Staj Sigortasıyla Emeklilik Var Mı? Staj Sigortası Sayılır mı?

Meslek liseleri ve üniversite öğrencileri belli zamanlarda staj yapmaktadır. Stajyer olarak çalışan öğrencilerin araştırdığı konuların başında, staj sigortasının emekliliğe etkisinin olup olmadığı geliyor. Öğrencilerin staj dönemlerinde yapılacak olan sigortalar okullar tarafından karşılanmaktadır. Ancak staj sigortasının emeklilik yaşına hiçbir etkisi yoktur.

Staj Sigortasıyla Emeklilik Var Mı? Staj Sigortası Sayılır mı?

Meslek Lisesi’nde staj dönemlerinde, stajyer öğrencilere okul tarafından hastalık sigorta primleri ödenmektedir. Yani stajyerler için emeklilik ile ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri yatırılmamaktadır.

Öğrenciler hem üniversite dönemlerinde hem de lise de staj yapabiliyorlar. İki dönemde yapılan stajyerlikte primler okul tarafından ödenmektedir.

Meslek lisesinde yapılan stajlarda ödenen primler, SGK işe başlama tarihi olarak kabul edilmez ve SGK prim gün sayısına da dahil edilmez.

Çalışanların sigortalı olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödendiği tarihe göre emeklilik yaşı belirlendiği için, stajyerlik dönemindeki primler emeklilik yaşına etki etmez.

İş güvenliğinde disk değerlendirmelerine dikkat etmek gerekir.

Firma sahiplerinin, çalışanların maruz kalabilecekleri iş güvenliği risklerini en aza indirmek için, çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yaptırılması gerekir. Risk değerlendirilmesinin yapılması işverenin diğer yükümlülüklerini etkilemez.

Risk değerlendirmelerinde işyerleri, tasarım, tehlikeleri tanımlama, oluşabilecek riskleri tespit etme ve risk kontrollerinin karşılaştırılması açısından kontrol edilir. Risk değerlendirmeleri sürekli güncellenerek yapılmalıdır.

Yapılan risk değerlendirmelerinde, tehlike sınıflarına göre ayrım yapılır. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerlerinin risk tespitleri en geç iki, dört veya altı yılda bir tekrarlanmalıdır.

Bunun yanı sıra işyerlerinin taşınması, uygulamalarda değişiklik, üretim yöntemlerinin yenilenmesi gibi değişiklikler yapılması halinde işyerleri tekrardan risk değerlendirmesine sokulmalıdır. Acil durum planlarının belirlenmesi, önleme, tahliye, yangını söndürme, ilk yardım gibi konularda yapılması gerekenler için çalışanlara eğitim vermek gerekir.

İşyeri sahipleri, çok tehlikeli olarak değerlendirilen işyerlerinde 30 çalışan, tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise 50 çalışana kadar; arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele, gibi meydana gelebilecek olaylarda yeterli eğitimi almış en az 1 çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmelidir.

Ayrıca işyerinde yukarıdaki sayılardan fazla çalışanı olan firmalarda, tehlike sınıfına göre, çalışanlar için birer destek elemanı daha görevlendirmelidir. Az tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde ilk yardım için, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 15 işçiye 1 ilkyardımcı, çok tehlikeli olarak değerlendirilen işyerlerinde her 10 çalışana 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunlu tutulmuştur.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 12:41

YORUM EKLE