Fakirlik ve muhtaç maaşı başvurusu nasıl yapılır? Fakirlik aylığı kimlere verilir? Şartları nelerdir?

Geçinme güçlüğü yaşayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür, barınma ve yiyecek yardımları yapılıyor. Bunun dışında maddi güçlük yaşayan vatandaşlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında da nakit yardımları yapılmaktadır. Peki kimler fakirlik maaşından yararlanabilir? Fakirlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? 2019 Fakirlik maaşı...

Fakirlik ve muhtaç maaşı başvurusu nasıl yapılır? Fakirlik aylığı kimlere verilir? Şartları nelerdir?

Fakirlik maaşı, 2019 yılı itibari ile bir geliri bulunmayan veya dar gelirli yaklaşık olarak 470 bin vatandaşın yararlanmakta olduğu bir aylık yardımıdır. Geçinme güçlüğü yaşayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür, barınma ve yiyecek yardımları yapılıyor. Bunun dışında maddi güçlük yaşayan vatandaşlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında da nakit yardımları yapılmaktadır. Ayrıca dar gelirli vatandaşların dışında engelli vatandaşların da yararlanabildiği bu yardımlar için gerekli şartları yerine getiriyor olmak yeterli. Bu yardımlardan faydalanmak isteyenlerin intenet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi, bulunmuş oldukları il içerisindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kamu binası içerisinden fakirlik maaşı başvurusunda bulunabilirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Fakirlik Maaşını Kimler Alabilir?

Fakirlik maaşı almak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan alan şartlardan en az birine uyması gerekmektedir. Bunlar;

- En az %40 engellilik durumu bulunma,

- 18 yaşını doldurmadan anne ve babasını kaybetmiş olması ve bakacak bir aile üyesi veya aile dostu bulunmaması,

- 65 yaş sınırını geçmiş olduğu halde emeklilik durumunun olmaması ve bakacak kimsesinin olmaması.

Bu şartlardan en az birine sahip olan vatandaşların gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olması şartı aranmaktadır. 2019 yılı itibari ile 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 2106 TL olarak belirlenmiş ve kişinin elde ettiği gelirin bu değer altında olması yani açlık sınırının altında bulunması ya da hiçbir gelirinin olmaması gerekmektedir. Bunun dışında kişinin gelir elde edebileceği mallar içerisinde kiraya verilmiş dairesi, tarla veya araç sahibi ise bu mallar üzerinden elde ettiği gelir açlık sınırının altında yer alıyorsa fakirlik maaşı alması mümkündür.

Bunların dışında fakirlik maaşı başvurusunda bulunmak isteyen kişinin mahkeme kararı ile bakım altına alınmamış olması, herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması da gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiye daha önceki dönemlerde dul maaşı ve yetim maaşı gibi maaş türlerinden herhangi birinin bağlanmamış olması gerekmektedir. 

Fakirlik Maaşı Başvuru Evrakları

Fakirlik maaşı başvuru yapacak kişinin başvuru için gerekli belgeler engelli veya yetim olduğunu belgelemeye yöneliktir. Bu belgeler:

- https://www.vgm.gov.tr resmi Vakıflar Genel Müdürlüğü intenet adresi üzerinden muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu,

- T.C. kimlik kartı

Eğer başvuruda bulunacak kişinin engellilik durumu var ise başvuru formuna, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış kurum raporu eklemesi gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin muhtaçlık durumunun kontrollerinin sağlanması adına şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formunun da doldurulması gerekmektedir. Bu formlara erişim sağlamak için;

- Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine giriş yapılır.

- Site ana sayfasının üst kısmında yer alan "Faaliyetler" sekmesine üzerine gelinip "Hayır Hizmetleri" başlığı altında yer alan "Muhtaç Aylığı" seçilir. 

- Açılan sayfada yer alan Açık Rıza Beyannamesi, Aydınlatma Metni ve başvuru formaları indirilebilir ve çıktı halinde alınabilir.

Fakir Maaşı Yoklama Belgesi

Fakirlik maaşı almakta olan kişinin, aylığı almasını gerektiren durumlarının devam edip etmediğini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesini sağlayan ve yıllık olarak doldurulması gereken, aylığın alındığı bölgedeki müdürlüğe tesliminin yapılması gereken bir belgedir. Bu belgeye erişim Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden muthaç aylığı sayfasından Microsoft Excel dosyası olarak erişim sağlanabilir. 

Bu belge içerisinde muhtaç kişiye ilişkin doldurulması talep edilen bilgiler:

- T.C. numarası,

- Adı ve soyadı,

- Hayatta olup olmadığı,

- Herhangi bir işte çalışığ çalışmadığı ve eğer çalışıyorsa çalıştığı kurumun adresi,

- T.C. vatandaşlığını kaybedip kaybetmediği,

- Kanun dahilinde bakım altına alınıp alınmadığı,

- Aylık alan kişi yetim ise 18 yaşını doldurup doldurmadığı,

- Aylık alan kişi köyde yaşıyor ise muhtarın adı ve soyadı ile birlikte köyün bulunmuş olduğu il/ilçe bilgileri talep edilmektedir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu

Başvuru yapmak isteyen kişilerden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen tek yol kişinin kendisinden:

- Kimlik bilgileri

- Adres

- Telefon

- Engelilik durumu var ise engelilik oranın bilgilerinin yer alması gereken başvuru formu ile bölge müdürlüklerine başvuruyu yapacak kişinin gitmesi gerekmektedir. Bu başvuru maalesef intenet üzerinden e-Devlet aracılığı ile gerçekleştirilememektedir.  Belgelerin tamamlanmasının aradından kişinin başvuru için tek başına gitmesine mani olabilecek bir durumu var ise bir vekil veya vasi ile başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Ayrıca başvurular posta yolu ile gönderilebilir.  

Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 65 yaşını geçmesine rağmen emekli olamamış, geliri ve bakacak kimsesi olmayan kişilere verilen bir maaştır. Bu aylıktan yararlanmak isteyen vatandaşların hane içi kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birine veya daha az bir miktara denk gelmesi gerekmektedir. 

Mutaç yaşlı aylığından yararlanabilmek için:

- İkametgâh adresinin bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılır.

https://www.ailevecalisma.gov.tr resmi intenet sitesi üzerinden yaşlılık aylığı başvuru formu indirilip doldurulur.

- Valiliklere bağlı olan Mal Müdürlükleri veya Defterdarlıklardan gelir durumunu belirten belgeler alınır.

- Alınan belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bulunan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne iletilir.

- SGK tarafından yapılacak değerlendirme sonucu aylıktan yararlanmaya başlanır.

Muhtaç Aylığı Başvuru Durumu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Başvuru durum sorgulaması PTT şubeleri ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de kolayca yapılabilir. E-Devlet üzerinden başvuru durum sorgulaması yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

- https://www.turkiye.gov.tr e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-Devler şifresi ile giriş yapılmalıdır. 

- "Kurumlar" menüsüne giriş yapılmalı,

- Vakıflar Genel Müdürlüğü seçilir

- Açılan hizmetler listesinden "Kişi Yardım Bilgisi Sorgulama" tıklanır. 

Açılan sorgulama ekranından talep edilen kişisel bilgilerin girilmesinin ardından sorgulamasının kişinin kendisi için mi yoksa çocuğu için mi yapacağı seçilmelidir. Bu adımların ardından yardımdan yararlanılıp yararlanılamadığı açılan ekrandan öğrenilebilir. 

Fakirlik Maaşı Nereden Alınır?

Fakirlik maaşını almak içim kişilerin PTT şubeleri veya Ziraa Bankası şube veya ATM'lerine gitmesi gerekmektedir. Fakat şehir merkezinde yaşamayan, köy veya kasaba gibi yerlerde yaşayan Ziraat Bankası olamayan yerlerde kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekmektedir. Maaş onayı alan ve sonrasında gecikme yaşamadan bu ödemeleri almak isteyen kişilerin ilgili kurum yetkileleri başvuru sahibi ile görüşerek maaşı nasıl ve nereden alabileceğine dair bilgi aktarımı yapılmaktadır. 

Fakirlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü inisiyatifine bağlı olarak değişen fakirlik maaşı yatma süresi, genellikle maaş döneminin ilk on gün içerisinde yatırılmaktadır. Önceki dönemlerde 3 ayda bir alınan fakirlik maaşı, 2019 yılı itibari ile yapılan bir düzenleme ile aylık ödenmeye başlandı. 

Muhtaç Aylığı Ne Kadar?

Maaş miktarı her yıl yapılan zam ve enflasyon oranları ile değişmekte ve farklılık gösterebilmektedir. 2019 yılı ile birlikte asgari ücretin üçte biri olarak belirlenen ve 609 TL olan muhtaçlık sınırı, enflasyon oranlarına göre belirlenen fakirlik maaşı 817,67 TL'dir. 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 21:56

YORUM EKLE

Popüler Haberler