Yargı Reformu'ndan Mahkumlara Af veya Ceza İndirimi Çıktı mı? Genel Af ve Ceza İndiriminde Sondakika Gelişmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı. Genel af ve ceza indirimi bekleyen milyonlarca kişi yargı reformundan mahkumlara af veya ceza indirimi çıktı mı, genel af ve ceza indiriminde son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. İşte Yargı Reformu Strateji Belgesi'nden satır başları.

Yargı Reformu'ndan Mahkumlara Af veya Ceza İndirimi Çıktı mı? Genel Af ve Ceza İndiriminde Sondakika Gelişmeleri

Genel af yasasını merakla bekleyen milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yargı reformuna kilitlenmişti. Yargı Strateji Reformu Belgesi’yle mahkumlara genel ve ceza indirimine ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı. AB ilişkilerine sıklıkla vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık çalışma süreci sonucunda hazırlanan belge için bütün baroları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

Af Yasası Meclis’e Gelecek mi?

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin af çıkışı üzerine milyonlarca kişi genel af konusunda meraklı bir bekleyiş içerisine girdi. Konunun Yargı Strateji Reformu Belgesi ile gündeme gelmesi bekleniyordu ancak paket içerisinde ceza indirimi veya genel affa ilişkin ifadeler yer almadı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde 9 Amaç

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni içeriğinde 9 farklı amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet yer almakta. Amaçlar;  “Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi”, “Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi”, “İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması”, “Performans ve verimliliğin artırılması”, “Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması”, “Adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması”, “Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması”,“ Hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması”, “Altenatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması.’’ şeklinde açıklandı.

Strateji Belgesi’nin Faaliyetleri

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde öne çıkan faaliyetler içerisinde ise güven veren ve erişilebilir bir adalet mekanizması, insan odaklı bir yaklaşım gibi ibareler öne çıkmakta.

‘’İnsan Hakları Eylem Planı’’

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak ve özgürlüklerin geliştirilip genişletilebilmesi için mevzuat değişikliğine gidilecek. Bu noktada hak ve özgürlüklere ilişkin kriterlerin yükseltilebilmesi için yeni mevzuat paketleri hazırlanacak. İfade özgürlüğüne ilişkin davalardaysa kanun güvencesinin artırılacağı ve kararların istinaf incelemesi sonrası Yargıtay incelemesine sunulacağı belirtiliyor.

Tutuklama tedbiri ile ilgili mevzuat yeniden düzenlenecek ve tutukluluk süreleri, soruşturma ve kovuşturma aşamaları güncellenecek. İntenet erişimine engel usulleri ele alınacak ve bu noktada uluslararası standartlara uygun nitelikte bir altyapı mekanizması hazırlanacak.

Hakim ve Savcılara Coğrafi Teminat

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin içeriğinde yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığın geliştirilebilmesi ile ilgili birtakım düzenlemeler mevcut. Bu kapsamda hakim ve savcıların mesleki becerilerinin güçlendirilebilmesi için ‘’coğrafi teminat’’ sistemi uygulanacak Böylelikle hakim ve savcıların görev yerleri ve başarıları dikkate alınacak, istekleri olmadan görev yerleri değiştirilmeyecek. Hakim ve savcılığa yapılacak alımlarda mülakat heyeti genişletilecek ve belirli görevlerde mesleki kıdem şartları güncellenecek. Hakim ve savcılar için disiplin prosedürleri güncellenecek, yapılandırılacak, HSK’nın disiplin kararlarına ilişkin yargı yolu da genişletilecek.

Hukuk Fakültelerinin Müfredatı Yenilenecek

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde hukuk eğitimi ve hukuk mesleklerine giriş ile ilgili yeni bir insan kaynakları modeli hazırlanacağı da yer almakta. Hukuk fakültelerinde eğitim süreleri, kontenjanları, fakülteye giriş için aranan başarılı sıralaması ölçütü belirlenecek. Hukuk fakültelerindeki müfredat yenilenecek, ‘’Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’’ getirilecek, yargı sisteminde artık hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi de yer alacak.

 Performans Esaslı İzleme Sistemi Oluşturulacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne göre performans ve verimlilik artırılacak, HSK’da ‘’Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi’’ kurulacak, uzun süreli dava ve duruşmalar için ‘’Performans Esaslı İzleme Sistemi’’ oluşturulacak. Yargı içerisinde hedef süre uygulaması geliştirilerek, hakimlerin ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaşması hedefleniyor.

Çevre, İmar ve Enerji ihtisas mahkemeleri kurulacak ve istinaf mahkemeleri daha güçlü olacak. Bilişim sisteminde yurtdışı temsilciliklerle entegrasyon sağlanacak, SEGBİS sistemi adliyenin bulunmadığı ilçelerde ve büyük havalimanlarında kurulacak.

‘’Avukatlık Mesleğine Giriş Sınavı’’

Yargı Reformu Strateji Belgesi, avukatlık mesleğine giriş ile ilgili de birtakım yenilikleri ön görüyor. Avukatlık stajına başlayabilmek için artık ‘’Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’’ düzenlenecek. Sınavda başarılı olma şartına göre adaylar avukatlıklarda staj yapabilecek. Avukatlar ilk kez yeşil pasaport alma hakkına da nail olacak.

Engelli ve Yaşlılara Dost Yeni Uygulamalar

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin temel ilkelerinden bir tanesi de ‘’Erişilebilir bir adalet sistemi’’ olarak karşımıza çıkmakta. Bu kapsamda dava açma, kanuna başvurma gibi süreler daha kolay hale getirilecek. Görevsizlik ve yetkisizlik kararları sebebiyle yargı sürecinin uzamasına engel olunacak, adli yardım sistemi güçlendirilecek kadın haklarına ilişkin yeni uygulamalar gündeme alınacak. Engelli ve yaşlı bireylerin adalet mekanizmalarına erişmesi daha kolay olacak, tanıklığa ilişkin yeni uygulamalar getirilecek.

Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Düzenlemeler

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin amaçlarından ‘’Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması’’ ile ilgili de önemli düzenlemeler yer almakta. Cumhuriyet savcılarının takdir yetkileri genişleyecek, birtakım fiillere yönelik soruşturmalarda fail ve savcı arasında anlaşmaya gidilebilecek. Soruşturma kalitelerinin artırılabilmesi noktasında hukuk fakültelerinden mezun olan adaylar adli kollukta istihdam edilecek.

Ön ödeme ve kamu davasının açılabilmesinin ertelenebilmesi için mekanizmaların uygulanabilirliği artırılacak, iddianamenin iadesi konusunda müessesenin kapsamı artırılacak. Mevzuata göre suç kabul edilen bazı fiileler idari yaptırımlara dönüştürülebilecek. Takibi yalnızca şikayete bağlı suçların kapsamı genişletilecek.

15 Yaşından Küçüklerle İlgili Düzenlemeler

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bazı ağır suçların haricinde 15 yaşından küçük bireyler ilk kez işledikleri suç için çocuklara özgü koruma mekanizmaları içinde değerlendirilecekler. Suça sürüklemiş çocuklar için kamu davasının açılmasının ertelenmesi sağlanacak, Adli Görüşme Odaları Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hüküm giymiş yaşlı, hamile ve çocuk cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.

Çocuk Teslimi İcra Sisteminden Çıkarılacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan bir diğer husus ise ‘’hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması’’ olarak duyuruldu. Bu kapsamda düşük tutarda talep ve davalar için süreç daha hızlı işleyecek. Yargı harçları daha sadece olacak, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması artık icra memurlarının görevlerinden birisi olmayacak. Noter yardımcılığı olacak ve noterlik sayıları artırılacak.

Uyuşmazlıklarda Anlaşmaya Gidilecek

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde uyuşmazlık giderilebilmesi için altenatif çözüm yöntemlerinin oluşturulması da yer alıyor. Bu kapsamda cezada uzlaşma daha geniş bir çerçevede ele alınacak, şiddeti içermeyen uyuşmazlık konularında mahkeme temelli arabuluculuğu uygulaması getirilerek, tüketici uyuşmazlıkları konusunda arabulucuya başvuru dava şartı olacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 02:02

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mahkum eşi
Mahkum eşi - 3 hafta Önce

Allah büyüktürbe bu mubarek gecede bizim ne çektiğimizi o biliyo çocuklarımızın üzüntüsü çıkarmıcaktınız madem bizi çoluk çocuğumuzu niye ümitlendirip hayel kırıklığına uğratıp üzüp ağlattınız

Baki demir
Baki demir @Mahkum eşi - 3 hafta Önce

Yazıktır gunahtır insanların umuduyla oynamayın

Yaren
Yaren - 3 hafta Önce

Insanlari kandirdiniz af vermiyorsunuz iceride masum kisileri madur bizleride disarida magdur biraktiniz perisan olduk oy isterken iyi

Mahkum yakini
Mahkum yakini - 3 hafta Önce

Af nerde af istiyoruz

Af nerdeee
Af nerdeee - 3 hafta Önce

Yazik beklettiniz o kadr af nerde

Selen
Selen - 3 hafta Önce

Artık AF istiyoruz. 2 senedir bekliyoruz. Af tüm suçlar için gelsin.. Yada ceza süresi 10 yılın altında olanlar için gelsin... Haksızlık yapılmasın.

Nurşen Karagöz
Nurşen Karagöz - 3 hafta Önce

Biz bir umutla bu anı bekledik ne oldu şimdi yazıklar olsun hepinize

Mahküm eşi
Mahküm eşi - 3 hafta Önce

Af istiyoruz affff

Gürsel
Gürsel - 3 hafta Önce

Ceza afi çıktımı


Popüler Haberler