Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

12 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği” şartlarına çeşitli yenilikler getirildi. Detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Yapılan Yeniliklere Dair Yönetmelik

MADDE 1: 26/12/2014 tarihli ve 29217 satılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 21. Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmasına hükmedilmiştir.

MADDE 2: Aynı Yönetmeliğin 22. Maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıda fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkranın  eklenmesine karar verilmiştir.

“g) Yerleşim yeri belgesi”

“(2) Mesleğe kabul başvurusunda bulunacak kişiler, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan belgeleri Turist Rehberliği Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet sistemi yoluyla yönlendirerek müracaat edebilirler.”

“(4) Bölge ekletme, bölgesel rehberlikten ülkesel rehberliğe geçiş yapma ve dil ekletme başvuruları ile diğer ruhsatname yenileme başvuruları, gerekli belgeleri Turist Rehberliği Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı yoluyla yapabilirler.”

MADDE 3: Aynı Yönetmeliğin 23. Maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül ettirilen fıkradaki “ikinci” ibaresi “üçüncü” olarak değiştirilmiş olup aynı maddeye aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“f) Yerleşim yeri belgesi.”

“(2) Mesleğe kabul başvurusunda bulunacak kişiler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Turist Rehberliği Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı yoluyla yönlendirilerek müracaat edebilirler.

“(4) Bölge ekletme, bölgesel rehberlikten ülkesel rehberliğe geçme ve dil ekletme başvuruları ile diğer ruhsatname yenileme başvuruları, gerekli belgeleri Turist rehberliği Bilgi Sistemi üzerinden yönlendirerek e-Devlet kapısı yoluyla yapabilirler.”

MADDE 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu yönetmelik hükümlerini Turist Rehberliği Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 01:54

YORUM EKLE

Popüler Haberler