Cumhurbaşkanı imzaladı! Belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılıyor

Koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri kesintileri 3 ay ertelenirken belediyelere 3 milyar tutarında kaynak gönderilmesine karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzaladı! Belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık olarak gösterilen genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan 3 ay süre ile kesinti yapılmayacağı kararlaştırıldı.

Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girereken karar göre, Nisan, Mayıs ve Haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak ve ayrıca Belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanmış olacak.

Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12’nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edeceği bildirilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir."
 


YORUM EKLE

Popüler Haberler