Yoksullara Kira Yardımı - 2019 Kira Yardımı Başvuruları Gerekli Evraklar

Yoksullara Kira Desteği 2019 senesinde devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara yapılmaktadır. Fakat devlet tarafından yapılan bu destekten faydalanabilmek için birtakım koşulların sağlanması gerekiyor elbette. Evleri tehlike altında olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilmektedirler. Yoksullara Kira Desteği sayesinde istenilen koşulların sağlanması halinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunmaktadır.

Yoksullara Kira Yardımı - 2019 Kira Yardımı Başvuruları Gerekli Evraklar

Yoksullara Kira Desteği

Yoksullara kira desteği devlet tarafından gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara yapılan bir yardım türüdür. Bu yardımın alınabilmesi için aşağıdaki durumların söz konusu olması gerekmektedir.

 • Evlerini tekrardan inşa etmek mecburiyetinde olan vatandaşlar kredi yardım desteğinden faydalanabilmektedirler.
 • Muhtaç olan kişiler belirlenen bir süre içinde kira yardımından faydalanabilirler.

İhtiyaç sahibi olan kişiler bu iki yardım çeşidinden bir tanesin başvuruda bulunabilmektedirler. 2 yardımı aynı anda alabilmek imkanı bulunmamaktadır. Gayrimenkul sahibi olanlar evlerinin tehlikeli bir yapıda olması nedeni ile kiraya çıkmaları halinde devletten kira yardımı alabilmektedirler.

Kira Yardım Koşulları Nedir?

 • Kira yardımı isteğinde bulunan vatandaşların ikametgahı büyük önem arz etmektedir. Kira yardımı için başvuruda bulunan vatandaşların ikamet ettiği alan için devletten 18 ay boyunca yardım almaktadır.
 • Kira yardımından yararlanabilmek için kredi desteği alınmamış olması gerekir. Daha önce kredi kullanan vatandaşlar kredi yardımı alamaz. Geri dönüşüm projeleri kapsamında evleri olan vatandaşların da bu yardımdan yararlanması mümkün değildir.
 • Risk grubunda evleri olan vatandaşların yapı kimlik numarasının alındığı tarih sonrasında devir işlemleri gerçekleşmiş ise bu durumda yeni malikin yapı kimlik numarası aldığı süreçte ikamet etme şartları sağlanamaz. Bu bölümde yeni maliklerin gayrimenkulü geç almamış olması gerekir. Aksi olması durumunda kira yardımı yapılmamaktadır.

Kira Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?

Kira yardımı başvuruları 2019 senesinde mülk sahipleri ve kiracılar tarafından yapılabilir. Özellikle 6306 sayılı afet riskli alanlar içinde bulunan yapılarda ikamet eden vatandaşlar devlet tarafından verilen kira yardımından yararlanabilmektedirler. Bu yardımların miktarı ve süresi devletçe belirlenmektedir. Kira yardımı için başvurular vatandaşların bağlı oldukları belediyelere yapılmaktadır. Belediyelere yapılan başvurular yetkili kişiler tarafından değerlendirilmektedir ve kişilerin durumları konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Kanun kapsamında hak sahipleri tehlikeli eve sahip olan vatandaşlar ve iş yerleri için başvuruda bulunabilirler ve kira yardımı alabilirler.

Gereken Evraklar

Kira yardımı alınabilmesi için vatandaşların birtakım evrakları edinmeleri gerekmektedir. Bu evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Kira yardımı için başvuran vatandaşın nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru yapan vatandaşın başvuruda bulunmak için doldurması gereken başvuru dilekçeleri,
 • Ev ya da işyerinin tehlikeli olduğunu ortaya koyan evraklar, raporlar ya da yıkım formları,
 • Hak sahibi olan vatandaşların Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi,
 • Ev ya da işyerinin güncel tapu kaydı ve tapu belgesi,
 • Başvuru yapan vatandaşın adına gelen son 3 ayda gelen herhangi bir fatura,

Kentsel Dönüşüm İçin Kira Yardımı Ne Kadar Yapılır?

Kentsel dönüşüm için kira yardımları TÜFE oranlarına bakılarak saptanmaktadır. Bu yardımlar şehirden şehre de farklılık gösterebilmektedir.  Ancak bu tutarlar geçen senelerde en düşük 595 TL seviyesinde görüşmüştür. En yüksek tutarlar ise 905 TL olarak belirlenmiştir. 2019 rakamları gelecek günlerde netlik kazanacaktır. Geçen senelere yapılan taşınma yardımları ise en düşük 1190 TL en fazla 4500 TL seviyelerinde yapılmaktadır. Gereksinim duyan aile ve vatandaşlara kira yardımı yapan kurumlar aşağıdaki kısımda sıralanmaktadır.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Kentsel dönüşüm kira yardımı yapmaktadır,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Dar gelirli kişilere kira yardımı yapmaktadır,
 • Kaymakamlıklar- Dar gelirli kişilere kira yardımı yapmaktadır,
 • Valilikler- Dar gelirli kişilere kira yardımı yapmaktadır.

Kaymakamlık Aracılığı ile Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kaymakamlık kira yardımı başvurusu yapılabilmesi için ilk olarak bu yardıma gerçekten gereksinim duyulduğunun görülmesi gerekmektedir. Kira yardımı isteyenler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ilgili müdürlükler aracılığı ile yapabilirler. İlçelerde ise kaymakamlıklar aracılığı ile kira yardımı başvurusunda bulunulabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilerek ailede ikamet eden yaş bakımından en büyük kişinin başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurular esnasında kimlik, ikametgah ve gelir durumu gösteren evrak ve raporların da beraberinde götürülmesi gerekmektedir. Aynı zamanda yardımın gerekliliği konusunda da yeterli sebeplerin sunulması gerekmektedir. Gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Kimlik fotokopisi,
 • Gelir testi sonuçları,
 • İkametgah adresi,
 • Kira yardımının neden talep edildiğine dair bilgilerin iletilmesi gerekmektedir.

Yoksul aileler için yapılan kira yardımından evi kentsel dönüşüm bünyesinde yıkılacak ya da yıkılmış olan vatandaşlar da yararlanabilmektedirler. Devlet kira yardımını 17 ay süresince yapmaktadır. 2019 senesinde kira yardımı 725 TL olarak belirlenmiş olsa da vatandaşların kesin olarak alacakları yardımları kurumlar belirleyecektir.

Dar Gelirli Aileler İçin Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kira yardım başvurusu için pek çok vakıf köprü olarak görev yapmaktadır. Yoksul aileler vakıf ve muhtarlıklar aracılığı ile kira yardımı talebinde bulunabilmektedirler. Değişebilen durumlarda ailelerin yerine muhtarlık ve belediyeler bu yardımı isteyebilmektedirler. Dar gelirli olan ailelere yapılan kira yardımları ile birlikte çocuklar için kırtasiye ve öteki yardımlar kapsamında da başvuruda bulunulabilmektedir. Kömür ve erzak yardımları 6 ayda bir yapılabilmektedir. Erzak yardımları sadece belediyelerce gerçekleştirilmektedir. Devletten kira yardımı alınabilmesi için birincil olarak bağlı olunan muhtarlıktan ikametgah belgesi alınmalıdır. Kira sözleşmesi ile birlikte gelir seviyesini yansıtan evrakların da valiliğe verilmesi gerekmekte. Bu dosyalar 15 ile 20 gün arasında değerlendirilir ve kişilerin yardımdan faydalanıp faydalanamayacakları konusunda karar verilir. Olumlu ya da olumsuz sonuçlar resmi belge ile iletilmektedir. Yapılan kira yardımları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen yasal bir haktır. Fakat bu noktada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise ailelerin gelir durumlarının düzelmesi halinde yapılan kira yardımlarının kesileceğidir.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 07:20

YORUM EKLE

Popüler Haberler