16 Mayıs 2019 Perşembe 03:42
PTT Personel Alımı Sınav Konuları Nelerdir? Sınavlarda Kaç Soru Çıkmaktadır? PTT Sınavı Nasıl Oluyor?

PTT Türkiye'nin en eski kurumlarından biridir. Her sene çeşitli pozisyonlara binlerce personel alımı gerçekleştirmektedir. Sınavların formatı nasıl?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT A.Ş. her yıl binlerce kişiyi bünyesine almaktadır. PTT personel alımları sınavında hangi konular çıkıyor? Hangi unvanlar için sınav yapılır? Sınavda kaç soru sorulur? İşte PTT personel alımlarıyla ilgili sınavların detayları...

PTT Personel Alımı Nedir? Hangi Unvanlar Pozisyonlar İçin Yapılmaktadır?

PTT personel alımlarında öncelikli şart üniversite mezunu olup, şu pozisyonlara alımlar yapılmaktadır;

-PTT Uzman Yardımcısı

-Avukat

-Mühendis

-Mimar

-Tekniker

-Postacı

-Gişe ve Büro Personeli

PTT Personel Alımı Başvuruları ve Başvuru Koşulları

PTT personel alımlarında bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

-Başvuru Genel Koşulları (Yaş, Askerlik, Sağlık, Mahkumiyet vb. koşullar)

-Başvuru Özel Koşulları (Ehliyet, Boy, KPSS Puanı, YDS Puanı vb. koşullar)

-İkamet Koşulu 

ve PTT Personel Alımı başvurularına dair diğer tüm detayları inceleyebileceğiniz yazımızı inceleyebilir, aklınıza takılan hemen her hususun yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

PTT Personel Alımı Sınavları Nasıl Yapılıyor? 

Sınavlar iki ya da tek aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bazı alımlarda sözlğ ve yazılı sınav yapılırken bazılarında sadece yazılı sınav yapılmaktadır. Aynı zamanda adayların psikometrik incelemesi de yapılmaktadır. Bu zorunludur.

PTT Personel Alımında Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakat Uygulanan Unvan ve Pozisyonlar

-PTT Avukat, Mimar, Mühendis Alımları

-PTT Tekniker Alımı

-PTT Uzman Yardımcılığı Alımı

PTT Personel Alımında Yazılı Sınav ve Psikometrik İnceleme Uygulanan Unvan ve Pozisyonlar

-PTT Gişe ve Büro Görevlisi Alımları

-PTT Postacı Alımı

PTT Personel Alımı Yazılı Sınavı Konu ve Soru Dağılımı Nasıl?

Farklı unvan ve pozisyonlara farklı bölümlerden alımlar yapılmaktadır. Bu sınavlarda belirtilen unvan ve pozisyonlar için yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek soruları sorulmaktadır.

Yalnızca Genel Kültür ve Genel Yetenek sorulan unvan ve pozisyonlar;

-Gişe ve Büro Personeli Genel, Bankacılık, Sigortacılık, Pazarlama, Lojistik yazılı sınavı,

-PTT Uzman Yardımcılığı Mütercim-Tercümanlık yazılı sınavı.

Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sorulan unvan ve pozisyonlar ile soru dağılımları;

Aşağıdaki unvan ve pozisyonlar için gerçekleştirilen yazılı sınavda sorulan soruların;

>%40'ı genel kültür - genel yetenek konularından,

>%60'ı alan bilgisi konularından oluşmaktadır. 

-PTT Avukatlık Yazılı Sınavı

-PTT Mimarlık Yazılı Sınavı

-PTT Mühendislik Yazılı Sınavı

-PTT Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı (Mütercim-Tercümanlık Grubu hariç)

-PTT Teknikerlik Yazılı Sınavı

-PTT Postacılık Yazılı Sınavı

PTT Personel Alımı Yazımı Sınavı Hangi İllerde Yapılıyor?

PTT Personel Alımı yazılı sınavı aşağıda yer alan toplam 17 il merkezinde gerçekleştirilmektedir;

Sınavın Yapılacağı İl Merkezleri

Ankara

Adana

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Eskişehir

Erzurum

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kayseri

Konya

Kocaeli

Malatya

Erzurum

Samsun

Trabzon

Van

PTT Personel Alımı Yazılı Sınavı Konuları Nelerdir?

PTT Personel Alımı yazılı sınav konularını iki ana başlık olarak inceleyeceğiz. İlk kısım tüm unvan ve pozisyonlar için ortak olan Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümü, ikinci kısım ise her unvan ve pozisyon için ayrı ayrı belirteceğimiz alan bilgisi bölümü olacak. 

PTT Yazılı Sınavı Genel Kültür - Genel Yetenek Konuları

PTT Personel Alımı yazılı sınavında tüm unvan ve pozisyonlar için ortak olan Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümünde adaylara aşağıdaki konulardan sorular yöneltilmektedir.

Soru sayısı, PTT Uzman Yardımcılığı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi sınavları için 100, diğer unvan ve pozisyonlar için 40 adettir. 

>Türkçe Dil Bilgisi, Paragraf ve İmlâ Kuralları

>Ölçme Becerisi

>Sözel Mantık (Sözel Akıl Yürütme)

>Sayısal Mantık (Sayısal Akıl Yürütme)

>Temel Vatandaşlık Bilgisi

>Türkiye Coğrafyası

>Tarih

>Kültürel, Genel ve Güncel Sosyo Ekonomik Olay ve Gelişmeler

PTT Yazılı Sınavı Alan Bilgisi Konuları 

PTT Personel Alımı yazılı sınav konuları alım yapılacak unvan ve pozisyona göre değişkenlik göstermektedir. Alan Bilgisi soruları Gişe ve Büro Görevlisi ile PTT Uzman Yardımcılığı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonları dışında kalan unvan ve pozisyonlar için geçerlidir. Şimdi bu unvan ve pozisyonları ve yazılı sınav alan bilgisi bölümü konularını inceleyelim;

1) PTT Avukatlık Alımı Yazılı Sınav Konuları

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

-İdare Hukuku

-Ceza Hukuku

-Borçlar Hukuku

-Medeni Hukuk

-Ticaret Hukuku

-İcra - İflas Hukuku

-Medeni Usûl Hukuku

-İş Hukuku

2) PTT Mimar Alımı Yazılı Sınav Konuları

-Genel Kültür

-Mimarlık Tarihi

-3194 Sayılı İmar Kanunu

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözl. Kanunu

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

-İkincil Mevzuat; Yangın Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb.)

-Ünlü Mimari Yapılar

-Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

-Mimari Proje Tasarımı

-Mimarlık Yapı Bilgisi

-Mekan Analizi

-Malzeme ve Yapı Bilgisi

-Aydınlatma, Işık, Renk

-Mobilya Tasarım ve Konstrüksiyonu

-İç Mimarlıkta Temel Tasarımlar

-Kültürel Mekanlar

3) PTT Mühendislik Alımı Yazılı Sınav Konuları

a) İnşaat Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözl. Kanunu ve Uygulamaları

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları

-Kabul ve Muayene Yönetmeliği

-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

-Yapı Bilgisi

-Yapı Statiği

-Zemin Mekaniği

-Yapı Dinamiği

-Mukavemet

-Malzeme Bilgisi

-Gayrimenkul Geliştime ve Yönetimi

-Betonarme Yapıları

-Çelik Yapılar

b) Bilgisayar Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları 

-Soap ve Restful Web Servisleri

-Design Pattens

-Spring Boat Framework

-MVC Programlaması

-Hibenate, JPA, Entity Framework etc. ORM İmplementasyonları

-Temel .net Framework Bilgisi

-Temel JAVA Bilgisi

-Object Oriented Programalama Kabiliyeti

-Network Bilgisi

-Donanım Bilgisi

-Bilgi Güvenliği Bilgisi

-SQL Sorgulama Dili

-İşletim Sistemi Bilgisi

-Veritabanı Bilgisi

-N Katmanlı Mimari ve Web Tekn. Mimarisi (Middleware Systems)

c) Makine Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-Mekanik Tesista Otomasyon Sist.

-Isıtma Tesisatı

-Soğutma Tesisatı

-Sıhhi Tesisat

-Havalandırma Tesisatı

-Klima Tesisatı

d) Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-Asansör Yapımı ve Montaj Kuralları

-Elektrik Makineleri

-Zayıf Akım Sistemleri Projelendirme ve Uygulamanın Esasları

-Aydınlatma Tekniği

-Yıldırımdan Korunma Sis. Projelendirme ve Uygulamaları

-Mevzuat

>Elektrik Tesislerinde Topraklama Yön.

>Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön.

>Elektrik İç Tesisleri Yön. 

e) Harita Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-Aplikasyon - Plankote

-Haritacılık Yazılımları

-Tevdit, İfraz, İhdas, Yola Terkin, Plan Tadilatı

-Sınıflandırma Haritaları

-Coğrafi Bilgi Sistemleri

-Mevzuat

>Kamulaştırma Kanunu

>İmar Mevzuatı

>Kadastro Mevzuatı

>Planlı Alanlar Tip İmar Yön.

>Taşınmaz Hukuku

4) PTT Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları

a) PTT Hukuk Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları 

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

-İdare Hukuku

-Ceza Hukuku

-Borçlar Hukuku

-Medeni Hukuk

-Ticaret Hukuku

-İcra - İflas Hukuku

-Medeni Usûl Hukuku

-İş Hukuku

b) PTT Uzman Yardımcılığı Endüstri Mühendisliği Yazılı Sınav Konuları

-İş Etüdü

-Kalite Yön. Sist.

-İstatistiksel Proses Kont.

-Ergonomi

-Sistem Analizi

-Tesis Planlaması ve Yerleşimi

-Yöneylem Araştırması

-Yönetim ve Organizasyon

-Kalite Yönetim Sistemleri

-Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü

c) PTT Uzman Yardımcılığı Genel Grup Yazılı Sınav Konuları

-HUKUK Dersleri

>Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

>İdare Hukuku Dersinin Genel Esasları

>Ceza Hukuku Genel Hükümleri -TCK'nın İlk 75 Maddesi-

>Borçlar Hukuku Genel Hükümleri -TBK'nın İlk 206 Maddesi-

>Medeni Hukuk Dersinin Genel Esasları

>Ticaret Hukuku Dersinin Genel Hükümleri

>İcra-İflas Hukuku Dersinin Genel Hükümleri

-İKTİSAT Dersleri

>Mikro İktisat Dersi

>Makro İktisat Dersi

>Para, Banka ve Kredi Dersi

>Türkiye Ekonomisi

>Uluslararası Ekonomi

-MALİYE Dersleri

>Maliye Teorisi Dersi

>Kamu Harcamaları Dersi

>Kamu Gelirleri Dersi

>Kamu Borçlanması Dersi

>Kamu Bütçesi Dersi

>Maliye Politikası Dersi

>Vergi Hukuku Dersi

-MUHASEBE Dersleri

>Genel Muhasebe Dersi

>Mali Tabloların Analizi Dersi

-İŞLETME Dersleri

>Finansal Yönetim Dersi

>İşletme Yönetimi Dersi

>Pazarlama Yönetimi Dersi

4) PTT Postacı Alımı Yazılı Sınav Konuları

-Ücret Tarifesi

-Posta Mevzuatı

-Tebligat

-Kayıtsız Gönderiler

-Kayıtlı Gönderiler

-Yurtdışı Gönderileri

-Posta Kolisi - Kargosu

-Özel Hizmetler

5) PTT Teknikerlik Alımı Yazılı Sınav Konuları

a) PTT Bilgisayar Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

b) PTT Matbaacılık Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

c) PTT Teknik Ressamlık Yazılı Sınav Konuları

e) PTT İnşaat Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

f) PTT Makine Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

g) PTT Metal İşleri Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

h) PTT Harita Teknikerliği Yazılı Sınav Konuları

Son Güncelleme: 16.05.2019 03:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Popüler Haberler