,4B ve 4C olmak üzere 3 farklı sınıf bulunmakta. Emekli maaşları hesaplanırken bu sınıflarda farklı yöntemler kullanılıyor.Gelin bu sınıflarda emekli maaşının nasıl hesaplandığına birlikte bakalım. Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? İşte hesaplama detayları...

2019 Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım Hesaplama

Emekli Maaşı Hesaplanması

Emekli maaşı hesaplanması 4A (SSK), 4B (BAĞKUR) ve 4C ( Emekli Sandığı) seçeneklerine göre farklı yöntemler ile yapılmakta. Türkiye’de emekli olabilmek için bir takım koşulların sağlanması istenmektedir. Bu koşullar yaş, prim günü ve sigortalı olma süresidir. Emekli olabilmek için koşulların durumu bölümüne göre farklılık gösterebilir. Vatandaşlar bu 3 koşulu bünyelerinde bulundurduğunda emekli olabilmektedirler. Emekli olunduğunda yine sigortaya ve ödenen primlerdeki gün sayısına göre emekli maaşı verilmektedir.

4A (SSK) Emekli Maaşı Hesaplanması

2000 ve 2008 senelerinde yapılan değişikliğin ardından 4A emekli maaş hesaplamaları için 3 değişik dönem yapılmış ve hesaplamalar yapılırken bu dönemlere bakılarak yapılmıştır. 4A  emekli maaşlarının hesaplanması için dikkate alınan tarihler aşağıdaki gibidir.

1) 2000 senesi öncesi 4A (SSK) emekli maaşı hesaplamaları kat sayı ve aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak hesaplanmaktadır. Emekli maaşı hesaplanırken biraz karışık bir yöntem üzerinden hesaplanmaktadır. 2018 senesinde emekli  olacak bir vatandaş için hesaplamada göz önünde bulundurulan rakamlar 2017 senesindeki rakamlar olmaktadır. 2019 senesinde emekli olacak bir vatandaş için hesaplamada göz önünde bulundurulacak rakamlar ise 2018 senesindeki rakamlar olacaktır. Hesaplamada dikkate alınan rakamların elde edilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

-Gösterge rakamının bulunabilmesi için vatandaşın yaklaşık yıllık kazancı hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada son 10 senelik kazanç göz önünde bulundurulur. Vatandaşın son 10 senedeki kazançlarının toplamı 10’a bölünerek yıllık yaklaşık kazancı hesaplanır. Hesaplamada elde edilen değer, gösterge tablosu ile kıyaslanır ve bu değere en yakın değer gösterge rakamı olarak kabul edilir.

-Katsayı için değer 12000 olarak kabul edilmektedir.

-Aylık bağlama oranı hesaplamasında %60 oran kabul edilmektedir.

2000 senesinden önce 4A (SSK) sigorta girişi olan bir vatandaşın emekli maaşı hesaplanırken aşağıdaki yöntem kullanılır.

-4A Emekli maaşı= Gösterge Rakamı X Aylık Bağlama Oranı X Katsayı

2) 2000 senesi ile 2008 senesi arasında 4A sigorta girişi olan vatandaşların emekli maaşlarının hesaplanması değişik bir yöntem ile yapılmaktadır. 2000 senesinden önceki hesapta kullanılan gösterge değeri, 2000 senesi ile 2008 senesi arasındaki hesaplamalarda kullanılmamakta. Gösterge değeri yerine kullanılan değer güncelleme katsayısıdır. Hesaplama yapılırken dikkate alınan rakamlar aşağıdaki gibidir.

- Güncelleme katsayısı hesaplanırken emekli olunan senenin bir önceki senesine ait büyüme hızı değerleri ve TÜFE değerleri kullanılır. 2000 senesi dahil olmak üzere 2008 senesine kadar olan vatandaşın sahip olduğu tüm kazançlar yenilenerek ortalaması alınmaktadır.

-Aylık bağlama oranı hesaplaması ise ilk on yıl için %3,5 oranı üzerinden, sonraki 5000 gün için %2 oranı üzerinden, sonrasında yatırılan 9000 gün için ise %1,5 oranı üzerinden yapılmaktadır.

2000 senesi ile 2008 senesi arasında 4A sigorta girişi olan vatandaşlar için emekli maaşı hesaplaması aşağıdaki gibidir.

-4A Emekli Maaşı= Güncelleme katsayısı X Aylık Bağlama Oranı

3) 2008 senesinden sonraki 4A (SSK) sigorta girişi olan vatandaşlarda emekli maaşı hesaplaması yine farklı bir yolla yapılıyor. Emekli maaşı hesaplamasında yaklaşık aylık gelir ile aylık bağlama oranı çarpılıyor. Hesaplama yapılırken kullanılacak olan rakamlar için hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

-Ortalama aylık kazancın hesaplanabilmesi için güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Güncelleme kat sayısı hesabı için bir önceki senenin büyüme hızı ve TÜFE oranlarının %30’u alınarak bulunmaktadır.

-Aylık bağlama oranı ise %40 üzerinden hesaplanmaktadır.

-7200 günden daha çok yatırılan primlerde her bir bütün sene için bağlama oranı %2 artarak hesaplanmaktadır.

4B (BAĞ-KUR) Emekli Maaşının Hesaplanması

4B (BAĞ-KUR) Emekli maaşının hesaplanması işlemi de 4A hesaplamalarında görüldüğü şekilde 3 farklı tarih kapsamında yapılmaktadır. 4B emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir.

-2000 yılı öncesi için hesaplamalar en son basamaktan bir tam yıl prim ödemesi yapılmış ise ilgili primin %70’i maaş olarak bağlanmaktadır. Son basamak tam ödenmedi ise bir önceki basamağa bakılarak hesaplanmaktadır.

-2000 yılı ila 2008 yılı arasında 4B emekli maaşı hesaplamalarında formüller şu şekildedir;

-4B emekli aylığı: Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı

-Ağırlıklı ortalama: 2000-2008 arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı

-2008 sonrası dönem için 4B emekli maaşı hesaplamalarında kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir.

-4B emekli aylığı: Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı

-Ağırlıklı ortalama: Büyüme hızı ve TÜFE rakamları ortalaması

-Dönem ağırlığı: 2008 sonrası yatırılan toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı

4A Emekli aylığı Hesaplaması

Emekli maaşı hesaplama 4A diğer ismiyle SSK için e-SGK sisteminden yapılmaktadır. Bu sorgulamanın gerçekleşebilmesi için takip edilmesi gereken yollar aşağıdaki gibidir.

-https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

-Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ seçeneğine tıklanmalıdır.

-Doldurulması gereken bilgiler;

-C kimlik numarası

-SSK sicil numarası

-Baba adı

-Nüfus il

-Doğum tarihi

4B Emekli Aylığı Hesaplanması

Yeni adıyla 4B, eski adıyla BAĞ-KUR olan SGK sınıfı için emekli maaşı hesaplanması intenet üzerinden E-Devlet sistemi aracılığı ile yapılmaktadır. 4B sınıfı için emekli maaşı hesaplanması amacıyla E-Devlet sorgulaması yapılırken aşağıdaki yol takip edilmelidir.

-Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapılması gerekmektedir.

-Adrese giriş yaptığınızda açılan sekmede ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneğine basmalısınız.

-Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına götürüleceksiniz.

-Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E--Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da altenatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Altenatif kimlik doğrulama seçenekleri aşağıdaki gibidir.

-Mobil imza ile kimlik doğrulama

-Elektronik imza ile kimlik doğrulama

-İntenet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama opsiyonları da kullanılabilmektedir.

-Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

-Bu metinde sizin sistemde bulunan 4B verileriniz ışığında hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

-Bilgilendirme metninin hemen altında ‘Kurumu’ yazan bir seçenek bulunacaktır. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini işaretleyerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız sizi sonuca ulaştıracaktır.

-Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile alakalı sorgulama kendiliğinden yapılacak ve ekranda çıkacaktır.

4C Emekli Aylığı Hesaplanması

Memurların emekli maaşlarını hesaplamaları E-Devlet aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kamu personelleri için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında pek çok değişebilen etmen bulunduğundan kişiden kişiye değişen bir hesaplama tekniği kullanılmaktadır. 4C aylığının hesaplamasındaki takip edilen yol aşağıdaki gibidir.

İlk olarak https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada istenilen bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir.

-Derece (1’den 15’e kadar)

-Kademe (1’den 9’a kadar)

-Ek gösterge

-Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

-Hizmet senesi

-Hizmet Ayı

-Kıdem senesi

-İkramiye senesi

-Aylık Tarihi

-Pay/Payda

-Kademeli Tazminat Ek Gösterge

Tüm bilgiler doğru biçimde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna basılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 13:11

YORUM EKLE