Beykoz Belediyesi Personel Alımı Duyurusu Yayınladı!

Beykoz Belediyesi ilerleyen günlerde pek çok birime personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, gerekli belgeler nelerdir, detaylar haberimizde…

Beykoz Belediyesi Personel Alımı Duyurusu Yayınladı!

İstanbul’da yer alan Beykoz Belediyesi iş ilanı yayınladı. İlanda teknik personel, arşiv personeli, protokol karşılama yönlendirme personeli, engelli büro personeli gibi birçok birime personel alımı yapılacak. Personel adayları ilanlara 25 Ocak 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Adaylardan aranan başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri gibi detaylar aşağıda yer almaktadır.

Beykoz Belediyesi Personel Alımı

Talep edilen şartlara uygunluk gösteren adaylar, ilanın yayınlanış tarihinden itibaren gün içerisinde herhangi bir başvuru yapabilirler. Müracaatları birbirine denk gelen birimlerin, iş arayan kişinin tercihine bağlı olarak sadece bir müracaat kabul edilecektir.  Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi, geçici işçi taleplerine yapılacak olan başvurularda adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı bulunan adresleri esas alınır.

Gerçeğe uymayan belge verenlerin veya buna dair bilgilerde bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durumda başvuru yapılan kamu kurum veya kuruluşunun bu durumda dava açma hakkı vardır. Personel adaylarında aranacak başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Personel Alımı

-T.C vatandaşı olmak.

-25 ile 35 yaş aralığında olmak.

-İhale hakkediş konularında en az 3 sene tecrübeli kamu ihale mevzuatına hakim olmak.

-Güncel mevzuatı bilen, düzenli dikkatli.

-Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi bir ceza almamış olmak.

-TCK 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olunsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, edemin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

-Beykoz’da ikamet ediyor olmak.

-Herhangi bir kurum veya kuruluştan emekli olmamak.

-28.04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idari birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4. Maddesindeki şartları barındırıyor olmak.

Arşiv Personel Alımı

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-20 ile 30 yaş arasında olmak,

-Bilgisayarlı işletmenlik sertifikası veya liselerin bilişim bölümünden mezun olmak,

-Dikkatli, düzenli ve programlı çalışmak,

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal ilkelere aykırı suçlardan ceza almak,

-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, edemin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,

-Beykoz ilçesinde ikamet ediyor olmak,

-Emekli statüsünde olmamak,

-28.04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idari birliklerinin personel çalıştırmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4. Maddesinde belirtilen esaslara uygun olmak.

Protokol Karşılama Yönlendirme İşçi Alımı

-TC vatandaşı olmak,

-30 ile 45 yaş arasında olmak,

-Erkek olmak ve protokol karşılama yönlendirme konusunda yetkin olmak,

-Devlete karşı bazı suçlardan veya hükümlerden yargılanmamış olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, edemin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,

-Beykoz’da oturuyor olmak,

-Herhangi bir kurumdan veya kuruluştan emeklilik hakkı kazanmamış olmak,

-Resmi Gazete’de yayımlanan il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idari birliklerinin personel çalıştırmasına dair hizmetlerin görülmesine ilişkin usul ve esasların 4. Maddesindeki şartları sağlıyor olmak.

Engelli Büro Personeli Alımı

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-20 ile 30 yaş aralığında olmak,

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, edemin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,

-Tercih olarak Beykoz’da ikamet ediyor olmak,

-Herhangi bir kurum tarafından emeklilik hakkı kazanmış olmamak,

-Resmi gazetede yayımlanan il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idari birliklerin personel çalıştırma esaslarına dayalı hizmetlerin görülmesine ilişkin usul ve esasların 4. Maddesindeki hususlara sahip olmak.

Başvuru sırasında adaylardan bazı belgeler talep edilecektir. Bunlar;

*Başvuru formu,

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma fonu,

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,

*Adli sicil belgesi,

*İkametgah belgesi,

*1 adet fotoğraf.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 22:38

YORUM EKLE

Popüler Haberler