İşyerinden Tazminat Alma Şartları Nelerdir? 2019 Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşyerinden haksız yere çıkarılması veya başka durumlarda işçilere tazminat alma hakkı tanınmıştır. 2019 yılında tazminat alma şartları nelerdir? Bu yılda da işçilerin tazminat hakkı elde edebilmeleri için bazı şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartların sağlanamaması halinde tazminat hakkı ortadan kalkar.

İşyerinden Tazminat Alma Şartları Nelerdir? 2019 Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Tazminat alabilmek için kendi rızanız dışında işten çıkarılmanız veya işveren tarafından işten çıkarılmanız gerekmektedir. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından ortaya çıkan iş akdinin haksız yere feshedilmesi halinde işveren aleyhine tazminat hakkı oluşur. İşyerinden ayrılmak istenmesi durumunda da hakkedilen tazminatın işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekir. Bir işyerinde çalışanlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı, yıllık ücret alacağı ve hafta sonu ve resmi tatillerde ücret alacağı talep etme hakkına sahiptir.

Bu hakların çalışırken sağlanmaması halinde işten ayrılmalar veya çıkarılmalar yaşanırsa, işçinin işyerine dava açarak haklarını alma veya alamadıklarını tazminat davası yoluyla alma hakkı vardır.

İşyerinden tazminat alabilmek için bazı hususların iyi bilinmesi gerekiyor. Sadece iş yerinden atılma olarak adlandırılan iş akdinin haksız yere sonlandırılması halinde değil, işten haklı bir nedenle ayrılma durumunda da işveren aleyhine dava açılarak tazminat talep edilebilir.

2019 yılında işyerinden kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Bu yılda işyerinden tazminat alınabilmesi alabilmek için, işçinin bir kusurunun olmaması ve iş kanunda yer alan kusurları yapmamış olması gerekiyor. İşten herhangi bir neden belirtmeden çıkmak veya iş kanununda belirtilen kurallara ters düşen hareketlerde bulunanların kıdem tazminatı alma hakkı yoktur.

Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartların oluşması gerekiyor. 2019 yılında kıdem tazminatı alma şartları şunlardır:

-Çalışanın iş kanunu kapsamında çalışıyor olması gerekir. Diğer kanunlara bağlı olarak çalışanlar veya geçici işçi statüsünde olanlar ya da herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadan çalışanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip değildir.

-Çalışan kişinin kıdem tazminatı almak istediği işyerinde en az 1 sene kadar çalışmış olması gereklidir.

-İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi veya işçinin haklı bir sebeple işten ayrılması gerekmektedir. İş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği tarihten 30 gün içerisinde arabulucuya başvurularak kıdem tazminatı istenebilir.

Emeklilik durumunda kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geliştirdiği düzenlemeler ile birlikte kişiler emeklilik hakkı kazanmaları durumunda yaşlarını beklemelerine gereken sürede iş yerinden kendi rızasıyla ayrılmak isterlerse, işçiye son işyerinde çalıştıkları süre boyunca kıdem tazminatı ödenmesi zorunlu tutulmuştur. 1 senelik kıdem tazminatı, yaklaşık olarak yıl içerisinde alınana 1 aylık maaşa denk düşmektedir.

Emekliliği hak edip yaşı bekleyecek olanlar işten kendi istekleriyle çıksalar bile SGK’dan alacakları emeklilikte yaşı bekliyor ibareli form ile işverene başvuru yaparak kıdem tazminatlarını isteyebilirler. Bu şekilde kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Emeklilikte yaşı bekleyecek olanlar için özel sektörde tazminat alma şartları arasında en önemli şart son çalışılan iş yerinde en az 1 yıllık kıdem hakkının olması gerekmektedir. Bunun dışında işe başlama tarihleri yaş bekleyenler için kıdem tazminatı için gereken diğer şartlardır. İşe başlama tarihleri:

-8 Eylül 1999’dan önce olan kişiler 15 sene kadar sigortalı çalışmaları ve 3600 gün sigorta primi ödemesi yapmaları gerekmektedir.

-9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan kişilerin 25 sene sigortalılık geçmişi ve 4500 gün kadar prim ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir.

-1 Mayıs 2008’den sonra işe başlayan kişiler ise 25 senelik aktif sigortalılık ve 5400 gün SGK prim ödemesi yapmış olmalılar.

Yukarıdaki şartları ve tarihlere uyan kişiler kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.

Kendi isteğiyle işten çıkanlar tazminat alabilir mi?

İş kanunu kapsamında belirli ya da belirsiz iş sözleşmesi yaparak bir işyerinde çalışanlara kıdem tazminatı başta olmak üzere fazla mesai ücreti alacağı, yıllık ücret alacağı, resmi tatiller ücret alacağı gibi pek çok tazminat verilir. Tazminat alabilmek için işçinin işi bırakması kendi isteğiyle oluyorsa da mümkündür.

-Erkekler zorunlu askerlik nedeniyle işten çıkarlarsa, kadınlar ise evlenmeleri halinde 1 sene içerisinde isteyerek işten çıkarlarsa kıdem tazminatı alabilirler.

-Sağlık şartları, çalışma koşulları sebebiyle işçinin sağlık durumu bozulursa kıdem tazminatı talep edilebilir.

-işçi gireceği pozisyonlar veya yapacağı işler dolayısıyla yanıltılırsa kıdem tazminatı alınabilir.

-Çalışan kişi sadece aylık maaşını değil, fazla mesai gibi fazladan ücretleri alamaması durumunda işten çıkarak kıdem tazminatı isteyebilir.

- İşin yerinin değiştirilmesi ve iş yerinin işçide olumsuzluklara neden olacak şekilde uzağa taşınması durumunda kıdem tazminatı talep edilebilir.

-İşçiler kötü söz veya ahlaka aykırı durumlarla karşılaşması halinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilir.

-Çalışan kişinin hayatını kaybetmesi durumunda mirasçılardan bir tanesine kıdem tazminatı vermek zorunludur.

Tazminat hesaplamaları nasıl yapılır?

Tazminat hesaplamaları alınacak olan tazminatın türüne göre değişiklik göstermektedir. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, çalışılan süre, alınan brüt ücretle beraber yol, yemek ve ikramiye gibi diğer yardımlarda hesaba katılır. Brüt ücret üzerinden kıdem hesaplaması yapılmakta ve damga vergisi kesilerek kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. 4 bin TL brüt ücret alan bir kişinin 1 senelik kıdem tazminatı miktarı 3.980,50 TL olacaktır.

Fazla mesai ücret alacağı ise haftalık olarak hesaba katılır. Herhangi bir çalışan haftada 45 saatten fazla çalışmışsa fazla mesai ücretini hak eder. Haftada bir gün hafta tatili ile 7,5 saat çalışan bir kişi çalışma saatini dolduracaktır. 3600 TL maaş alan bir çalışanın günlük maaşı 120 TL saatlik ücreti ise 16 TL’dir. Bu işçi 7,5 saatten fazla çalışırsa 16 TL olan saatlik maaşı 24 TL’ye çıkar. Bu fazladan ödemelerin yapılmaması halinde işçi fazla mesai ücreti tazminatı açabilir.

Tazminat hakkı elde edebilmek için ne kadar süre çalışmak gerekir?

İşyerlerinden tazminat almak, tazminat türlerine göre değişiklik göstermektedir. Kıdem tazminatı hakkı elde edebilmek için en az 1 yıl çalışmak gerekir. İhbar tazminatı için de en az 6 ay kadar çalışmak gerekmektedir.

İşçinin çalıştığı yerden haksız yere çıkarılması durumunda ve işten kendi rızasıyla ayrılma halinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası açmak için 10 sene kadar bir süre bulunmaktadır. 10 sene içinde dava açılmazsa dava zaman aşımına uğrar.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 22:59

YORUM EKLE

Popüler Haberler