Safer Ayı Hangi Tarihe Başlayacak? 2019 Sader Ayı Tarihi ve Safer Ayında Yapılacak İbadetler!

Müslümanlar için önemli bir ay olan Safer ayı ne zaman başlayacak? 2019 Safer ayı ne zamana denk geliyor? Safer ayı hangi tarihte? Safer ayında hangi ibadetler yapılır? İşte Safer ayı hakkındaki detaylar...

Safer Ayı Hangi Tarihe Başlayacak? 2019 Sader Ayı Tarihi ve Safer Ayında Yapılacak İbadetler!

Safer ayı halk arasında çok yanlış şekilde bilinmektedir. Musibet ayı olarak bilinen Safer ayı Hicri ayların ikincisidir. Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasında okunacak dualar çok sevaptır. 2019 yılındaki Safer ayı 30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelir ve müslümanlar için önemli kabul edilen bir zaman dilimidir. Biz de sizler için Safer ayının önemiyle ilgili ve bu ayda yapılacak ibadetleri araştırdık.

Safer ayı hicri aylardan biridir. 30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan Safer ayı'nın ilk ve son çarşambası büyük öneme haizdir. 30 Eylül 2019 tarihinde başlayan ay 28 Ekim 2019 tarihinde bitecek. Bu ayı verimli olarak kullanmak isteyenlerin bu ayla ilgili ibadetleri de bilmesi gerekmektedir.

İslami ayların ikincisi olan Safer ayında musibetlerin yeryüzüne indiği düşünülür. Bu ay biz müslümanlar için oldukça kıymetlidir. Bu ayda yapılacak olan ibadetleri sizler için sıraladık. Belalar bu ay birinci kat semaya kadar inmektedir. Bu yüzden uğursuzluk ayı olarak bilinmektedir. Kameri aylardan ikincisidir. Muharrem ayından sonradır. Halk arasında bela ayı olarak bilinmektedir. Miladi takvime göre her yıl 10 gün geriye doğru gelmektedir.

Muharrem ayından sonra gelen ve hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı, biz müslümanlar için çok önemlidir. Bu ay, cahiliye döneminde Peygamber Efendimiz'e karşı çıkanların uğursuz saydığı bir ay olarak dikkat çeker. Çoğu müslüman bu ay içerisinde umre yapmak uğursuzdur dese de Hazreti Peygamder s.a.v "Umre yapmak her ay helaldir" demiştir.

30 Eylül 2019 tarihinde gireceğimiz Safer ayı için okunacak duaları sizler için hazırladık. Bu duayı Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri okumanız çok makbuldur.

Müslümanlar için önemli olan Safer ayının son çarşamba gecesi veya günü âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur.

Safer'in sözlük anlamına baktığımızda “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamına gelmektedir. En çok bilinen kaynağa göre Câhiliye döneminde haram aylardan muharremin ardından Araplar bu ayda savaşa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle adlandırılmıştır. 

E’ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm. Bi-smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. 

Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rah-meh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni’me ‘ukbe’d-dâr. Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâ-küntüm ta’me-lûn. Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb’asü hayyen. Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb’asü hayyen. Selâmün ‘aleyke se-estagfiru leke rabbî innehû kâne bî hafiyyen. Ve’s-selâmü ‘alâ meni’t-tebe’a’l-hüdâ. Ve selâmün ‘alâ îbâdihî’l-lezîne’stafâ Selâmün ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. Selâmün kavlen min rabbi’r- rahîm. Selâmün ‘alâ Nûhin fi’l-’âlemîn, innâ kezâlike neczi’l-muh-sinîn, innehû min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Selâmün ‘alâ İbrâhîm, kezâlike neczi’l-muhsinîn, innehû min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Selâmün ‘alâ Mûsâ ve Hârûn, innâ kezâlike neczi’l-muh-sinîn, innehümâ min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Selâmün ‘alâ İlyâsîn, innâ kezâlike neczi’l-muhsinîn, innehû min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn. Ve selâmün ‘ale’l-mürselîn. Selâmün ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. Selâmün hiye hattâ matla’ı’l-fecr. 

SAFER AYI DUÂSI 

Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi va’htim le-nâ bi’s-sa’â-deti ve’z-zaferi. 

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR? 

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 16:28

YORUM EKLE