2019 Suriyelilere Verilen Hak ve Yardımlar Nelerdir?

Ülkemiz vatandaşlarının merak ettiği şeyler arasında Suriyelilere verilen haklar yer almaktadır. Suriyeliler ne kadar maaş alıyor? Suriyeli vatandaşlara 1800 TL maaş yardımı yapılıyor söylentileri bazı vatandaşlarımızı kızdırmış olsa gerek ki bir çok yerde tepkilerini gösteriyorlardı. Bu miktarın gerçek olmadığını giyinme, barınma, erzak gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla 120 TL yardım yapıldığını söyleyebiliriz.

2019 Suriyelilere Verilen Hak ve Yardımlar Nelerdir?

2019 yılında Suriyeli vatandaşlara bazı barınma,yemek ve nakdi yardımlar yapılacağı sunulmuştu. lkemiz tarafından Suriyeli vatandaşlara yapılan yardımlar dışında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen insani yardımlarda Suriyeli vatandaşların giderlerinin sağlanması için harcanmaktadır.

Verilen bilgilere göre 2019'da ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısı yaklaşık olarak üç buçuk milyona ulaşmıştır. Bunun yanı sıra bir de nüfusa kayıtlı olmayanlarda mevcut.Mülteci olarak yaşayan Suriyelilerle birlikte bu sayı  4 milyona ulaşmıştır. Ülkemizde yaşayan bu insanlar savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış vatandaşlardır. Savaşın izleri kapatılmaya ve göç edenlerin insani şartlara kavuşturulması amacıyla ülkemizde ki Suriyeli vatandaşlara gıda, ilaç, barınma ve yardımlar yapılmaktadır.

En merak edilen sorulardan biri de ülkemizde yaşayan Suriyelilerin ne kadar maaş aldığıdır. Suriyelilere 1800 TL yardım verildiği haberleri geçeği yansıtmamaktadır. Ancak Sosyal Uyum Yardımı adı altında Suriyeli vatandaşlara para yardımı yapılmaktadır.Bu yardımları Türk Kızılayı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş  Milletler ve Avrupa Birliği ortak finansa etmektedir.

Gıda, giyim ve barınma gibi konularda sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi Suriyelilere aylık 120 TL olarak nakit yardımı yapılmakta kredi kartına benzer Kızılay kart çıkartılarak insani yardımların Suriyelilere ulaşması sağlanmaktadır. SUY yardımları ülkemiz sınırları içinde yaşayıp kampta kalmayan kimselere verilmektedir.

Bu  yardımlardan yararlanmak için Suriyeli olan kimsenin maddi durumunun iyi olmaması ve muhtaç durumda olması gerekmektedir. SUY uygulamasından ülkemizde bulunan yaklaşık 1 buçuk milyon Suriye vatandaşı yararlanmaktadır. Herhangi bir mal varlığı olan Suriyeliler (Ev, araba vs ) bu yardımlardan faydalanamamaktadır.

SUV yardımları nakit yardımla birlikte *Uluslararası koruma veya geçici koruma altındaki mültecilerin tespiti*Bu kişilerin kayıt altına alınması*Mültecilere banka hesabı açılması*Hesap numarası üzerinden nakdi yardım yapılması*Suriyeli ailelerin maddi durumlarının incelenmesi gibi süreçlerin doğru olarak yönetilmesini kapsamaktadır.

2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaş ülkemize 3,5 milyon Suriyeli'nin gelmesine neden olmuştur. Bu vatandaşların 3,3 milyonu kamplar dışında yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkemizde sığınan Suriyelilerden 79.820’si yaptıkları başvurular sonucunda ve hak ettikleri hukuki statüler nedeniyle Türk Vatandaşlığına geçiş yapmış, 32.199 kişi ise 2019 yılı itibariyle çalışma iznine sahip olmuştur.

Suriyelilere verilen haklar geçici koruma kavramıyla tanımlanabilir. Geçici koruma demek 1951 Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde mülteci statüsündeki kimseleri savaş sebebiyle ülkelerine geri gönderme yasağı anlamına gelmekle birlikte *Sağlık hizmetlerinden ücretsiz *yararlanma hakkı *Çalışma hakkı *Aile kurma hakkı *Eğitim hakkı *Sosyal yardım hizmetleri gibi hakların asgari ölçülerde sağlanması bildirilmiştir.

2019 yılında ücretsiz sağlık imkanları başta olmak üzere pek çok yardımdan ücretsiz olarak yararlanabilen Suriyeliler 2011 yılında başlanan yardımlar savaşın uzaması ve mülteci sayısının giderek artması sebebiyle kapsamlı hale getirilmiş 2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden yalnızca bulundukları kamplarda yararlanan Suriyeliler artık kayıtlı bulundukları il ve ilçelerdeki hastanelere müracaat ederek muayene, acil sağlık, kadın doğum, ameliyat ve diğer sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Suriyeli vatandaşlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırması halinde devletin sunduğu imkanlardan geçici koruma statüsü altında yararlanabilmektedir. Yabancı tanıtım kartı olmayan Suriyeli mülteciler gerek muayenelerde gerekse de ilaç alımlarında ücret ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Suriyeli mültecilerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özellikle Suriye sınırı hattında birçok mülteci kampı kurulmuş ve ülkemize gelen Suriyelilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından buralarda yerine getirilmeye başlanmıştır. PTT ve kamu bankaları önünde artan Suriyeli kuyrukları Suriyelilerin devletten yüksek maaşlar aldıkları yönünde kamuoyu gündemine otursa da bu durum sanıldığı gibi değildir. Fakat savaşın uzaması ve Suriyeli mülteci sayısının 3,5 milyonu geçmesi nedeniyle kamplar yetersiz kalmış ve ülkemiz içerisinde Suriyelilere yaşam hakkı tanınmıştır.

Suriyeli mülteciler Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt altına alınarak yabancı tanıma kartı sahibi olmakta ve kayıtlı oldukları il veya ilçe sınırında ikamet etmek zorundadırlar. Ayrıca kamplar dışında yaşayan ihtiyaç sahipleri mültecilerin barınma, giyinme ve yemek gibi temel imkanlarının karşılanması amacıyla uluslararası örgütlerin finanse ettiği maaş yardımı da Kızılay Kart çıkartılarak yardım olarak sağlanmaktadır. 

Suriyelilere verilen maaş 2019 yılında yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sembolik bir maaştır. Bu maaşı alabilmek için *Suriye vatandaşı olunduğuna dair yabancı tanıma kartı sahibi olunması *Yapılacak aile incelemesi sonucunda maaş almak isteyen kimse ve ailesinin temel insani ihtiyaçları sağlayabilecek derecede muhtaç olması *Ev, araba, değerli eşya türünden herhangi bir taşınır ya da taşınmaz bir mala sahip olunmaması *Gelir getirici bir işte çalışıyor olunmaması şartları aranmaktadır. Bu şartların tamamını karşılayan ülkemizdeki mülteciler başvuru yapmaları halinde aylık 120 TL maaş alma hakkına sahip olabilecek.Suriyelilerin uyum yardımından yararlanabilmesi hem ihtiyaç sahibi olmalarına hem de bulundukları ilde kayıt yaptırmalarına bağlıdır. Öneğin yabancı tanıma kartı Bursa’da olan ve Bursa’da ikamet eden Suriye vatandaşının Bursa dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurusu geçersiz sayılacaktır.

En merak edilenlerin başında Suriyeli vatandaşların eğitim imkanlarıdır. Bir çok vatandaşımız bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını düşünmektedir. 2019 yılında 600.000’den fazla Suriyeli çocuk ilk ve orta öğretimde eğitim almaktadır. Aynı şekilde liseden sonra iyi bir üniversite ortamının sağlanması içinde çalışmalar devam etmektedir.

Suriyeli vatandaşların sınavsız üniversiteye yerleştiği söylentileri doğru değildir. Suriyeli mültecilerin üniversitelere yerleşebilmeleri için sınavlara girmeleri zorunludur. Suriyeliler yabancı uyruklulara uygulanan sınav ve şartları yerine getirebilmeleri halinde üniversiteye yerleşebilmektedir. Bazı üniversiteler ise Suriye’de alınan eğitimleri denklik olarak kabul etmekte ve yüksek öğretim kurumunda denkliği bulunan üniversiteler Suriyeli gençleri eğitim almaları amacıyla kabul etmektedir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerde eğitim görmeleri sınırlı kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 22:04

YORUM EKLE

Popüler Haberler