2019 Temmuz 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Zam geldi mi? Zamlı yaşlılık aylığı kaç tl?

Devletimiz sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yaşlılık maaşı vermektedir. Artık yaşlılık maaşı almak daha kolay bir hale geldi. Önceden yaşlı kişi aile bireyleri hesaba katılarak değerlendiriliyordu. Artık ya tek başına ya da varsa eşi ile değerlendirilecek. Yaşlılık maaşı için 3 temel şart bulunuyor.

2019 Temmuz 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Zam geldi mi?  Zamlı yaşlılık aylığı kaç tl?

Devletimiz, sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek tüm ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı sosyal güvenceleri yoksa devletimiz onlara yaşlılık aylığı vermektedir. Başkalarına muhtaç yaşamamaları, kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için 65 yaş üstü vatandaşlara maaş veren devlet, birçok alanda onlara destek olmaktadır. Bu haberimizde bunlara değineceğiz.

65 yaş üstü, geliri olmayan vatandaşlarımız yaşlılık maaşı almaktadır. Sosyal güvencesi olmaen, ek geliri olmayan ve 65 yaşını geçmiş vatandaşlara aylık 483 TL maaş veriliyor. Önceden bu maaşı almak çok zor olsa da artık kolaylaştırıldı. Üstüne üstlük bir de maaşlara zam yapıldı. Artık yaşlılık maaşı 601,57 TL olarak verilecek. 65 yaş aylık maaşlarına 2019 Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.  

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.

Eski yasaya göre hanedeki kişi başına gelirin asgari ücretin 3/1'i olarak hesaplanıp bu şekilde yaşlılık maaşı veriliyordu. Oğlu ve çocuklarıyla yaşayan bir kişinin geliri hesaplanırken, hanenin toplam gelir ve serveti hanedeki kişi sayısına bölünüyordu. Çocuklardan biri işe girdiğinde veya evlendiğinde kişi başına gelir arttığında 65 yaş aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyordu. Yapılan değişiklikler sayesinde yaşlının kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelirlerin toplamı ikiye bölündüğünde 609,67 liradan az çıkıyorsa, 65 yaş aylığı bağlanıyor.

65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 lira olacak. Yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 650 bin kişinin eline geçecek para miktarı yüzde 84,16 oranında artmış olacak. 

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak. 

Muhtaçlık sınırı kişi başı 609,67 TL'den az gelire sahip olan 65 yaşını dolduran kişiler Muhtaçlık Belgesi ile birlikte SGK kurumlarına başvuruda bulunarak gerekli incelemelerin ardından yaşlılık maaşlarını alabilirler. SSK/SGK 65 yaş aylığı sorgulama işleminizi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İntenet adresinden yapabilirsiniz. Yaşlılık Aylığı ile ilgili SGK'dan alınan bilgiler şöyle: 

3 ayda bir alınan yaşlılık maaşı (65 Yaş Aylığı) yeni yılda yapılan zamlar ile birlikte ne kadar olacak?  

Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2019 - 31.12.2020 arası (asgari ücret yıllık belirlenir ) 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Bu hesaplamada asgari ücretin agi öncesi netine göre hesaplanmıştır. Hane halkının net geliri toplanır hane halkı sayısına bölünür. 

Yüzde 40-69 arası engelli raporu bulunanlara, yüzde 70 ve üstü engelli raporu bulunanlara ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. 

Yeni düzenlemeyle, sadece 65 yaş aylığı bağlanacak kişi ile varsa onun eşinin gelir ve servetine bakılacak. İkisinin kişi başına aylık geliri 483 liranın altında ise aylık bağlanacak. Çocukları ve torunlarının gelirleri, hesaplamaya dahil edilmeyecek. 

Halen yüzde 40-60 engeli olanlara 433,68 lira ödenirken, bu para yüzde 11.15’lik artış tahminine göre 482,06 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve engeli olanlara verilen 650,51 liralık aylık ödeme de 723,10 liraya yükselecek. Engelli aylıkları bağlanırken, hane içinde kişi başına düşen gelire bakılıyor. Aynı evde yaşayan herkesin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Engelli maaşından yararlanmak için aranan kişi başı gelir sınırı da Ocak’ta yükselecek.

Evde engelli ve yaşlı yakınına bakanlara verilen maaş temmuz ayında zamlanacak.  

Önceki uygulamada, 65 yaş aylığı almakta olan bir kişi yüzde 70 ve üzeri engelli raporu aldığında, yaşlı aylığı "Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına" dönüştürülüyordu.  

Yüzde 70 ve üzeri engeli bulunan yaşlılar, 65 yaş aylığı alanlar için getirilen kişi başına gelir kolaylığının dışında bırakıldı. Bir kişi hem 65 yaş üzerinde, hem de yüzde 70 ve üzerinde engelli ise eskiden olduğu gibi hane içindeki kişi başına gelir koşuluna bakılacak. Sadece eşi ve kendisinin gelirleri belirlenen miktarın altında kalsa bile birlikte yaşadığı çocukları hesaba katıldığında kişi başına geliri belirlenen miktarı aşanların alacağı aylık merak konusu. 

Yüzde 40-69 engelli raporuna sahip kişiler ise 65 yaşını doldurduklarında belirlenen miktardaki engelli aylığı yerine belirlenen miktardaki "yaşlı" aylığı almaya başlayacak. 

65 yaşını doldurmadan önce yüzde 40-69 arası engelli aylığı bağlanmış olanlar, aylıkları herhangi bir sebeple durdurulmuş veya kesilmişse, 65 yaşını doldurduktan sonra tekrar yüzde 40-69 engelli raporu ile aylık başvurusunda bulunabilecekler. 

65 yaş aylığı ve engelli aylığı alanların bir yıl boyunca aylıklarını almamaları durumunda aylıkları kesiliyordu. Yönetmelik değişikliğiyle bu süre 10 aya indirildi. On ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak. 

Kişi başına gelir hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Yönetmelik değişikliğiyle, faizsiz banka olarak bilinen katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı. 

Engelli aylığı bağlanırken, aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı, hanenin gelir, servet ve harcamaları esas alınarak tespit ediliyor. Harcamalar, toplam gelirlerden fazla ise aradaki fark da gelire ekleniyor. 65 yaş aylığında ise sadece aylık bağlanacak kişi ile eşinin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınıyor. 

Hanenin gelir durumu nasıl hesaplanıyor? 

- Aylık net maaş, ücret, nafaka ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması. 

- İkamet edilen haricindeki konutların rayiç bedelinin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa konutların rayiç bedelinin 120'de biri). 

- Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa rayiç bedelinin 120'de biri). 

- Depo, arsa, arazi, tarlanın rayiç bedelinin 240'ta biri ve getirilerinin toplamı. 

- Binek aracının rayiç bedelinin 120'de biri. 

- Hanenin banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı. 

- Vergi indiriminden faydalanılarak alınan engelli adına kayıtlı aracın vergisiz tutarının 120'de biri.  

4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar

Yaşlılık Aylığı 

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır. 

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

 Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır. 

Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Öneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir. 

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan; 

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, 

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, 

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 

8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür. 

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı

 

 

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

 

 

Sigortalılık süresi

 

 

Yaşı

 

 

Gün

 

 

sayısı

 

 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün

 

 

09/09/1981-23/05/1984

 

 

23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün

 

 

09/09/1976-23/05/1979

 

 

20

 

 

25

 

 

40

 

 

44

 

 

5000

 

 

17 yıl – 18 yıl

 

 

24/05/1984-23/05/1985

 

 

21 yıl 6 ay-23 yıl

 

 

24/05/1979-23/11/1980

 

 

20

 

 

25

 

 

41

 

 

45

 

 

5000

 

 

16 yıl – 17 yıl

 

 

24/05/1985-23/05/1986

 

 

20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982

 

 

20

 

 

25

 

 

42

 

 

46

 

 

5075

 

 

15 yıl – 16 yıl

 

 

24/05/1986-23/05/1987

 

 

18 yıl 6 ay-20 yıl

 

 

24/05/1982-23/11/1983

 

 

20

 

 

25

 

 

43

 

 

47

 

 

5150

 

 

14 yıl – 15 yıl

 

 

24/05/1987-23/05/1988

 

 

17 yıl-18 yıl 6 ay

 

 

24/11/1983-23/05/1985

 

 

20

 

 

25

 

 

44

 

 

48

 

 

5225

 

 

13 yıl – 14 yıl

 

 

24/05/1988-23/05/1989

 

 

15 yıl 6 ay-17 yıl

 

 

24/05/1985-23/11/1986

 

 

20

 

 

25

 

 

45

 

 

49

 

 

5300

 

 

12 yıl – 13 yıl

 

 

24/05/1989-23/05/1990

 

 

14 yıl-15 yıl 6 ay

 

 

24/11/1986-23/05/1988

 

 

20

 

 

25

 

 

46

 

 

50

 

 

5375

 

 

11 yıl – 12 yıl

 

 

24/05/1990-23/05/1991

 

 

12 yıl 6 ay-14 yıl

 

 

24/05/1988-23/11/1989

 

 

20

 

 

25

 

 

47

 

 

51

 

 

5450

 

 

10 yıl – 11 yıl

 

 

24/05/1991-23/05/1992

 

 

11 yıl-12 yıl 6 ay

 

 

24/11/1989-23/05/1991

 

 

20

 

 

25

 

 

48

 

 

52

 

 

5525

 

 

9 yıl – 10 yıl

 

 

24/05/1992-23/05/1993

 

 

9 yıl 6 ay-11 yıl

 

 

24/05/1991-23/11/1992

 

 

20

 

 

25

 

 

49

 

 

53

 

 

5600

 

 

8 yıl – 9 yıl

 

 

24/05/1993-23/05/1994

 

 

8 yıl-9 yıl 6 ay

 

 

24/11/1992-23/05/1994

 

 

20

 

 

25

 

 

50

 

 

54

 

 

5675

 

 

7 yıl – 8 yıl

 

 

24/05/1994-23/05/1995

 

 

6 yıl 6 ay-8 yıl

 

 

24/05/1994-23/11/1995

 

 

20

 

 

25

 

 

51

 

 

55

 

 

5750

 

 

6 yıl – 7 yıl

 

 

24/05/1995-23/05/1996

 

 

5 yıl-6 yıl 6 ay

 

 

24/11/1995-23/05/1997

 

 

20

 

 

25

 

 

52

 

 

56

 

 

5825

 

 

5 yıl – 6 yıl

 

 

24/05/1996-23/05/1997

 

 

3 yıl 6 ay-5 yıl

 

 

24/05/1997-23/11/1998

 

 

20

 

 

25

 

 

53

 

 

57

 

 

5900

 

 

4 yıl – 5 yıl

 

 

24/05/1997-23/05/1998

 

 

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay

 

 

24/11/1998-08/09/1999

 

 

20

 

 

25

 

 

54

 

 

58

 

 

5975

 

 

3 yıl – 4 yıl

 

 

24/05/1998-23/05/1999

 

 

 

20

 

 

 

55

 

 

 

5975

 

 

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

 

 

24/05/1999-08/09/1999

 

 

 

20

 

 

 

56

 

 

 

5975

 

 

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 

- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır. 

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, 

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, 

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58  yaşını doldurmuş olmaları, 

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, 

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.  

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar; -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, 

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır. 

5510 sayılı Kanuna göre; 

-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla, 

-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak  yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun

 

 

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin
7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

 

 

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

 

 

Yaş

 

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

 

 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

5510

 

 

01.05.2008 - 31.12.2035

 

 

58

 

 

60

 

 

7200

 

 

01.01.2036 - 31.12.2037

 

 

59

 

 

61

 

 

7200

 

 

01.01.2038 - 31.12.2039

 

 

60

 

 

62

 

 

7200

 

 

01.01.2040 - 31.12.2041

 

 

61

 

 

63

 

 

7200

 

 

01.01.2042 - 31.12.2043

 

 

62

 

 

64

 

 

7200

 

 

01.01.2044 – 31.12.2045

 

 

63

 

 

65

 

 

7200

 

 

01.01.2046 – 31.12.2047

 

 

64

 

 

65

 

 

7200

 

 

01.01.2048

 

 

65

 

 

65

 

 

7200

 

 

Öneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.

 Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır. 

Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. 

Şöyle ki; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun

 

 

Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin
5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih

 

 

Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az

 

 

Yaş

 

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

 

 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

5510

 

 

01.05.2008 - 31.12.2035

 

 

61

 

 

63

 

 

5400

 

 

01.01.2036 - 31.12.2037

 

 

62

 

 

64

 

 

5400

 

 

01.01.2038 - 31.12.2039

 

 

63

 

 

65

 

 

5400

 

 

01.01.2040 - 31.12.2041

 

 

64

 

 

65

 

 

5400

 

 

01.01.2042 - 31.12.2043

 

 

65

 

 

65

 

 

5400

 

 

01.01.2044 – 31.12.2045

 

 

65

 

 

65

 

 

5400

 

 

01.01.2046 – 31.12.2047

 

 

65

 

 

65

 

 

5400

 

 

01.01.2048

 

 

65

 

 

65

 

 

5400

 

 

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür. 

İlgili Kanun

 

 

 

Sigortalılık Süresinin
Başlangıcı

 

 

 

Tahsis Talep Tarihindeki
En Az

 

 

Yaş

 

 

 

Prim Ödeme Gün Sayısı

 

 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

5510

 

 

 

01.05.2008 - 31.12.2008

 

 

61

 

 

63

 

 

4600

 

 

01.01.2009 - 31.12.2009

 

 

61

 

 

63

 

 

4700

 

 

01.01.2010 - 31.12.2010

 

 

61

 

 

63

 

 

4800

 

 

01.01.2011 - 31.12.2011

 

 

61

 

 

63

 

 

4900

 

 

01.01.2012 - 31.12.2012

 

 

61

 

 

63

 

 

5000

 

 

01.01.2013 - 31.12.2013

 

 

61

 

 

63

 

 

5100

 

 

01.01.2014 - 31.12.2014

 

 

61

 

 

63

 

 

5200

 

 

01.01.2015 - 31.12.2015

 

 

61

 

 

63

 

 

5300

 

 

01.01.2016 -

 

 

61

 

 

63

 

 

5400

 

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim? 

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz! 

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ 

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur? 

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir. Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.  

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir. https://www.turkiye.gov.tr/ 

Kimler Başvurabilir?  

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir. 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 

- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır? 

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir. SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız: //e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS 

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.  

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır? 

Bankalar ile PTT arasında imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmektedir. 

Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır? 

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. 

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir. 

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi 

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir. 

Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.  

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir. 

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir? 

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir. 

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” intenet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir. 

Aylık Ödenen Bankalar 

1.Ziraat Bankası 

2.PTT 

3.Halkbank 

4.Vakıflar Bankası 

5.İş Bankası 

6.Garanti Bankası 

7.Finansbank 

8.ING Bank 

9.Denizbank 

10.Akbank 

11.Yapı Kredi Bankası 

12.TEB 

13.HSBC 

14.Şekerbank 

15.Kuveytturk 

16.Burgan Bnk A.Ş. 

17.Albarakaturk 

18.Anadolubank 

19.Tekstilbank (ICBC) 

20.Türkiye Finans A.Ş. 

21.Altenatif Bank A.Ş. 

22.Turkish Bank A.Ş. 

23.Ziraat Katılım Bankası 

24.FibaBanka

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 12:09

YORUM EKLE

Popüler Haberler