Konut Aidatları Kirayı Geçiyor! Yüksek Aidata İtiraz Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

İstanbul'da kimi bölgelerde aidat ücretlerinin kira ücretleri üstüne çıktığı görülüyor. Bu durumdan mağdur olan vatandaşlar Abartılı Aidat İtiraz Dilekçesi vererek gereğinin yapılması için çabalıyor. Detaylar yazımızda...

Konut Aidatları Kirayı Geçiyor! Yüksek Aidata İtiraz Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

Abartılı Aidata İtiraz Nasıl Yapılır?

İstanbul’da evlerin aidatları neredeyse ev kiralarının üzerine çıktı. Abartılı aidatları ödemekte zorlanan kişiler abartılı aidata itiraz etme dilekçesi oluşturarak gereğinin yapılmasını istiyorlar.

Ülkemizde daha çok İstanbul’da yaşanmasıyla beraber bazı illerde de abartılı aidat konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

İstanbul’da apartman aidatlarının ortalama olarak 362 TL ‘ye çıktığı görülüyor. Hatta ve hatta bazı sitelerde aidatların 2100 TL’ye kadar çıktığını söylesek yalan söylemiş olmayız. Aidat ücretlerinin kira ücretleri üzerine çıkması bu duruma maruz kalan insanların tepki göstermesine sebep oldu.

Markalı Konut Projeleri Aidatta Bir İlke İmza Attı

REIDIN  tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda İstanbul’da konut metrekare aidat ücretinin ortalama 362 TL’den başlamasıyla birlikte bazı meskenlerde 2100 TL’ye kadar yükseldiği belirlendi.

En çok aidat ücretinin İstanbul’un en lüks bölgelerinden biri olan Şişli’ de olduğu ifade edildi. Söz konusu aidat ücreti ise 962 TL. Bunun yanında en az aidat ücretininse Silivri gölgesinde olduğu ve bu ücretin 131 TL olduğu belirtildi.

Abartılı Aidata İtiraz Edebilirsiniz!

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim Avukat İzzet Doğan ilgili konu kapsamında bazı açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde pek çok ünlü müteahhit ve inşaat firmasının bir koyundan 2 post elde etmek amacıyla kendi kapsamlarında site yönetim şirketi oluşturduklarını belirten İzzet Doğan, bununla birlikte tapu müdürlüklerine verilen site yönetim planlarında da 10 sene boyunca site yönetimlerinin kendilerinde olacağına dair şerh koydurduklarını söyledi.

Yönetim planının değişikliğe uğratılması için 634 no’lu Kat Mülkiyet Kanunu kapsamında maliklerin % 80’ninin onaylaması gerekliliğinin olduğunu ve birçok meskenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan site ve toplu konutlarda toplantıya dahil olan maliklerin birleşerek bu orana erişmesinin çok zor mümkün olabileceğini belirtti. Bundan dolayı yönetim planında değişim yapılamadığını, tapuya iletilmiş yönetim planında gösterilen firmanın 10 sene zarfında yönetimi istediği şekilde devam ettirebildiğini dolayısıyla aidatlarını istediği gibi ayarlayabildiğini ifade etti.

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı sözlerine, gereği olmayan ve geniş çapta yapılan ödemelere karşı yargı yoluna gidilebilme imkanına sahip olunmasına karşılık bu yolla da sonuca erişilebilmesinin pratik şartlarda zor olabileceğini söyleyerek devam etti.

Abartılı Aidat Dilekçesi

…….. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONUSU: Kat malikleri kurulu kararının iptali isteğinden ibarettir.

OLAYLAR:

1.Müvekkilim,…… İli,……İlçesi,…….Mahallesi,……Sokakta,…..ada ve ……. Parsel no’ lu apartmanın maliklerinden bir tanesidir.

2. Kat malikleri kurulu,…./…/….. gün ve ……/…….. sayılı kararıyla apartmanın bahçesine havuz yaptırma kararı almıştır. Zaten küçük olan bahçeye bir havuz yapılması apartmanın bahçesiz duruma gelmesi anlamına gelmektedir.

3. Bu nedenle yönetim kurulu kararının iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: KMK m.33 ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER: Yönetim planı, tapu kayıtları, bilirkişi raporu, keşif,…/…../…… gün ve …../…… sayılı kat malikleri kurulu kararı ve yasal her çeşit delil

SONUÇ VE İSTEK: Gerekli incelemelerin yapılarak ……/….../…… gün ve……./……. Sayılı kat malikleri kurulu kararının iptaline ve yeniden karar alınması hususunda davalıların uyarılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

……/…../20…

Davacı Vekili

EK:

1) Onanmış vekaletname öneği

2) Yönetim planı

3)Tapu kaydı öneği

4)…./…./…. Gün ve …./…... sayılı kat malikleri kurulu kararı

5) Yapı projesi

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 16:25

YORUM EKLE
YORUMLAR
ali
ali - 5 ay Önce

sulh ceza yerine sulh hukuk hakimliği olacaktır


Popüler Haberler