Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlikten nasıl faydalanılabilir?

Suç işleyenlere karşı fırsatlar tanıyan denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlikten nasıl faydalanılabilir?

Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlikten nasıl faydalanılabilir?

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR? DENETİMLİ SERBESTLİKTEN NASIL FAYDALANILIR?

Denetimli serbestlik bir ceza hukuku kurumudur. Suçluların cezalarını tamamlarken sosyal hayata da dahil olmalarını sağlayan bir fırsat sunar. Suç işlemiş kişiler denetimli serbestlik ile sosyal hayattan mahrum kalmadan cezalarını tamamlamaktadır. Cezalarını çekerken ailelerinden ve dış dünyadan uzak kalmamalarını sağlayan denetimli serbestlik, cezalarının bitmesine az bir zaman kalan suçlulara uygulanmaktadır. Sosyal hayatlarına devam ederken cezalarını da tamamlayan suçlular denetim altında tutulmaktadır.

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASI

Suç işleyen kişilere uygulanan denetimli serbestlik yasası, ceza infaz kanununa eklenmiştir. 5275 sayılı ceza infaz kanununa eklenen yasa birçok mahkumun tahliye edilmesini sağlamaktadır. Cezaevinde yer alan suçluların yararlanabildiği denetimli serbestlik yasası, suçluların cezaevindeki iyi hal durumlarına da bakmaktadır. Cezaevinin hazırladığı rapora da bakılarak suçlu kişilerin denetimli serbestlik yasasından faydalanıp faydalanmayacağı belirlenir ve ona göre mahkum tahliye edilir.

DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTLARI

Hüküm giymiş kişilerin yararlandığı denetimli serbestlik yasasına 2019 yılında bazı yenilikler getirildi. Kanun hükmü 671 sayılı karanamesinde 01.07.2016 yılından önce işlemiş olduğu suçlar nedeni ile hüküm giymiş kişiler için belirli düzenlemeler yapıldı. Belirtilen tarih öncesinde işlenmiş olan suçlar ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sistemi tarafından uygulanacak. Bu uygulama 2019 yılında kanunlaştı. Denetimli serbestlik yasasının 2019 düzenlemeleri sonrasında kanunlaşan şartlar şu şekildedir:

-Denetimli serbestlik için uygulama süresi 2 yıldır.

-Hapis cezası sürekli olan mahkumların cezasının yarısını infaz kurumunda çekmesinden sonra koşullu olarak salıverme durumundan yararlanma hakkı vardır.

-01.07.2016 tarihinden sonra suç işleyenler eski infaz hükümleri tarafından değerlendirilir. Bu tarihten sonra suç işleyenler denetimli serbestlik yasasından yararlanamazlar.

İNFAZ HESAPLAMA

Suçun işlendiği döneme göre değişen infaz işlemi, geçerli olan ceza infaz kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. Suçlu veya şüpheli olan kişiler için ceza infaz işlemleri şu şekilde hesaplanır:

-Kişinin gözaltında bulunduğu süre.

-Kişinin tutuklu olarak bulunduğu süre.

-Kişinin sabıka kaydının olup, olmaması.

-Kişinin yaşı.

Mahkum edilen kişi suçun işlendiği tarihe göre denetimli serbestlikten yararlanabilmektedir. Cezanın belirli bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra tahliye edilmektedir. Çocuk hükümlüler için durum biraz daha farklıdır. 15 yaşından küçük olan çocuklar için suç işlediği tarih önemli değildir.

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI

Hüküm giyen kişiler için yapılan denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için mahkumların bazı şartlara uyması gerekmektedir. Denetimli serbestlik yasasında ilk olarak işlenmiş olan suçun niteliğine, alınan ceza süresine ve hükümlünün iyi hal durumuna bakılmaktadır.

ŞARTLAR :

-Hükümlü olan kişinin cezasının son 6 ayının açık cezaevinde geçirmesi gerekmektedir. Ancak bu şart 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra yasadan yararlanmak isteyen hükümlülerde bu şart aranmayacak ve 6 ayını açık cezaevinde geçirmek ya da kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş yapılması şartı aranmadan yasadan faydalanmak mümkün olacaktır.

-Yasadan yararlanmak için hükümlünün iyi hal raporu alması gerekmektedir.

-Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen mahkumlar talepte bulunmak zorundadır. Dilekçe yazarak infaz hakimliğine başvuru yapmaları gerekir. Yapılan başvuru infaz kurumu tarafından değerlendirilir. Kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir cevap gelir.

-Denetimli serbestlik yasasından faydalanan mahkumlar koyulan kurallara uymak zorundadır. Eğer bir işte çalışması gerekiyorsa denetim altında olduğu süre boyunca o işte çalışmak zorundadır.

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINA UYUM

Denetimli serbestlik yasasından yararlanan mahkumlar bazı koşullara uymak zorundadır. Tahliye oldukları ve denetim altında bulundukları süre boyunca uymaları gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uymadıkları takdirde hükümlünün yararlanmış olduğu haklar ve infaz şekli ortadan kalkar ve cezaevine geri gönderilir.

Denetimli serbestlik ile tahliye edilen mahkumun 3 gün boyunca başvurma şartlarına uyması gerekmektedir. Hükümlü belirlenen şartlara uyulmazsa cezaevine geri gönderilir.

DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMI İÇİNDE BULUNMAYAN SUÇLAR

Her hüküm giyen kişi denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz. Mahkumların bu yasadan yararlanamaması için şu suçları işlemiş olması gerekir:

-Kasten adam öldürme suçu.

-Alt ve üst soylarına, eş ve kardeşlerine, bedenen ve ruhen kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen kasti yaralama suçu.

-Özel hayata ve hayatın gizli alanlarına karşı işlenmiş olan suçlar.

-Cinsel dokunulmazlığa karşım işlenmiş olan suçlar. Cinsel istismar suçları.

- Uyuşturucu kullanımı ya da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm giyenler.

-Devletin güvenine ve devletin sırlarına karşı işlenmiş olan suçlar.

-Milli savunmaya ve anayasa düzenin karşı işlenmiş suçlar.

-Terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlar, örgütlü bütün suçlar.

-Cezaevinde disiplin cezası alan ve cezaları kaldırılmayan mahkumlar.

-Koşullu salıverme hakları geri alınmış olan ağır suçlular.

-Bankacılık zimmet suçu ve taahhüdü ihlal suçlarını işlemiş olanlar.

İNFAZ ERTELEME NASIL OLUR?

Hüküm giyen kişilerin infaz ertelemesi bazı şartları gerçekleştirdiğinde mümkündür. O şartlar şunlardır:

-Hüküm giyenin hasta olması.

-Akıl sağlığının yerinde olmaması.

-Hamile olması.

-Suçunu itiraf edenlerin suçu 5 yıl ve altında olması.

Bu durumlarda infazlar ertelenebilmektedir. 5 yıl ve altında hüküm giyen kişiler 1 yıl kadar infazlarını erteleyebilmektedir. Bazı durumlarda bu 2 yıla kadar çıkabilir.

İNFAZ ÇAĞRI KAĞIDI NEDİR?

Savcılık tarafından suçlu kişilere gönderilen teslim olma kağıdıdır. Mahkeme hüküm giymiş kişilere bu kağıdı yollar ve 10 gün içinde teslim olmasını ister. 10 gün içinde teslim olan hükümlüler infazlarında kolaylık yaşayabilir ve iyi hal indirimi uygulanabilir. Eğer teslim olunmazsa yakalama emri çıkartılır.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 23:57

YORUM EKLE

Popüler Haberler