Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?

Büyük bir salgına dönüşen Korona virüs önlemleri kapsamında camiler ibadethaneye kapatıldı. Kapatılan camilerin ardından vatandaşlar, evde Cuma namazı kılınır mı, cemaat olmak için kaç kişi gerekli diye araştırılmaktadır. İşte, bu soruların cevapları…

Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?

Tüm dünyada büyük bir salgına dönüşen Korona virüs önlemleri Türkiye’de de alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camilerin ve mescitlerin kapalı olacağını duyurmuştu. Bu kapalılık süreci Cuma namazını da içine alınca vatandaşlar, evde Cuma namazı kılınır mı, Cuma namazı şartları nelerdir diye araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. " ifadelerine yer verdi. Ali Erbaş, Cuma namazı yerine ezan sonrası öğle namazı kılınabileceğini söyledi.

Cuma Namazı En Az Kaç Kişiyle Kılınır?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak edilmektedir. Cuma namazı için gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtilmiştir. Bu görüşler şu şekildedir:

 Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Bununla birlikte daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Hz. Muhammed (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetlere göre biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir.

Cuma Namazı Evde Kılınır Mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" diyerek Cuma namazının vaktinde öğle namazının kılınabileceğini söyledi.

Cuma Namazının Şartları Nelerdir?

Cuma namazının farz olabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar vücûb şartları ve sıhhat şartları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vücûb şartları, cuma namazı kılmakla yükümlü olmanın şartları olmakla beraber sıhhat şartları, kılınan namazın sahih (geçerli) olması yani geçerli olmasının şartlarıdır. Sıhhat şartları, cuma namazının edasının şartları olarak da bilinmektedir.  

Vücub şartları:

-Erkek olmak

-Mazeretsiz olmak

-Hür olmak

-Kişinin Cuma namazı kılınan yerde ikamet etmesi

Cuma namazının edasının şartları:

  • Cumayı öğle vaktinde kılmak,
  • Namazdan evvel hutbe okunmak,
  • Cuma kılınan yerin herkese açık olması. Kapısı kilitlenen bir Camide Cuma kılınmaz.
  • İmamdan başka en aşağı 3 erkek cemaat bulunmalıdır. Bu sayı, İmam Mâlik`de 30; Şâfiî`de 40 kişidir. Ebû Yûsuf`a göre ise iki erkek cemaat de kâfidir.
  • Cuma namazını kıldırmak için vazife sahibi, yani, Cumayı kıldırmaya resmen izinli bir kimse bulunmalıdır. Eğer yetkili bir kimseden izin alınmış olmaz da Müslümanlar da namaz için toplanmış bulunurlarsa, içlerinden birini imam yaparak Cumayı kılabilirler.
  • Cuma kılınacak yer, şehir veya şehir hükmünde olmalıdır.

Cuma Namazı Farz Mı?

Cuma Namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya atılmamıştır.

Cuma Namazı Hangi Şartlarda Kılınmaz?

Cuma namazı ile ilgili ayette Allah Teala şöyle buyurmuştur:

"Ey inanıp güvenenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alış verişi bırakın; Allah'ın zikrine koşun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu arayın. Allah'ın sözlerini sık sık hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız." (Cuma, 62/9–10)

Hz. Aişe validemiz de şöyle buyurmuştur: Halk menzillerinden ve Avâlî'den nöbetleşe Cumaya gelirlerdi. Tozlar içinde gelir, toz toprak ve ter içinde, kendilerinden ter akardı. Resûlullâh yanımdayken onlardan biri gelmişti. O buyurdu ki: Keşke bu gün için temizlenmiş olsaydınız." (Buharî, Cuma, 15)

Bu rivayetlere göre cuma namazı hastalık ve salgın tehlikesi gibi durumlarda kılınmamalıdır. Böyle durumlarda o günün öğle namazı kılınmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 16:44

YORUM EKLE

Popüler Haberler