Kadınlarımız Güvenli Bir Yaşam Süremiyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ‘’İstatistiklerle Kadın, 2016’’ verilerine göre ülkemiz kadın nüfusunun istihdam oranının düşük olduğuna ve güvensiz hissetmekte oldukları ortaya koyuldu;

Kadınlarımız Güvenli Bir Yaşam Süremiyor
Ülkemizde ne yazık ki kadına yönelik şiddet oranı halen yüksek olmakla birlikte, istihdam oranında da ciddi bir fark gözlemlenmekte. Kadınlarımızın pek çok alanda erkeklere oranla daha dezavantajlı olması, ülke içerisinde büyük sıkıntılar yaşanması durumlarını da meydana getirebilmekte. Özellikle de kadına yönelik şiddet konusunda çok ciddi yaptırımlar mevcut olmasına rağmen, bu durum da bir hayli can sıkmakta.

Biyolojik yapısı itibariyle erkeklere oranla daha güçsüz olan kadınlarımız şiddetle karşı karşıya kalmaktalar. Bunun yanı sıra cinsel tacize uğruyor olmaları da hayatta ne kadar büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını açıkça ortaya koymakta. Bu konuda pek çok kurum çok ciddi önlem almış durumda ve ülkemiz anayasasında bu duruma karşı çok büyük yaptırımlar söz konusu. Nitekim bu oranda bir düşüş gözlemlenmiş olsa da yine de ne yazık ki söz konusu olan bu durum ciddi sıkıntıların yaşanmakta olduğunu gözler önüne sermekte. Şiddet görmekte olan kadınlarımızın sessiz çığlıkları çoğu zaman onlar hayatını kaybettikten veya ölümcül nitelikte şiddet gördükten sonra duyulmakta.

Her 10 Kadından 4’ü Kendisini Güvensiz Hissediyor

Halen kadınlarımıza yönelik saygı duyulmayan ve onların daha aşağı olarak görüldüğü kimi kesimler mevcut durumda. Bu kesimlerde olan eğitim azlığı ve yeteri kadar bilinçlenememe bu tür durumları da ne yazık ki doğurmakta. Aynı zamanda istihdam edilen kadın oranının erkeklerin yarısından bile az olması ise, bu konuda bir eksiklik olduğunun en belirgin göstergesi.

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde ortalama olarak bu oranın yüzde 60,4 olması ise almamız gereken çok yol olduğunu ortaya koymakta. Gelişmekte olan ülkeler arasında ayrı bir konuma sahip olmamız, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmek için ciddi çalışmalar sarf ediyor olmamız gelecek hayallerimizi süslemekte. Her ne kadar durum böyle olsa da, en büyük sıkıntının eğitimde olduğu da bariz bir gerçek. Eğitimin bütün illerimizin her noktasında tam anlamıyla yaygınlaştırılmasıyla birlikte bu oranda da büyük bir düşüş gözlemlenebileceğide belirtiliyor.
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2017, 23:16

YORUM EKLE