En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Devlet Personel Başkanlığı geride kalan günlerde yeni bir ilan daha yayımladı. DPİ'de yayımlanan ilana göre en az lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun olmuş itfaiye personeli alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları ve başvuru tarihleri haberimizde.

En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Personeli Alımı Yapacak

Lüleburgaz Belediyesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak alınmak üzere itfaiye eri alımı yapılacak. Belediye İtfaiye Yönetmeliği esaslarına göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve koşulları sağlamak şartıyla personel alınacak. Personeller belirlenen boş birimlere açıktan atama yöntemiyle alınacak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI

1-Başvuru Genel Şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için geçerli olarak, askerlikle ilgisinin kalmamış olması veya henüz askerlik yaşına gelmemiş olmak  veya askerlik yaşına gelmiş ise muvazzaf askerlik yapmış olmak veya askerlik durumunun ertelenmiş olması,

e) Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek akıl veya bedensel aksaklıkların bulunmaması,

f) İlanda yer alan kadrolar için diğer başvuru koşullarını taşıyor olmak,

g) Güvenlik soruşturması neticesinde göreve geçmesinde bir sakınca bulunmaması.

2-Başvuru Özel Şartları:

a)İlanda yer alan son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim koşullarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise veya dengi bir okul mezunları adına 2018 yılı KPSSP94, önlisans mezunlarının ise 2018 yılı  KPSSP93 bölümlerinden sınava girmiş olmaları ve gereken en az puanı almış olmaları gerekir.

b) Daha önce görev aldığı kurum veya kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki gerekçelerden dolayı işten atılmamış olmak,

c) 657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç kanına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sağlık bakımından kapalı alan, dar alan veya yükseklik korkusu gibi fobiye sahip olmamak ve itfaiye teşkilatının çalışma esaslarına uygunluk göstermek,

e)İtfaiye teşkilatının ihtiyaçlarına göre düzenlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu şartlarınca verilen minimum (C ) sürücü belgesini bulundurmak.

3- Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

 Adaylar, sözlü mülakatlara katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, ayrıca istenilen diğer belgelerle beraber 04/02/2019-08/02/2019 tarihleri arasındaki süreçte belediyenin Tek Masa Hizmet Birimine kayıt işlemini tamamladıktan sonra, belgeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bizzat kendilerince teslim etmeleri gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN: https://haberport.com/images/upload/itfayeeri.pdf

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 00:07

YORUM EKLE

Popüler Haberler