Hak Mağduriyeti Yaşayan İşçiler Kamu Denetçiliği Kurumu’na Nasıl Başvurabilir?

Hak mağduriyeti yaşayan işçiler Kamu Denetçiliği Kurumu'na nasıl başvurabilir? Hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi noktasında KDK'nın kurumsal yapısı koruyucu bir işlev üstlenmektedir.

Hak Mağduriyeti Yaşayan İşçiler Kamu Denetçiliği Kurumu’na Nasıl Başvurabilir?

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu personelinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi yönünde vizyon ve misyona sahip bir kurumdur. KDK 2018 faaliyet raporu kapsamında, çalışanla ilgili birçok sorun işçinin lehine sonuçlanmıştır. İşveren ve işçi arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir kurum olarak KDK, sorun yaşayan çalışanın yargı öncesinde başvurduğu bir kurumdur. Bu kurum üzerinden hak aranır ve tartışmalar hakikate kavuşturulur.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Detayları

Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden bütün gerçek ve tüzel kişiler KDK’ya başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda yalnızca bireyler değil, STK’lar, denekler ve vakıflar da haklarını arayabilmektedir. Ancak özellikle de işçilerin yaşamakta olduğu sorunlar ve çalışma şartlarına ilişkin problemlerin çözümü sağlanmaktadır. İşyerinde oluşabilecek bütün sorunlar için şikayet başvuruları iletisim@ombudsman.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

KDK başvuruları e-devlet üzerinden veya faks yoluyla da yapılabilmekte. Şikayet başvuruları kurum tarafından değerlendirmeye alınır. Ancak dilekçe asıllarının en geç 15 gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekir aksi takdirde talebiniz zamanaşımına uğrar.

İl bazında valilikler ve ilçe bazındaysa kaymakamlıklar şikayet taleplerini dinlemektedir. Ancak bu noktada kaymakamlık ve valilikler şikayetleri değerlendirmeye almamaktadır. Gerekli bildirim kayıt altına alındıktan sonra üç iş günü içerisinde KDK’ya iletilmektedir. Başvuru KDK şikayet bürosu tarafından kaydedilir. Öncelikle İnceleme, Dağıtım ve Bilgilendirme bürosu konu alanlarını belirler ve Kamu Denetçisi şikayetle ilgili incelemenin yapılabilmesi için süreci başlatır.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 16:09

YORUM EKLE